KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KỸ NĂNG

khóa học giáo viên
khóa học giáo viên
lớp học giáo viên
Là khóa học đào tạo giáo viên với các kỹ năng và phương pháp giảng dạy trong chương trình hành động trở thành một giáo viên chuyên nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC NỘI DUNG

  • Phần 1: Dạy kỹ thuật, kỹ năng thu hút học viên của giáo viên.
  • Phần 2: Phương pháp dạy học kỹ năng, chuyển giao giáo án.
  • Phần 3: Thực hành ở học viện.

 

lớp học giáo viên