bài 106 em ôn lại những gì đã học

Giải bài bác luyện Toán lớp 5

Bạn đang xem: bài 106 em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 106: Em ôn lại những gì đang được học là điều giải Sách VNEN toán 5 luyện 2 trang 118, 119 bao hàm cụ thể điều giải cho tới từng bài bác luyện hùn những em học viên gia tăng, rèn khả năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời những em học viên xem thêm điều giải hoặc tại đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 105: Ôn luyện về phép tắc nhân, phép tắc chia

A. Hoạt động thực hành thực tế bài bác 106 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tính:

a)

\dfrac{{12}}{{17}}:4\,\,;

12:\dfrac{6}{{13}}\,\,;

9:\dfrac{3}{5} \times \dfrac{4}{{15}}

b) 72 : 45

281,6 : 8

300,72 : 53,7

Đáp án

a)\dfrac{{12}}{{17}}:4 = \dfrac{{12}}{{17}}:\dfrac{4}{1} = \dfrac{{12}}{{17}} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{{12 \times 1}}{{17 \times 4}} = \dfrac{{4 \times 3 \times 1}}{{17 \times 4}} = \dfrac{3}{{17}}\,\,;

Ta rất có thể ghi chép gọn gàng như sau : \dfrac{{12}}{{17}}:4 = \dfrac{{12}}{{17 \times 4}} = \dfrac{{4 \times 3}}{{17 \times 4}} = \dfrac{3}{{17}}\,\,;

+) 12:\dfrac{6}{{13}}\, = \dfrac{{12}}{1}:\dfrac{6}{{13}} = \dfrac{{12}}{1} \times \dfrac{{13}}{6} = \dfrac{{12 \times 13}}{{1 \times 6}} = \dfrac{{6 \times 2 \times 13}}{{1 \times 6}} = 26;

Ta rất có thể ghi chép gọn gàng như sau : 12:\dfrac{6}{{13}} = \dfrac{{12 \times 13}}{6} = \dfrac{{6 \times 2 \times 13}}{6} = 26;

+)9:\dfrac{3}{5} \times \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{9 \times 5}}{3} \times \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{3 \times 3 \times 5}}{3} \times \dfrac{4}{{15}} = 15 \times \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{15 \times 4}}{{15}} = 4.

b)

Giải Toán lớp 5 VNEN

Câu 2: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tính nhẩm:

a. 2,5 : 0,1

5,2 : 0,01

6,8 : 0,1

8,9 : 0,01

b. 14 : 0,5

20 : 0,25

11 : 0,25

24 : 0,5

Hướng dẫn giải

- Muốn phân tách một số trong những thập phân cho tới 0,1,; 0,01; 0,001; ... tớ chỉ việc gửi lốt phẩy của số bại thứu tự lịch sự phía bên phải một, nhì, tía, ... chữ số.

- Muốn phân tách một số trong những cho tới 0,5 tớ chỉ việc nhân số bại với 2.

- Muốn phân tách một số trong những cho tới 0,25 tớ chỉ việc nhân số bại với 4.

Đáp án

a. 2,5 : 0,1= 25

5,2 : 0,01 = 520

6,8 : 0,1= 68

8,9 : 0,01= 890

b. 14 : 0,5= 28

20 : 0,25 = 80

11 : 0,25= 44

24 : 0,5 = 48

Câu 3: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Viết sản phẩm phép tắc phân tách bên dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

Mẫu: 3 : 4 = \frac{3}{4} = 0,75

a. 4 : 8

b. 7 : 5

c. 1 : 2

d. 7 : 4

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN

Câu 4: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Một lớp đem 18 học viên phái nam và 12 phái nữ. Hỏi số học viên phái nữ cướp từng nào tỷ lệ số học viên cả lớp.

A. 50%

B. 60%

C. 66%

D. 40%

Hướng dẫn giải

- Tính số học viên cả lớp.

- Để dò thám tỉ số tỷ lệ của số học viên phái nữ và số học viên của tất cả lớp nên tớ dò thám thương thân thiết số học viên phái nữ và số học viên của tất cả lớp, tiếp sau đó nhân thương bại với 100 và ghi chép tăng kí hiệu % nhập phía bên phải tích tìm kiếm ra.

Đáp án

Ta có: Số học viên cả lớp là : 18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học viên phái nữ cướp số tỷ lệ học viên cả lớp là: (12 : 30) x 100 = 40%

Vậy đáp án thực sự D. 40%

Câu 5: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Xem thêm: qua ô cửa sổ

Tìm tỉ số tỷ lệ của:

a. 3,2 và 4

b. 7,2 và 3,2

Hướng dẫn giải

Muốn dò thám tỉ số phần của A và B tớ dò thám thương của A và B tiếp sau đó nhân thương một vừa hai phải tìm kiếm ra với 100 và ghi chép tăng kí hiệu % nhập phía bên phải tích tìm kiếm ra.

Đáp án

a. 3,2 và 4

3,2 : 4 = 0,8

Tỉ số tỷ lệ của 3,2 và 4 là: 0,8 x 100 = 80%

b. 7,2 và 3,2

7,2 : 3,2 = 2,25

Tỉ số tỷ lệ của 7,2 và 3,2 là: 2,25 x 100 = 225%

Câu 6: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tính:

a. 2,7% + 10,32%

b. 45,8% - 24,25%

c. 100% - 37% - 25,5%

Hướng dẫn giải

Áp dụng những công thức:

A% + B% = (A + B)%

A% – B% = (A – B)%

Đáp án

a. 2,7% + 10,32% = 13,02%

b. 45,8% - 24,25% = 21,55%

c. 100% - 37% - 25,5% = 37,5%

Câu 7: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Lớp 5A dự tính trồng 180 cây, cho tới hiện nay đã trồng được 45% cây. Hỏi theo đuổi dự tính, lớp 5A còn cần trồng từng nào cây nữa?

Hướng dẫn giải

- Tính số kilomet đang được trồng = số kilomet dự tính trồng : 100 × 45

- Số cây còn cần trồng = số kilomet dự tính trồng – số kilomet đang được trồng.

Đáp án

45% của 180 cây là:

180 : 100 × 45 = 81 (cây)

Vậy số kilomet sót lại cần trồng là:

180 - 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây

Câu 8: Trang 119 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Một thị trấn đem 320ha khu đất trồng cây cafe và 480ha khu đất trồng cây cao su thiên nhiên. Hỏi:

a. Diện tích khu đất trồng cây cao su thiên nhiên vì thế từng nào tỷ lệ diện tích S khu đất trồng cây cà phê?

b. Diện tích khu đất trồng cây cafe vì thế từng nào tỷ lệ diện tích S khu đất trồng cây cao su?

Đáp án

a. Tỉ số % diện tích S khu đất trồng cây cao su thiên nhiên và diện tích S khu đất trồng cây cafe là:

(480 : 320) x 100% = 150%

b. Tỉ số % diện tích S khu đất trồng cây cafe và diện tích S khu đất trồng cây cao su thiên nhiên là:

(320 : 480) x 100% = 66,66%

Đáp số: a. 150%

b. 66,66%

B. Hoạt động phần mềm bài bác 106 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 119 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Một cửa hàng đồ gia dụng năng lượng điện rời giá bán 25% cho tới toàn bộ những sản phẩm, bác bỏ Huy mua sắm một cái quạt năng lượng điện với số chi phí là 412 500 đồng. Hỏi giá bán ban sơ của cái quạt này là từng nào tiền?

Đáp án

Phần trăm sản phẩm sau khoản thời gian được rời giá bán là:

100% - 25% = 75%

Gía cái quạt năng lượng điện ban sơ là:

(412500 : 100) x 75 = 550000 (đồng)

Đáp số: 550000 đồng

Câu 2: Trang 119 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Em dò thám nhập thực tiễn một trường hợp tương quan cho tới dùng tỉ số tỷ lệ rồi ghi chép nhập vở

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Chỉ xài của em học tập kì 1 tiếp tục đạt được 5 con cái điểm 10 thi đua học tập kì. Sau Khi thi đua em đạt được 7 con cái điểm chục. Hỏi em đạt từng nào % đối với tiêu chí đang được bịa đặt ra?

Trả lời:

Số % em đạt được đối với tiêu chí ban sơ là: (7 : 5) x 100 = 140%

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 107: Ôn luyện về những phép tắc tính với số đo thời gian

Ngoài giải bài bác luyện Toán 5 VNEN, VnDoc còn hỗ trợ chúng ta giải toán lớp 5 sách giáo khoa và giải Vở bài bác luyện Toán lớp 5 tương đối đầy đủ, cụ thể.

Xem thêm: sự trả thù của người thứ ba