biết đâu

Bản dịch của "biết đâu" vô Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: biết đâu

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "who knows" vô một câu

I have a friend who knows a professional who retired.

The project may not be sustainable, but who knows... right.

The siêu xe could have hit the gas pipe next vĩ đại the window and then who knows what could have happened.

I thought, gosh, she seems a little glamorous for this family, but who knows?

Xem thêm: xem phim mới

My next film might be a thriller who knows?

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "biết đâu" vô giờ đồng hồ Anh

biết nắm rõ ghi chép tính từ

biết mô tơ tối thượng của động từ

biết được nhiều người đang ko trình bày thiệt động từ

Xem thêm: guardians of the galaxy 2 vietsub