các cấu trúc viết lại câu

Trong Khi tiếp xúc, Khi nên vấn đáp thắc mắc hoặc Khi nên nói đến một chủ thể, các bạn gặp gỡ nên yếu tố nhắc lên đường nhắc nhở lại một cấu hình câu độc nhất khiến cho cuộc tiếp xúc trở thành nhàm ngán. Vì vậy, nhập nội dung bài viết thời điểm hôm nay, TOPICA NATIVE tiếp tục khiến cho bạn tổ hợp những cấu trúc ghi chép lại câu giờ đồng hồ Anh nhằm hoàn toàn có thể tiếp xúc trôi chảy, hấp dẫn rộng lớn nhé!

Bạn đang xem: các cấu trúc viết lại câu

Xem thêm:

 • 80 Mẫu câu tiếp xúc với những người quốc tế vì như thế giờ đồng hồ Anh như người bạn dạng địa
 • Cấu trúc No sooner là gì? Cách dùng cấu hình No sooner chuẩn chỉnh xác nhất!

1. Tại sao nên ghi chép lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài xích tập luyện ghi chép lại câu của đề bài xích thì tất cả chúng ta còn dùng các cấu trúc viết lại câu trong mỗi tình huống bên dưới đây:

 • Khi mong muốn câu vấn đáp không trở nên nhắc nhở lại thắc mắc và trở thành hoặc hơn
 • Sử dụng cấu hình hoạt bát rộng lớn, tách nhàm chán
 • Chuyển kể từ dạng câu dữ thế chủ động sang câu bị động
 • Chuyển kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp
 • Sử dụng trong mỗi tình huống về đảo ngữ nhập câu giờ đồng hồ Anh

2. Các cấu hình ghi chép lại câu nhập giờ đồng hồ Anh

Dưới trên đây TOPICA tiếp tục trình làng cho tới các bạn các cấu trúc viết lại câu bất biến nghĩa nhập giờ đồng hồ Anh. Hãy nằm trong theo đuổi dõi nhé!

2.1 Cấu trúc ghi chép lại câu 1

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh dùng những kể từ, cụm kể từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to lớn, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to lớn work.

Because of the rain, we can’t go to lớn work.

(Bởi vì như thế trời mưa, nên Cửa Hàng chúng tôi ko thể đi làm việc được)

2.2 Cấu trúc ghi chép lại câu 2

Chuyển thay đổi câu nhập giờ đồng hồ Anh sở hữu những kể từ, cụm kể từ chỉ sự trái khoáy ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons.

In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Mặc mặc dù cực kỳ tiếng ồn, tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn nối tiếp học tập cho tới hoàn thành bài)

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phiên chạm “điểm loài kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phiên.
Tăng kĩ năng thu nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2.3 Cấu trúc ghi chép lại câu 3

Cách ghi chép lại câu dùng cấu hình so thatsuch that (quá … cho tới nổi mà) lên đường với tính từ/danh từ

S + be/ V + ví + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Các công thức ghi chép lại câu nhập giờ đồng hồ Anh - cấu hình ví that và such that

Các công thức ghi chép lại câu nhập giờ đồng hồ Anh – cấu hình ví that và such that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to lớn see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to lớn see it.

(Cái phim này ngán cho tới nổi tuy nhiên chẳng ai mong muốn coi nó hết)

2.4 Cấu trúc ghi chép lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) sử dụng thay cho thế với cấu hình enough

S + V + too + Adj. + to lớn V

⇔ not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri vượt lên trước bự nhằm hoàn toàn có thể khoác một vừa hai phải kiểu váy kia)

Xem vớ tần tật về Cách tạo hình câu phủ toan nhập câu ko thể vứt qua!

2.5 Cấu trúc ghi chép lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. cho tới mức) sử dụng thay cho thế với cấu hình too to (quá … đến mức độ ko thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him to lớn wear.

(Mấy song giầy này vượt lên trước bé xíu đối với kiểu chân của anh ý ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us to lớn answer.

(Câu chất vấn vượt lên trước khó khăn cho tới nổi không người nào nhập Cửa Hàng chúng tôi tìm kiếm được câu trả lời)

2.6 Cấu trúc ghi chép lại câu 6

Cách ghi chép lại câu nhập giờ đồng hồ Anh với cấu hình find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + to lớn V

Viết lại câu là 1 trong dạng bài xích tập luyện phổ biển lớn nhập Tiếng Anh

Viết lại câu là 1 trong dạng bài xích tập luyện phổ biển lớn nhập giờ đồng hồ Anh

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard to lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm nhận thấy sinh sống ở vùng quê là sự trở ngại so với mình)

2.7 Cấu trúc ghi chép lại câu 7

Viết lại câu ĐK tương đương nhập giờ đồng hồ Anh

Câu gốc Câu ghi chép lại Ví dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2 If + mệnh đề 1, mệnh đề 2 Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2 If + mệnh đề 2, mệnh đề 1 I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out

2.8 Cấu trúc ghi chép lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not sang trọng unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Không được thay cho thay đổi loại câu ĐK, chỉ được thay cho thay đổi nghĩa phủ toan hoặc nghi hoặc vấn của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lên đường dã ngoại)

2.9 Cấu trúc ghi chép lại câu 9

Viết lại câu với thì lúc này trả thành sang trọng thì vượt lên trước khứ đơn (dùng ngôi nhà ngữ fake ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + [thời gian] + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.

(Đã tía năm Tính từ lúc thời gian Huân và Vy kết hôn)

2.10 Cấu trúc ghi chép lại câu 10

Chuyển thay đổi câu điều ước

  Cấu trúc  Ví dụ
Câu ước ở tương lai wish + someone + would + bare infinitive She won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy tiếp tục trở về đây)

Câu ước ở hiện tại tại wish + someone + V2/-ed I don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi sở hữu hật nhiều tiền)

Câu ước ở vượt lên trước khứ wish + someone + had + V3/-ed I didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi ước gì bản thân nói theo một cách khác rằng tôi yêu thương anh ấy)

2.11 Cấu trúc ghi chép lại câu 11

Chuyển thay đổi câu có thì lúc này trả thành phủ định sang trọng thì vượt lên trước khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu hình when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

 • I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần sau cuối tôi gặp gỡ Lucy là lúc Cửa Hàng chúng tôi đi ra trường)

 • I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi gặp gỡ anh tớ phiên cuối Khi tôi vẫn tồn tại là học tập sinh)

2.12 Cấu trúc ghi chép lại câu 12

Chuyển câu ở thì vượt lên trước khứ đơn sang trọng thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đang được nghịch tặc ghi-ta kể từ Khi cậu ấy lên 5 tuổi)

2.13 Cấu trúc ghi chép lại câu 13

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn thực hiện gì)

Cấu trúc it takes time

Cấu trúc it takes time

S + V + … + [thời gian]

⇔ It takes/took + someone + [thời gian] + to lớn V

Ví dụ: Betty walks to lớn school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk to lớn school.

(Betty mất mặt 15 phút nhằm đi dạo cho tới trường)

2.14 Cấu trúc ghi chép lại câu 14

Chuyển thay đổi sử dụng cấu hình it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Nam didn’t go trang chính until he finishes all the tasks.

It was not until Nam finished all the tasks that he went trang chính.

(Mãi cho đến Khi Nam hoàn thành xong hoàn thành không còn từng việc làm thì cậu mới mẻ về nhà)

2.15 Cấu trúc ghi chép lại câu 15

Các dạng cấu hình ghi chép lại câu đối chiếu nhập giờ đồng hồ Anh:

 • Chuyển thay đổi câu đối chiếu rộng lớn trở nên đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt Nam là tổ quốc xinh đẹp tuyệt vời nhất theo đuổi ý kiến của tôi ↔ Theo quen thuộc điểm của tôi, ko điểm này đẹp nhất vì như thế Việt Nam)

 • Chuyển thay đổi câu đối chiếu vì như thế trở nên đối chiếu rộng lớn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi ko to lớn vì như thế bánh của cậu tớ ↔ Bánh của cậu tớ to ra hơn bánh của tôi)

 Xem thêm: Ghi lưu giữ và phân biệt cách sử dụng Most, most of, almost, và the most nhập giờ đồng hồ Anh

2.16 Cấu trúc ghi chép lại câu 16

Chuyển cấu hình started/began sang trọng thì lúc này trả thành

S + began/ started + V-ing/to V  + [thời gian] ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to lớn learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tập giờ đồng hồ Anh kể từ tư năm trước)

2.17 Cấu trúc ghi chép lại câu 17

Cách ghi chép lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu hình This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi ko lúc nào coi bộ phim truyện này trước đây)

 Xem cách sử dụng cụ thể bên trên This is the first time

2.18 Cấu trúc ghi chép lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to lớn bed.

↔ It‘s (high/about) time you went to lớn bed.

(Đã cho tới khi con cái lên đường ngủ rồi đấy)

2.19 Cấu trúc ghi chép lại câu 19

Các dạng ghi chép lại câu đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…

Công thức ghi chép lại câu giờ đồng hồ Anh - câu ý kiến đề xuất tương đồng

Công thức ghi chép lại câu giờ đồng hồ Anh – câu ý kiến đề xuất tương đồng

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

 • Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao tất cả chúng ta ko lên đường đi dạo đi? ↔ Cô gái ý kiến đề xuất rời khỏi ngoài dạo)

 • Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phiên chạm “điểm loài kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phiên.
Tăng kĩ năng thu nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2.đôi mươi Cấu trúc ghi chép lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu ngôi nhà động Câu bị động Ví dụ
People say + S + V + … It be said that + S + V People say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said to lớn + V hoặc to lớn have V3/-ed People say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said to lớn drink a lot of wine.

2.21 Cấu trúc ghi chép lại câu 21

Sử dụng cấu trúc hardly whenno sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed phàn nàn + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go trang chính, he showed up.

Hardly had I gone trang chính when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau thời điểm tôi về ngôi nhà thì anh tớ xuất hiện)

2.22 Cấu trúc ghi chép lại câu 22

Dùng cấu hình Supposed to lớn V

Xem thêm: vubgj trộm không thể giấu

It’s one’s duty to lớn tự something

⇔ S + be + supposed to lớn tự something

Ví dụ: It’s your duty to lớn protect mạ.

↔ You are supposed to lớn protect me.

2.23 Cấu trúc ghi chép lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S +  prefer + doing st to lớn doing st

⇔ S + would rather + tự st phàn nàn tự st

Ví dụ: I prefer staying at trang chính to lớn hanging out with him.

↔ I would rather stay at trang chính phàn nàn hố out with him.

(Con thà ở trong nhà còn rộng lớn đi dạo với hắn ta)

2.24 Cấu trúc ghi chép lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would preferwould rather

S + would prefer + sb + to lớn V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko quí con cái thức khuya đâu)

Xem thêm: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh: Cấu trúc Would rather – Kiến thức và bài xích tập

2.25 Cấu trúc ghi chép lại câu 25

Cấu trúc ví that/ in order that (trong tình huống ngôi nhà kể từ ở hai câu là không giống nhau)

S + V + ví that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV nhằm Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ)

2.26 Cấu trúc ghi chép lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện cơ ko xứng đáng nhằm buồn đâu)

Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm ghi lưu giữ được những cấu hình ghi chép lại câu

Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm ghi lưu giữ được những cấu hình ghi chép lại câu

2.27 Cấu trúc ghi chép lại câu 27

Sử dụng cấu hình cảm thán HowWhat

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy thời gian nhanh quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is ví beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là 1 trong người phụ nữ xinh đẹp)

2.28 Cấu trúc ghi chép lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

 • Need to lớn V

⇔ to lớn be necessary (for sb) + to lớn V

Ví dụ: You don’t need to lớn come here.

It’s not necessary for you to lớn come here.

(Ah không nhất thiết phải cho tới trên đây đâu)

 • Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer tự I love you.

↔ I no more love you.

(Anh ko còn  yêu thương em nữa)

2.29 Cấu trúc ghi chép lại câu 29

Sử dụng cấu hình used to tương tự với cấu hình accustomed to

S + be accustomed to lớn + V-ing/N

⇔ S + be used to lớn + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không nhất thiết phải cho tới trên đây đâu)

2.30 Cấu trúc ghi chép lại câu 30

Dùng to infinitive thay cho thế cho tới cấu hình because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to lớn V

Ví dụ: She studies hard because she wants to lớn pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học tập chịu khó vì như thế mong muốn đậu kỳ thi)

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phiên chạm “điểm loài kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phiên.
Tăng kĩ năng thu nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Video 3 mẹo ghi chép lại câu giờ đồng hồ Anh

4. Bài tập luyện ghi chép lại câu nhập giờ đồng hồ Anh (có đáp án)

Để gia tăng kiến thức và kỹ năng về những công thức ghi chép lại câu một vừa hai phải học tập phía trên, hãy nằm trong TOPICA thực hiện các dạng bài xích tập luyện ghi chép lại câu nhập giờ đồng hồ Anh bên dưới nhé!

Bài tập luyện 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

 1. The man was furious. (adjective)
 2. The council would not collect the rubbish. (verb)
 3. We watched a film on birds. (preposition)
 4. The bus was late because of the bad traffic. (clause order)
 5. The gate was opened by a guard. (active tense)
 6. When she got trang chính, the door was unlocked (time clause position)
 7. She cooked a pie, some potatoes, and green vegetables. (reorder list)
 8. The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)
 9. I can’t go to lớn work on time because it rains ví heavily
 10. I often played kite flying when I was a child
 11. We discuss environmental change issues
 12. It appears that it is raining
 13. She has interest in practicing aerobics in her miễn phí time

Bài tập luyện 2: Bài tập luyện ghi chép lại câu bất biến nghĩa

1. My mother used to lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave mạ a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from Nam Dinh to lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

Bài tập luyện ghi chép lại câu nhập giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án

Bài tập luyện ghi chép lại câu nhập giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án

8. I think the owner of the siêu xe is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell mạ about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập luyện 3: Bài tập luyện ghi chép lại câu không thay đổi nghĩa

 1. I can’t go to lớn work on time because it rains ví heavily => ………………………………………
 2. I often played kite flying when I was a child => ………………………………………
 3. We discuss about environmental change issues => ………………………………………
 4. It appears that it is raining => ……………………………………..
 5. She has an interest in practicing aerobics in her miễn phí time => ……………………………………..
 6. Police asked him to lớn identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….
 7. She always speaks no care => ………………………………………………………….
 8. She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….
 9. He speaks ví soft that we can’t hear anything => …………………………………….
 10. Because she is absent from school => …………………………………………………
 11. It was an interesting film => …………………………………………………………….
 12. I don’t think she loves mạ => ……………………………………………………

Bài tập luyện 4: Viết lại câu nghĩa ko thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller phàn nàn anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more phàn nàn a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập luyện 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending ví much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I tự after a siêu xe journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster phàn nàn buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this đô thị.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập luyện 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought mạ a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place to lớn buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t lose weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to lớn be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road phàn nàn there used to lớn be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài xích tập

Đáp án bài xích tập luyện ghi chép lại câu nhập giờ đồng hồ Anh

Đáp án bài xích tập luyện ghi chép lại câu nhập giờ đồng hồ Anh

Đáp án bài xích 1

 1. The man was angry.
 2. The council refused to lớn collect the rubbish.
 3. We watched a film about birds.
 4. Because of the bad traffic, the bus was late.
 5. A guard opened the gate.
 6. The door was unlocked when she got trang chính.
 7. She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.
 8. The game was cancelled because of the rain.
 9. I can’t go to lớn work on time because of heavy rain.
 10. I am used to lớn playing kite flying when I was a child.
 11. We have a discussion about environmental change issues.
 12. It is likely that it is raining.
 13. She is interested in practicing aerobics in her miễn phí time.

Đáp án bài xích 2

 1. My mother doesn’t play volleyball anymore.
 2. She suggests going fishing.
 3. I was given a dress on my birthday.
 4. He invited mạ for orange juice.
 5. I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.
 6. If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.
 7. It takes four hours to lớn drive from Nam Dinh to lớn Ha Noi.
 8. The owner of the siêu xe is thought to lớn be abroad.
 9. I wish he had told mạ about it.
 10. The rain was too heavy for you to lớn go swimming.

Đáp án bài xích 3

 1. I can’t go to lớn work on time because of heavy rain.
 2. I am used to lớn playing kite flying when I was a child.
 3. We have a discussion about environmental change issues.
 4. It is likely that it is raining.
 5. She is interested in practicing aerobics in her miễn phí time.
 6. Police have him identify the other man in the next room.
 7. She is always careless about her words.
 8. It takes her 5 years to lớn learn English.
 9. He does not speak softly.
 10. Because of her absence from school.
 11. What an interesting film!
 12. At no time tự I think she loves mạ.

Đáp án bài 4

 1. In his recent article, Bob Lee was critical of the government’s new transport policy.
 2. The company’s recruitment policy has been under review for the last three months.
 3. He couldn’t possibly have taken the money by mistake.
 4. Only after he had done a lot of research did he begin to lớn write the book.
 5. The excuse for the declairation of war was the defence of their territorial rights.
 6. I feel lượt thích a fish out of water in the new office.
 7. The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger phàn nàn anywhere else in the world. Or: The average height// size of skyscraper in the USA is greater phàn nàn anywhere else in the world.
 8. Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.
 9. Julian was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.
 10. Complete application forms must be handed in// returned// redeived// submitted by// no later then 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Đáp án bài xích 5

 1. I wish I hadn’t spent ví much money
 2. How high the mountain is?
 3. I feel more tired after a train journey phàn nàn after a siêu xe journey.
 4. Buses aren’t as fast as buses.
 5. Turning off the light, he went out.
 6. There are usually lots of information in a theatre program
 7. He started collecting stamps five years ago.
 8. People are selling more newspapers in this đô thị.
 9. Their son was being given some presents when we came.
 10. Sorting out his stamps takes him two hours.

Đáp án bài 6

 1. A nice blouse was bought for mạ by my mother.
 2. The company is said to lớn be in difficulty.
 3. If you sunbathe, you can get a suntan.
 4. We were asked to lớn wait for a few minutes
 5. I asked her Where was the best place to lớn buy souvenirs
 6. Unless you stop eating much, you won’t lose weight
 7. It is necessary to lớn know English.
 8. Everyone considers May Day is the day of the working class.
 9. We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare’s was born.
 10. There didn’t use to lớn be heavy lorries on the road

Trên trên đây, TOPICA một vừa hai phải trình làng cho tới các bạn 30 cấu trúc ghi chép lại câu giờ đồng hồ Anh tương đương bài xích tập luyện ghi chép lại câu giờ đồng hồ Anh. Hi vọng những kiến thức và kỹ năng kể từ TOPICA NATIVE tiếp tục tương hỗ cho chính mình nhập quy trình học tập giờ đồng hồ Anh. Chúc chúng ta học hành chất lượng và thành công xuất sắc.

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phiên chạm “điểm loài kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phiên.
Tăng kĩ năng thu nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

Xem thêm: phim nhanh.net