cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật tính như vậy nào? những em cần thiết nắm vững những kỹ năng và kiến thức này vận dụng nhằm giải vấn đề tính chu vi hình chữ nhật và những dạng bài bác liên quan

Bạn đang xem: cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

Trong kỹ năng và kiến thức toán lớp 3 những em học viên và đã được học tập về định nghĩa, đặc điểm và công thức tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật. Các em cần thiết nắm vững những kỹ năng và kiến thức này vận dụng nhằm giải vấn đề tính chu vi hình chữ nhật và những dạng bài bác tương quan. Cùng Clevai tổ hợp lại kỹ năng và kiến thức này và thực hành thực tế trong số vấn đề thực tiễn nhé.

1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật vày tổng chừng lâu năm toàn bộ những cạnh. Đây cũng chính là công thức cộng đồng Khi tính chu vi toàn bộ những hình.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật: “Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn rồi nhân 2”.

Công thức: P.. = (a + b) x 2

Trong đó: 

  • P là chu vi hình chữ nhật (đơn vị chừng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • a là chiều lâu năm hình chữ nhật (đơn vị chừng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • b là chiều rộng lớn hình chữ nhật (đơn vị chừng lâu năm m, centimet, milimet,...)

2. Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật vày tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn, vày 50% chu vi hình chữ nhật.

Công thức: C = P/2 = a + b

Trong đó:

  • C là nửa chu vi hình chữ nhật (đơn vị chừng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • P là chu vi hình chữ nhật (đơn vị chừng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • a là chiều lâu năm hình chữ nhật (đơn vị chừng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • b là chiều rộng lớn hình chữ nhật (đơn vị chừng lâu năm m, centimet, milimet,...)

3. Một số dạng bài bác luyện về chu vi hình chữ nhật

Có nhiều dạng khác nhau bài bác luyện đòi hỏi những em học viên cần thiết nắm vững công thức chu vi hình chữ nhật nhằm thực hiện bài bác. Dưới đấy là một số trong những dạng bài bác tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 và 4, những em học viên và bố mẹ nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

3.1 Tính chiều dài/chiều rộng lớn hình chữ nhật Khi cho thấy chu vi và chừng lâu năm của một cạnh

Từ tài liệu đề bài bác mang đến chu vi của hình chữ nhật, những em tính được nửa chu vi hình chữ nhật. Sau bại liệt lấy nửa chu vi hình chữ nhật trừ chuồn chừng lâu năm cạnh đang được biết sẽ tiến hành chừng lâu năm cạnh còn sót lại.

Ví dụ: Tính chiều lâu năm hình chữ nhật biết chu vi là đôi mươi centimet, chiều rộng lớn là 4 centimet.

Hướng dẫn giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: đôi mươi : 2 = 10 centimet.

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: nửa chu vi - chiều rộng lớn = 10 - 4 = 6 centimet.

3.2  Tính chu vi hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn và hiệu/tổng thân mật chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

Các em phụ thuộc tài liệu đề bài bác mang đến nhằm tính chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn hình chữ nhật không biết. Khi đem không hề thiếu vấn đề chiều lâu năm, chiều rộng lớn thì vận dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3.

Ví dụ: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn là 3 centimet, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 2 centimet.

Xem thêm: phim trêu chọc

Hướng dẫn giải: 

Theo tài liệu vấn đề thể hiện chênh nghiêng thân mật chiều lâu năm và chiều rộng lớn, tao tính được chiều lâu năm hình chữ nhật là 5 centimet.

Chu vi của hình chữ nhật là: P.. = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 = (3 + 5) x 2  = 16 centimet.

3.3 Tính chu vi hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn và diện tích S của hình chữ nhật.

Tính chu vi hình chữ nhật phụ thuộc diện tích S và chừng lâu năm 1 cạnh

Muốn tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 vô dạng bài bác luyện này, những em cần thiết nắm vững công thức tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật. Tùy theo đuổi đề bài bác mang đến tài liệu ra làm sao nhằm thám thính đi ra chiều lâu năm, chiều rộng lớn, tiếp sau đó vận dụng công thức nhằm tính.

Ví dụ: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn là 2 centimet, diện tích S là 10 cm2.

Hướng dẫn giải:

Theo tài liệu vấn đề thể hiện diện tích S hình chữ nhật, tao tính được chiều lâu năm vày 5 centimet.

Chu vi của hình chữ nhật là: P.. = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 = (2 + 5) x 2  = 14 centimet.

3.4  Tính chiều dài/chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết chu vi và diện tích S.

Các em học viên đặt điều chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật là ẩn không biết (a và b). Sau bại liệt phụ thuộc tài liệu đề bài bác nhằm tìm kiếm được tổng và tích của a và b, kể từ bại liệt thám thính đi ra nhì số a và b.

Ví dụ: Cho hình chữ nhật đem chu vi là 14 centimet, diện tích S là 10 cm2. Tính chiều rộng lớn và chiều lâu năm của hình chữ nhật bại liệt.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình chữ nhật là 14 centimet nên tao đem a + b = 14 : 2 = 7 centimet.

Diện tích hình chữ nhật là 10 cm2 nên tao đem a x b = 10

Tích a x b = 10 đem 2 bội số thích hợp là (1, 10) và (2, 5). Dựa vô tài liệu a + b = 7 thì sản phẩm sau cùng chiều lâu năm hình chữ nhật là 5 centimet, chiều rộng lớn hình chữ nhật là 2 centimet.

Trên trên đây Clevai đang được nằm trong độc giả thám thính hiểu rõ ràng công thức tính chu vi hình chữ nhật vô toán lớp 3 và lớp 4. Hy vọng sẽ hỗ trợ những em học viên nắm vững công thức và thực hiện đơn giản và dễ dàng những dạng bài bác luyện tương quan.

Xem thêm: conan tập 602