căn cước công dân online

- Cách 1: Công dân cho tới vị trí thực hiện giấy tờ thủ tục cấp cho Căn cước công dân hoặc trải qua Cổng cty công vương quốc, Cổng cty công Sở Công an nhằm ĐK thời hạn, vị trí thực hiện giấy tờ thủ tục kiến nghị thay đổi thẻ Căn cước công dân.
Trường phù hợp công dân ko đầy đủ ĐK thay đổi thẻ Căn cước công dân thì kể từ chối tiêu thụ và nêu rõ rệt nguyên do. Trường phù hợp công dân đầy đủ ĐK thay đổi thẻ Căn cước công dân thì triển khai quá trình sau.
- Cách 2: Cán cỗ tiếp thu vấn đề công dân thăm dò kiếm vấn đề vô Trung tâm tài liệu vương quốc về dân sinh sống nhằm lập làm hồ sơ thay đổi thẻ Căn cước công dân.
+ Trường phù hợp vấn đề công dân không tồn tại sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh thì dùng vấn đề của công dân vô hạ tầng tài liệu vương quốc về dân sinh sống nhằm lập làm hồ sơ thay đổi thẻ Căn cước công dân.
+ Trường phù hợp vấn đề công dân sở hữu sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh thì kiến nghị công dân xuất trình sách vở pháp luật chứng tỏ nội dung thay cho thay đổi nhằm update, bổ sung cập nhật vấn đề vô làm hồ sơ thay đổi thẻ Căn cước công dân.
- Cách 3: Tiến hành tiếp thu vân tay, tự sướng chân dung của công dân.
- Cách 4: In Phiếu tiếp thu vấn đề Căn cước công dân gửi cho tới công dân đánh giá, ký xác nhận; in Phiếu update, sửa đổi vấn đề dân sinh sống (nếu có) cho tới công dân đánh giá, ký xác nhận.
- Cách 5: Thu Căn cước công dân cũ, thu lệ phí (nếu có) và cấp cho giấy tờ hứa hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho tới công dân (Mẫu CC03 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Sở trưởng Sở Công an).
- Thời gian ngoan tiếp nhận hồ sơ và thời hạn trả kết quả: Từ thứ hai cho tới loại 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
- Cách 6: Nhận thành quả thẳng bên trên ban ngành Công an điểm tiêu thụ làm hồ sơ hoặc trả qua chuyện đàng gửi phân phát cho tới địa điểm theo gót đòi hỏi.

Bạn đang xem: căn cước công dân online

Bao gồm

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu tiếp thu vấn đề Căn cước công dân (Mẫu CC02 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Sở trưởng Sở Công an). Mẫu CC02 tất nhiên TT66.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Xem thêm: phim chủng tộc bất tử

Trường phù hợp vấn đề công dân sở hữu sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh đối với thông...

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu update, sửa đổi vấn đề dân sinh sống (Mẫu DC02 phát hành tất nhiên Thông tư số 104/2020/TT-BCA ngày 30/9/2020 của Sở trưởng Sở Công an) Mẫu DC02 tất nhiên TT104.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Giấy tờ pháp luật chứng tỏ nội dung thay cho thay đổi vấn đề công dân. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Xem thêm: 2gether

Không.