đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước ở việt nam

Câu chất vấn liên quan

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của tổ quốc vô tiến độ hiện

  Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước ở việt nam

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của tổ quốc vô tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính của VN thao diễn ra

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo gót nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo gót nghĩa hẹp) của VN, ngành lắc tỉ trọng tối đa là :

 • Thành phần tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

 • Đâu là việc chuyển dời cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của chống I :

  Đâu là việc chuyển dời cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của chống I :

 • Ý nào là ko đích về chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở n

  Ý nào là ko đích về chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Trong chống tài chính công nghiệp- xây đắp với xu hướng

  Trong chống tài chính công nghiệp- xây đắp với xu hướng

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng bởi vì sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng bởi vì sông Hồng tuy nhiên ko ở trong vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

  Xem thêm: sự trả thù của người thứ ba

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu vật dụng thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 2005, lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo gót bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận quyết định đích nhất là :

  Xem thêm: phim chiếc thuyền se duyên tập 1