dang ky tam tru online

Bạn đang xem: dang ky tam tru online

LĨNH VỰC TTHC

Chọn nghành nghề giấy tờ thủ tục hành chính

Xác nhận vấn đề về cư trú

Mức phỏng cung ứng công ty công trực tuyến

Thương Mại & Dịch Vụ công trực tuyến 1 phần

Trình tự động thực hiện

 • - Cách 1: Cá nhân, tổ chức triển khai sẵn sàng làm hồ sơ theo đòi quy lăm le của pháp lý.
  - Cách 2: Cá nhân, tổ chức triển khai nộp làm hồ sơ bên trên Công an cấp cho xã.
  - Cách 3: Khi tiêu thụ làm hồ sơ xác nhận vấn đề về trú ngụ, cơ sở ĐK trú ngụ đánh giá tính pháp luật và nội dung hồ nước sơ:
  + Trường thích hợp làm hồ sơ vẫn không hề thiếu, hợp thức thì tiêu thụ làm hồ sơ và cấp cho Phiếu tiêu thụ làm hồ sơ và hứa hẹn trả thành quả (mẫu CT04 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho tất cả những người đăng ký;
  + Trường thích hợp làm hồ sơ đầy đủ ĐK tuy nhiên ko đầy đủ làm hồ sơ thì chỉ dẫn bổ sung cập nhật, đầy đủ và cấp cho Phiếu chỉ dẫn bổ sung cập nhật, đầy đủ làm hồ sơ (mẫu CT05 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho tất cả những người đăng ký;
  + Trường thích hợp làm hồ sơ ko đầy đủ ĐK thì kể từ chối và cấp cho Phiếu kể từ chối tiêu thụ, xử lý làm hồ sơ (mẫu CT06 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho tất cả những người ĐK.
  - Cách 4: Căn cứ theo đòi ngày hứa hẹn bên trên Phiếu tiêu thụ làm hồ sơ và hứa hẹn trả thành quả nhằm nhận thông tin thành quả xử lý giấy tờ thủ tục ĐK trú ngụ (nếu có).

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 01 Ngày thực hiện việc Nộp làm hồ sơ thẳng bên trên Công an cấp cho xã.
  Thời gian tham tiêu thụ hồ nước sơ: Giờ hành chủ yếu những ngày thao tác kể từ thứ hai cho tới loại 6 và sáng sủa loại 7 sản phẩm tuần (trừ những ngày ngủ lễ, đầu năm mới theo đòi quy lăm le của pháp luật).

  Kể từ thời điểm ngày sẽ có được làm hồ sơ hợp thức, cơ sở ĐK trú ngụ với trách cứ nhiệm cấp cho xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân nhập thời hạn 01 ngày thao tác với tình huống vấn đề với nhập Trung tâm tài liệu vương quốc về người ở.

  03 Ngày thực hiện việc Kể từ thời điểm ngày sẽ có được làm hồ sơ hợp thức, cơ sở ĐK trú ngụ với trách cứ nhiệm cấp cho xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân nhập thời hạn 03 ngày thao tác với tình huống cần thiết xác minh; tình huống kể từ chối xử lý thì nên vấn đáp bởi vì văn bạn dạng và nêu rõ rệt nguyên do.

 • Trực tuyến
 • 01 Ngày thực hiện việc Nộp làm hồ sơ trực tuyến qua quýt những cổng cung ứng công ty công trực tuyến như: Trực tuyến bên trên Cổng công ty công qua quýt Cổng công ty công vương quốc, hoặc qua quýt Cổng công ty công Sở Công an, Cổng công ty công quản lý và vận hành trú ngụ.
  Thời gian tham tiêu thụ hồ nước sơ: Giờ hành chủ yếu những ngày thao tác kể từ thứ hai cho tới loại 6 và sáng sủa loại 7 sản phẩm tuần (trừ những ngày ngủ lễ, đầu năm mới theo đòi quy lăm le của pháp luật).

  Kể từ thời điểm ngày sẽ có được làm hồ sơ hợp thức, cơ sở ĐK trú ngụ với trách cứ nhiệm cấp cho xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân nhập thời hạn 01 ngày thao tác với tình huống vấn đề với nhập Trung tâm tài liệu vương quốc về người ở.

  03 Ngày thực hiện việc Kể từ thời điểm ngày sẽ có được làm hồ sơ hợp thức, cơ sở ĐK trú ngụ với trách cứ nhiệm cấp cho xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân nhập thời hạn 03 ngày thao tác với tình huống cần thiết xác minh; tình huống kể từ chối xử lý xác nhận vấn đề về trú ngụ thì nên vấn đáp bởi vì văn bạn dạng và nêu rõ rệt nguyên do.

Thành phần hồ nước sơ

Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA). CT01 Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Xem thêm: lãng khách phần 2

Căn cứ pháp lý

 • Luật 68/2020/QH14 Số: 68/2020/QH14

 • Nghị lăm le 62/2021/NĐ-CP Số: 62/2021/NĐ-CP

 • Thông tư 55/2021/TT-BCA Số: 55/2021/TT-BCA

 • Thông tư 57/2021/TT-BCA Số: 57/2021/TT-BCA

 • Thông tư 56/2021/TT-BCA Số: 56/2021/TT-BCA

Biểu mẫu

File mẫu:

 • Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ Tải về

Kết trái ngược thực hiện

Xem thêm: doraemon movie 39

 • Xác nhận vấn đề về cư trú
 • Phiếu kể từ chối tiêu thụ, xử lý hồ nước sơ