đấu chiến thắng phật

Những người theo dõi hâm mộ Tây Du Ký đều biết rõ, sau thời điểm thầy trò Đường Tăng vượt lên 81 kiếp nàn nhằm cho tới được Linh Sơn, và được phong thưởng "kim thân thuộc chủ yếu quả". Như Lai Phật tổ phong Đường Tăng thực hiện Nam Vô Chiên Đàn Công Đức Phật, phong Tôn Ngộ Không thực hiện Đấu thành công Phật.

Bạn đang xem: đấu chiến thắng phật

Bát Giới, Sa Tăng và Tiểu Bạch Long thứu tự được phong Tịnh Đàn Sử Giả Bồ Tát, Kim Thân La Hán Bồ Tát và Bát Sở Thiên Long Bồ Tát.

Vậy tuy nhiên có lẽ rằng nhiều độc giả không biết, nằm trong được gọi là Phật tuy nhiên Đấu thành công Phật với vị thế như nào là nhập Phật Giới và kém cỏi Như Lai Phật Tổ từng nào level.

"Phật" đó là nhằm chỉ "người giác ngộ", là một trong những cơ hội gọi của Phật gia. Theo tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo, Phật là vì bọn chúng sinh tu trở nên, chỉ Khi "phúc đức" và trí tuệ" cả nhị đều thỏa mãn mới mẻ rất có thể trở nên Phật.

Xem thêm: Uống nước gạo rang có tác dụng gì?

Theo biên chép nhập "Đại chỉ bảo Tích Kinh - quyển loại 90 - Ưu Ba Ly Hội", Phật giáo với 35 vị Phật:

"1, Thích Ca Mâu Ni. 2, Kim Cang Bất Hoại Phật. 3, chỉ bảo Quang Phật. 4, Long Tôn Vương Phật. 5, Tinh Tiến Quân Phật. 6, Tinh Tiến Hỉ Phật. 7, chỉ bảo Hỏa Phật. 8, chỉ bảo Nguyệt Quang Phật. 9, Hiện Vô Ngu Phật. 10, chỉ bảo Nguyệt Phật. 11, Vô Cấu Phật. 12, Ly Cấu Phật. 13, Dung Thi Phật. 14, Thanh Tịnh Phật. 15, Thanh Tịnh Thi Phật. 16, Sa Lưu Na Phật. 17, Thủy Thiên Phật. 18, Kiên Đức Phật. 19, Chiên Đàn Công Đức Phật. đôi mươi, Vô Lượng Cúc Quang Phật. 21, Quang Đức Phật. 22, Vô Ưu Đức Phật. 23, Na La Đình Phật. 24, Công Đức Hoa Phật. 25, Liên Hoa Quang Du Hí Thần Dũng Phật. 26, Tài Công Đức Phật. 27, Đức Niệm Phật. 28, Thiên Danh Xưng Công Đức Phật. 29, Hồng Viêm Trang Vương Phật. 30, Thiện Du Sở Công Đức Phật. 31, Đấu Chiến Thắng Phật. 32, Thiện Du Sở Phật. 33, Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật. 34, chỉ bảo Hoa Du Sở Phật. 35, chỉ bảo Liên Hoa Thiện Trú Sa La Thụ Vương Phật".

Xem thêm: Muối mặt khi vòng vàng tặng vợ bị nam châm hút, người đàn ông kiện đòi lại tiền

Nếu dựa vào Tây Du Ký, Đấu thành công Phật sẽ sở hữu đầy đủ danh vọng và vị thế, chuồn đâu cũng sẽ tiến hành người không giống tôn trọng và xưng là Phật. Hình như còn là một trong những member đại chiến của giáo phái, đảm nhiệm những trọng trách chiến trướng binh đao gian nan. Tuy nhiên nếu như không tồn tại chiến sự xẩy ra thì chức vị này chỉ như hỏng danh, đặc biệt tự do thư thả.

Còn Như Lai Phật Tổ như thể người hàng đầu của một đơn vị chức năng, sở hữu thực quyền. Vì vậy Đấu thành công Phật Tôn Ngộ Không nghe đặc biệt uy mặc dù vậy thực tế kém cỏi xa xăm Như Lai Phật Tổ.