đâu phải em muốn quên

[Verse 1]
Cũng tiếp tục ngay gần thân phụ năm
Mà em vẫn lưu giữ anh nhiều lắm
Vẫn ko thể yêu thương ai
Vẫn ko tóm tay ai

Bạn đang xem: đâu phải em muốn quên

Thế gian giảo này rộng lớn lớn
Mà trái tim chẳng to lớn nhiều hơn
Chỉ một vừa hai phải đầy đủ lưu giữ một người
Chỉ một vừa hai phải đầy đủ thương một người

[Chorus]
Đâu nên em mong muốn quên
Là tiếp tục quên, là tiếp tục quên
Đâu nên hy vọng không còn đau
Là rời nhức, là rời đau

Nhiều khi lí trí nỗ lực mạnh mẽ
Nhưng ngược tim thiệt sự yếu đuối đuối
Là em lấp liếm lên đường, đơn giản em lấp liếm đi
Đâu nên yêu thương không còn tâm

Người chú tâm, người nhằm tâm
Đâu nên cho tới không còn đi
Người chẳng lên đường, người chẳng đi
Chỉ vì thế đôi lúc mến thương một ai
Ta chẳng hy vọng nhận lại chi hết
Ngờ đâu bao nhiêu khi
Tình yêu thương lại khiến cho tao hoen bờ mi

[Verse 2]
Nhớ khi bản thân quen thuộc nhau
Cùng lên đường bên trên cái xe đạp điện nâu
Lá xanh rì còn ko chín
Đã hứa ước song mình

Ước muôn thuở mặt mày nhau
Bàn tay tóm mãi chẳng tách đâu
Một lời nói trót lỡ lời
Rồi tao mất mặt nhau một đời

[Chorus]
Đâu nên em mong muốn quên
Là tiếp tục quên, là tiếp tục quên
Đâu nên hy vọng không còn đau
Là rời nhức, là rời đau
Nhiều khi lí trí nỗ lực mạnh mẽ
Nhưng ngược tim thiệt sự yếu đuối đuối
Là em lấp liếm lên đường, đơn giản em lấp liếm đi
Đâu nên yêu thương không còn tâm
Người chú tâm, người nhằm tâm
Đâu nên cho tới không còn đi
Người chẳng lên đường, người chẳng đi
Chỉ vì thế đôi lúc mến thương một ai
Ta chẳng hy vọng nhận lại chi hết
Mà ko thể quên
Cũng là 1 cơ hội mến thương gọi tên

Xem thêm: phim tinh hà xán lạn

[Bridge]
Chẳng nên em ko thể
Không thể tìm ra một ai khác
Chỉ là vì thế anh tiếp tục đi
Để lại không gian khó khăn đầy
Một bản thân em vẫn tốt
Vẫn tự động bản thân nhẹ nhàng xoa những tổn thương
Chờ ngày ngược tim em lại yêu
Và yêu thương nhiều hơn thế nữa

[Chorus]
Đâu nên em mong muốn quên
Là tiếp tục quên, là tiếp tục quên
Đâu nên yêu thương không còn tâm
Người chú tâm, người nhằm tâm
Đâu nên cho tới không còn đi
Người chẳng lên đường, người chẳng đi
Chỉ vì thế đôi lúc mến thương một ai
Ta chẳng hy vọng nhận lại chi hết
Ngờ đâu bao nhiêu khi
Tình yêu thương lại khiến cho tao hoen bờ mi

[Outro]
Và ko thể quên
Cũng là 1 cơ hội mến thương gọi tên

How to lớn Format Lyrics:

  • Type out all lyrics, even repeating tuy vậy parts lượt thích the chorus
  • Lyrics should be broken down into individual lines
  • Use section headers above different tuy vậy parts lượt thích [Verse], [Chorus], etc.
  • Use italics (<i>lyric</i>) and bold (<b>lyric</b>) to lớn distinguish between different vocalists in the same tuy vậy part
  • If you don’t understand a lyric, use [?]

To learn more, kiểm tra out our transcription guide or visit our transcribers forum

Xem thêm: ba kiêp yêu hận