điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh

Bạn đang xem: điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh

Điều nào là tại đây ko đích thị với tầm quan trọng của mối quan hệ cạnh tranh?

A. Đảm bảo con số của những thành viên nhập quần thể lưu giữ tại mức phỏng tương thích.

B. Đảm bảo sự phân bổ của những thành viên nhập quần thể lưu giữ tại mức phỏng tương thích.

C. Đảm bảo sự tăng con số không ngừng nghỉ của quần thể.

D. Đảm bảo sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của quần thể.

Đáp án C

Cạnh giành giật nhập quần thể xẩy ra Khi tỷ lệ thành viên nhập quần thể tăng thêm vượt lên trên cao, mối cung cấp sinh sống của môi trường xung quanh ko đáp ứng nhu cầu đầy đủ cho tới số thành viên nhập quần thể. Lúc tê liệt những thành viên nhập quần thể đối đầu nhằm giành thực phẩm, vị trí ở, con cái đực, con cháu, khả năng chiếu sáng...

Nhờ với đối đầu sinh học tập nằm trong loại tiếp tục xúc tiến loại tồn bên trên và cải tiến và phát triển một cơ hội vững chắc và kiên cố, đối đầu nằm trong loại đáp ứng con số của những thành viên nhập quần thể lưu giữ tại mức phỏng tương thích, đáp ứng sự phân bổ của những thành viên nhập quần thể lưu giữ tại mức phỏng tương thích.

Cạnh giành giật nằm trong loại ko đáp ứng sự tăng con số không ngừng nghỉ nhập quần thể vì như thế những thành viên đối đầu nhau thì các thành viên đối đầu yếu hèn sẽ không còn lấy được thực phẩm, điểm ở... dễ dẫn đến chi tiêu khử, bởi vậy thực hiện tách con số thành viên của quần thể, gom con số thành viên của quần thể được lưu giữ tại mức phỏng tương thích → Đáp án C

Xem thêm: phim cám dỗ

dương thị khánh linh THANK Phường NHA . 18/6/2016

. 19/06/2016

Nguyễn Trường Giang cóa rain . 18/6/2016

. 19/06/2016

dương thị khánh linh CẠNH TRANH CÙNG LOÀI CÓ VAI TRÒ THÚC ĐẨY TIẾN HÓA K Ạ ? . 18/6/2016

. 19/06/2016

Nguyễn Thị Ngọc Anh . "không đúng". lợp chợp vượt lên trên . 26/3/2016

. 27/03/2016

Kiều Thị Thảo ((( sao bản thân... ) . 30/4/2015

. 01/05/2015