định luật cu lông

ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG

Bạn đang xem: định luật cu lông

I. Sự nhiễm năng lượng điện của những vật. Điện tích. Tương tác năng lượng điện. 

1. Sự nhiễm năng lượng điện của những vật.

- Nhiễm năng lượng điện vì thế cọ xát:

 

Cọ xát một thước vật liệu bằng nhựa nhập vải vóc len, tớ thấy thước vật liệu bằng nhựa rất có thể bú mớm được những vật nhẹ nhõm như giấy

- Nhiễm năng lượng điện vì thế tiếp xúc

 

Cho thanh sắt kẽm kim loại ko nhiễm năng lượng điện chạm nhập ngược cầu tiếp tục nhiễm năng lượng điện thì thanh sắt kẽm kim loại nhiễm năng lượng điện nằm trong vệt với năng lượng điện của ngược cầu - Đưa thanh sắt kẽm kim loại đi ra xa vời ngược cầu thì thanh sắt kẽm kim loại vẫn nhiễm năng lượng điện.

- Nhiễm năng lượng điện vì thế hưởng trọn ứng

 

Đưa thanh sắt kẽm kim loại ko nhiễm năng lượng điện lại gần ngược cầu tiếp tục nhiễm năng lượng điện tuy nhiên ko chạm nhập ngược cầu, thì nhì đầu thanh sắt kẽm kim loại được nhiễm năng lượng điện. Đầu ngay gần ngược cầu rộng lớn nhiễm năng lượng điện ngược vệt với năng lượng điện ngược cầu, đầu xa vời rộng lớn nhiễm năng lượng điện nằm trong vệt.

Đưa thanh sắt kẽm kim loại đi ra xa vời ngược cầu thì thanh sắt kẽm kim loại quay trở lại tình trạng ko nhiễm năng lượng điện như khi đầu

2. Điện tích. Điện tích điểm

- Vật bị nhiễm năng lượng điện thường hay gọi là vật đem năng lượng điện, vật tích năng lượng điện hoặc vật chứa chấp năng lượng điện.

- Điện tích lũy là 1 trong những vật tích năng lượng điện với độ dài rộng cực kỳ nhỏ đối với khoảng cách cho tới điểm nhưng mà tớ xét. Điện tích lũy là năng lượng điện được đánh giá như triệu tập bên trên một điểm.

3. Tương tác năng lượng điện. Hai loại năng lượng điện tích

- Các năng lượng điện hoặc đẩy nhau, hoặc bú mớm nhau (Hình 1.1). Sự đẩy nhau hoặc bú mớm nhau trong những năng lượng điện này đó là tương tác năng lượng điện.

- Có nhì loại năng lượng điện là năng lượng điện dương (+) và năng lượng điện âm (-).

  + Các năng lượng điện nằm trong loại (cùng dấu) thì đẩy nhau.

  + Các năng lượng điện không giống loại (khác dấu) thì bú mớm nhau.

- Hai lực tính năng nhập nhì năng lượng điện là nhì lực trực đối, nằm trong phương, trái hướng, khuôn khổ cân nhau và bịa đặt nhập nhì năng lượng điện.

II. Định luật Cu-lông. Hằng số năng lượng điện môi.

1. Định luật Cu-lông.

Xem thêm: little forest

Năm 1785, Cu-lông, ngôi nhà chưng học tập người Pháp, phiên trước tiên lập được tấp tểnh luật về sự việc dựa vào của lực tương tác trong những năng lượng điện điểm (gọi tắt là lực năng lượng điện hoặc lực Cu-lông) nhập khoảng cách thân thuộc bọn chúng.

- Nội dung: Lực bú mớm hoặc đẩy thân thuộc nhì năng lượng điện điểm với phương trùng với đường thẳng liền mạch nối nhì năng lượng điện điểm tê liệt, có tính rộng lớn tỉ lệ thành phần thuận với khuôn khổ của nhì năng lượng điện và tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân thuộc bọn chúng.

Biểu thức:

\(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

Lực tương tác có:

     + Phương: là đường thẳng liền mạch nối thân thuộc 2 năng lượng điện điểm

     + Chiều:

 

+ Độ lớn:

 Tỉ lệ thuận với tích khuôn khổ q1, q2

 Tỉ lệ nghịch ngợm với bình phương khoảng chừng cách

 \({F_{12}} = {F_{21}} = F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

     Trong đó:

  • \({q_1},{\rm{ }}{q_2}\)  được gọi là năng lượng điện điểm (đơn vị : C (Culông)
  • r là khoảng cách của 2 năng lượng điện điểm
  • k là hằng số Cu-lông: \(k = {9.10^9}\left( {N.{m^2}/{c^2}} \right)\)

2. Hằng số năng lượng điện môi.

- Điện môi là 1 trong những môi trường xung quanh cơ hội năng lượng điện.

- Khi bịa đặt những năng lượng điện điểm nhập một năng lượng điện môi (chẳng hạn nhập một hóa học dầu cơ hội điện) đồng tính cướp chan chứa không khí xung xung quanh những năng lượng điện, thì lực tương tác tiếp tục yếu ớt đi ε phiên đối với Lúc đặt nó nhập chân ko. ε được gọi là hằng số năng lượng điện môi của môi trường xung quanh (ε  ≥ 1). Đối với chân ko thì ε = 1 còn so với những môi trường xung quanh khác ε >1.

- Hằng số năng lượng điện môi là 1 trong những đặc thù cần thiết mang lại đặc thù năng lượng điện của một hóa học cơ hội năng lượng điện. Nó cho thấy thêm lúc để năng lượng điện nhập hóa học tê liệt thì lực tương tác trong những năng lượng điện tiếp tục nhỏ chuồn từng nào phiên đối với Lúc đặt nó nhập chân ko.

 \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

3. Nguyên lý ông xã hóa học lực điện 

Giả sử với n năng lượng điện điểm q1, q2,…, qn tính năng lên năng lượng điện điểm q những lực tương tác tĩnh năng lượng điện \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} ,...,\overrightarrow {{F_n}} \) thì lực năng lượng điện tổ hợp vì thế những năng lượng điện điểm bên trên tính năng lên năng lượng điện q tuân theo dõi nguyên tắc ông xã hóa học lực năng lượng điện. 

\(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + ... + \overrightarrow {{F_n}} \)

Sơ trang bị suy nghĩ về năng lượng điện, tấp tểnh luật Cu-lông

Xem thêm: nguoc chieu anh sang vi em