dự báo thời tiết hải dương

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hải Dương

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 7h 30/08/2023

  • Thời tiết

    : Ít mây, trời nắng

  • Hướng gió

    : Gió bắc tây-bắc - tốc độ: 3 m/s

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ năm 31/08/2023

32°C

24°C

 4°%

5m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ sáu 01/09/2023

32°C

23°C

 20°%

5m/s

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 02/09/2023

34°C

25°C

 16°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 03/09/2023

34°C

25°C

 33°%

Xem thêm: cá mập siêu bạo chúa 2

Ít mây, ko mưa

Thứ nhì 04/09/2023

34°C

25°C

 45°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 05/09/2023

33°C

26°C

 57°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 06/09/2023

34°C

26°C

 65°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 07/09/2023

34°C

26°C

 78°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 08/09/2023

34°C

26°C

 78°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: bí mật nơi góc tối tập 1

Biểu vật dụng nhiệt độ chừng 10 ngày qua