gia hạn hộ chiếu online

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung, chuẩn bị hết hạn sử dung online rời khỏi sao? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? - Câu chất vấn của chị ấy Phương (Quy Nhơn)

Hướng dẫn tiến hành thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung online tiên tiến nhất 2023?

Người dân rất có thể tiến hành thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung hoặc hộ chiếu chuẩn bị hết hạn sử dung vì chưng mẫu mã online theo phía dẫn sau:

Bạn đang xem: gia hạn hộ chiếu online

Bước 1: Truy cập trang web

Người dẫn truy vấn nhập trang web sau: https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/ và lựa chọn mục khai vấn đề kiến nghị cấp cho hộ chiếu

Bước 2: Sau bại liệt screen hiển thị tiếp tục hiện nay tờ khai kiến nghị cấp cho hộ chiếu. Người dân cần điền đúng đắn những vấn đề cá thể.

Bước 3: Tại mục nội dung đề nghị

Chọn những mục ứng theo gót nhu cầu:

- Cấp lại hộ chiếu bởi hộ chiếu cũ hết hạn sử dung.

- Cấp lại hộ chiếu bởi hộ chiếu chuẩn bị hết hạn sử dung.

Bước 4: Sau Khi điền vừa đủ vấn đề cá thể, người dân lựa chọn ban ngành tiêu thụ tiếp sau đó lựa chọn [Kiểm tra lại vấn đề vẫn khai]

Bước 5: Lúc này, screen tiếp tục hiển thị toàn cỗ tờ khai nhằm người dân đánh giá thông tin

Chọn [Quay lại] Khi cần thiết sửa thông tin

Chọn [Đặt lịch hứa hẹn nộp làm hồ sơ nếu như với nhu cầu] nhằm nộp làm hồ sơ online như sau:

Sau bại liệt lựa chọn [Chấp nhận] và In tờ khai thông tin

Bước 6: Chuẩn bị làm hồ sơ bao gồm

- Tờ khai kiến nghị cấp cho hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

- 2 Tấm hình ảnh 4x6.

- CMND/CCCD còn hiệu lực hiện hành.

- Hộ chiếu phổ thông cũ.

Bước 7: Nộp hồ nước sơ

Nộp làm hồ sơ bên trên chống Quản lý xuất nhập cư và tiến hành giấy tờ thủ tục cấp cho lại thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung hoặc chuẩn bị hết hạn sử dung.

Xem thêm: tết trung thu tiếng anh

Lưu ý: chỉ dẫn bên trên chỉ vận dụng so với tình huống hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung, chuẩn bị hết hạn sử dung online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu?

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung, chuẩn bị hết hạn sử dung online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? (Hình kể từ Internet)

Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu mới mẻ là bao nhiêu?

Căn cứ theo gót nội dung biểu nấc thu tiền phí, lệ phí phát hành tất nhiên Thông tư 25/2021/TT-BTC, với quy lăm le về lệ phí cấp cho hộ chiếu như sau:

Mức lệ phí cấp cho hộ chiếu nêu bên trên được vận dụng so với hộ chiếu gắn chíp năng lượng điện tử và hộ chiếu ko gắn chíp năng lượng điện tử.

Như vậy, theo gót quy lăm le bên trên thì việc cấp cho lại hộ chiếu mới mẻ là 200.000 đồng.

Tuy nhiên, nấc phí này và được tách 20% theo gót quy lăm le bên trên Thông tư 44/2023/TT-BTC, rõ ràng coi bên trên phía trên.

Ai không cần thiết phải đóng góp chi phí cấp cho hộ chiếu?

Căn cứ bên trên khoản 2 Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BTC với quy lăm le về tình huống không cần thiết phải đóng góp lệ phí cấp cho hộ chiếu như sau:

Các tình huống được không lấy phí, lệ phí
Miễn lệ phí cấp cho hộ chiếu đối với: Người nước Việt Nam ở quốc tế với ra quyết định trục xuất vì chưng văn phiên bản của ban ngành với thẩm quyền nước trực thuộc tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu; người nước Việt Nam ở quốc tế cần về nước theo gót điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự việc nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu và những tình huống vì như thế nguyên do nhân đạo.

Như vậy, những tình huống không cần thiết phải đóng góp chi phí cấp cho hộ chiếu gồm:

- Những người nước Việt Nam ở quốc tế với ra quyết định trục xuất vì chưng văn phiên bản của ban ngành với thẩm quyền nước trực thuộc tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu;

- Người nước Việt Nam ở quốc tế cần về nước theo gót điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự việc nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu

- Những tình huống vì như thế nguyên do nhân đạo.

Khi này thì hộ chiếu tiếp tục không còn hạn?

Căn cứ bên trên Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước Việt Nam 2019 quy lăm le về thời hạn của sách vở xuất nhập cư như sau:

Thời hạn của sách vở xuất nhập cảnh
1. Hộ chiếu nước ngoài uỷ thác, hộ chiếu công vụ với thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm; rất có thể được gia hạn một phiên không thực sự 03 năm.
2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy lăm le như sau:
a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho những người kể từ đầy đủ 14 tuổi tác trở lên trên với thời hạn 10 năm và ko được gia hạn;
b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho những người ko đầy đủ 14 tuổi tác với thời hạn 05 năm và ko được gia hạn;
c) Hộ chiếu phổ thông cấp cho theo gót giấy tờ thủ tục rút gọn gàng với thời hạn không thực sự 12 mon và ko được gia hạn.
3. Giấy thông hành với thời hạn không thực sự 12 mon và ko được gia hạn.

Theo bại liệt, hộ chiếu hết hạn sử dung Khi không còn thời hạn của từng loại hộ chiếu, rõ ràng như sau:

- Hộ chiếu nước ngoài uỷ thác và hộ chiếu công vụ với thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho những người kể từ đầy đủ 14 tuổi tác trở lên trên với thời hạn 10 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho những người ko đầy đủ 14 tuổi tác với thời hạn 05 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho theo gót giấy tờ thủ tục rút gọn gàng với thời hạn không thực sự 12 mon và ko được gia hạn.

Xem thêm: hạ tiên sinh lưu luyến không quên