hình ảnh thai nhi bị phá bỏ

Sau Lúc bị bịa dung dịch kích đẻ, bầu nhi 7 mon tuổi hạc bị đẩy dần dần thoát ra khỏi tử cung người u. Mắt bé nhỏ vẫn cởi và ọ ẹ đựng giờ khóc sinh ra. Hộ sinh Luyến vội vàng tổ chức những thủ pháp sơ cứu vớt nhằm lưu giữ sự sinh sống rồi đợi thời khắc thích hợp nhằm "tuồn" bé nhỏ ra phía bên ngoài mang lại group cứu nạn.