imagine to v hay ving

Có thể các bạn không biết tuy nhiên Imagine cũng là một trong trong mỗi động kể từ thông thường lầm lẫn cấu tạo Imagine ving hoặc to lớn v cơ. Việc xác lập Imagine + v gì còn tùy nằm trong vào cụ thể từng tình huống câu dùng là gì. Vì thế nhằm dò xét hiểu cụ thể những cấu tạo của Imagine, hãy nằm trong Langmaster trả lời Imagine to lớn v hoặc ving nhé!

Bạn đang xem: imagine to v hay ving

1. Tìm hiểu Imagine là gì?

Imagine /ɪˈmædʒɪn/ nhập giờ đồng hồ Anh là một trong động kể từ, đem ý tức là tưởng tượng hoặc tưởng tượng. Có nghĩa nếu như tớ tâm lý hoặc tưởng tượng về một chiếc gì cơ thì khối óc của tôi tự động không giống hiện thị lên hình ảnh cụ thể nhập cơ.

Ví dụ: Imagine you are in a forest covered with green. (Hãy tưởng tượng các bạn đang được ở nhập một vùng rừng núi phủ chan chứa sắc xanh rờn.)

Nếu nhập trường hợp Khi ai cơ căn vặn các bạn về một sự vật vấn đề sở hữu thiệt hay là không. Nếu cơ là sự việc thiệt thì bạn cũng có thể vấn đáp vì chưng cụm kể từ “I imagine so”.

2. Cấu trúc của Imagine: Imagine to lớn v hoặc ving

Nhiều bàn sinh hoạt đề ra thắc mắc sau imagine là to lớn v hoặc ving hoặc imagine cút với to lớn v hoặc ving nhưng mà vẫn ko thể vấn đáp được. Thực hóa học Imagine chỉ phối kết hợp được với Ving hoặc danh động kể từ phí a đằng sau nó nhưng mà ko cút cùng theo với To v.

 • Cấu trúc: S + imagine + Ving

Imagine rất có thể kết phù hợp với Ving tạo ra trở nên cấu tạo câu Imagine doing something với ý tức là tưởng tượng hoặc tưởng tượng về một yếu tố này cơ. Bên cạnh đó để thay thế thể mang lại Ving tớ rất có thể dùng những danh động kể từ. Nếu ở dạng câu phủ toan thì tiếp tục tăng not ngay lập tức trước Ving/Noun phrase.

Ví dụ: When I'm feeling happy, I often imagine that I'm having a great trip in forest with full green trees. (Khi tôi cảm nhận thấy niềm hạnh phúc, tôi thông thường tưởng tượng bản thân sở hữu một chuyến du ngoạn nhập rừng phủ chan chứa cây cối.) 

null

Cấu trúc của Imagine: Imagine to lớn v hoặc ving

Xem thêm:

Langmaster - Phân biệt động kể từ cút với TO V, V-ING và V BARE [Học giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cơ phiên bản #10]

 • Các cách sử dụng không giống của Imagine

Imagine còn được dùng trong số văn cảnh không giống nhau với sắc thái chân thành và ý nghĩa không giống nhau. Tại bên dưới đó là một trong những ví dụ về kiểu cách sử dụng của Imagine.

 • Dùng mô tả hiện trạng “tôi nhận định rằng, tôi nghĩ…”

Ví dụ: 

 • I imagine she’d lượt thích to lớn think after her long journey. (Tôi nhận định rằng cô ấy là một trong người quí suy tư sau đó 1 chuyến du ngoạn dài)
 • I thought my son heard something, but perhaps he was imagining it. (Tôi cho rằng nam nhi tôi tiếp tục nghe được đồ vật gi cơ tuy nhiên có lẽ rằng cậu bé nhỏ chỉ đang được tưởng tượng thôi.)

Lưu ý: Không sử dụng “Im imagine.

 • Dùng Khi mong muốn dẫn đến hình hình họa tinh ranh thần

Ví dụ:

 • Life must be difficult for him – I imagine sánh. (Cuộc sinh sống hẳn là trở ngại so với anh ấy lúc này. Tôi cho rằng vậy.)
 • Imagine being stranded in Da lat without any friends! (Hãy tưởng tượng bị quăng quật rơi ở Đà Lạt nhưng mà không tồn tại người các bạn nào)

Lưu ý: Không sử dụng “I magine” “I imagine it” “imgaine to lớn be”

3. Nhóm kể từ đồng nghĩa tương quan và ngược nghĩa với Imagine

3.1. Nhóm kể từ đồng nghĩa tương quan với Imagine

Ngoài Imagine, bạn cũng có thể không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ của tôi vì chưng những kể từ sở hữu nghĩa tương đương bên dưới đây:

 • Fancy /ˈfænsi/: Tưởng tượng 
 • Fantasize /ˈfæntəsaɪz/:  Tưởng tượng viển vông, mơ màng
 • Feature /ˈfiːtʃə(r)/: Từ lóng tưởng tượng 
 • Figure /ˈfɪɡə(r)/: Suy nghĩ
 • Form /fɔːm/: Hình trở nên, nghĩ về ra
 • Brainstorm /ˈbreɪnstɔːm/: Động óc, tư duy
 • Conceptualize /kənˈseptʃuəlaɪz/: Khái niệm hóa 
 • Create /kriˈeɪt/: Sáng tạo 
 • Depict /dɪˈpɪkt/: Mô tả 
 • Devise /dɪˈvaɪz/: Phát minh, nghĩ về ra
 • Envisage /ɪnˈvɪzɪdʒ/: Dự tính 
 • Fabricate /ˈfæbrɪkeɪt/: Bịa đặt
 • Frame /freɪm/: Dàn xếp, tưởng tượng ra 
 • Harbor /hɑːbə(r)/: Nuôi chăm sóc (ý xấu) 
 • Invent /ɪnˈvent/: Phát minh ra 
 • Picture /ˈpɪktʃə(r)/: Hình dung ra 
 • Project /ˈprɒdʒekt/: Tưởng rằng 

null

Nhóm kể từ đồng nghĩa tương quan với Imagine

3.2. Nhóm kể từ ngược nghĩa với imagine

Bạn rất có thể tìm hiểu thêm tăng một trong những group kể từ ngược nghĩa với Imagine bên dưới đây:

 • Ignore /ɪɡˈnɔː(r)/: Phớt lờ 
 • Neglect /nɪˈɡlekt/: Không chú ý
 • Tell the truth: Nói sự thật 
 • Know /nəʊ/: Nhận biết
 • Break /breɪk/: Làm đứt đoạn 
 • Destroy /dɪˈstrɔɪ/: Phá hủy 
 • Disregard /ˌdɪsrɪˈɡɑːd/: Không nhằm ý đến 

null

Nhóm kể từ ngược nghĩa với imagine

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC WANT - CẤU TRÚC WANT TO, WANT + N, WANT + V-ING

4. Bài tập dượt vận dụng

Bài tập dượt 1: Điền nhập khu vực trống rỗng kể từ quí thống nhất với câu tiếp tục cho

Các động từ: Have, drive, go, go, rain, win

Xem thêm: [ Bật Mí ] Cách uống chanh mật ong giảm cân siêu hiệu quả và an toàn

1. I often imagine … a great trip in forest with full green trees. 

2. She doesn't enjoy .... very much.

3. He don't want .... out tonight.He's too tired. 

4. She can't afford .... out tonight. She doesn't have enough money. 

5. Has it stopped .... yet?

6. My team was unlucky to lớn lose the game. I deserved .... 

Đáp án:

1. Having

2. Driving

3. To go

4. To go

5. Raining

6. To win

Bài tập dượt 2: Chia động kể từ quí phù hợp với câu tiếp tục cho

1. (Imagine) .... being stranded in Da lat without any friends

2. That team were talking very loudly, we couldn't help .... (overhear) what that team said.

3. Can your team help má .... (get) the launch ready

4. She looks sánh funny. I can't help .... when I see her(smile)

5. The bad weather helped .... (make) it a not good holiday.

Đáp án:

1. Imagine

2. Overhearing

3. Get or to lớn get

4. Smiling

5. Make or to lớn make

Như vậy, nội dung bài viết bên trên tiếp tục cung ứng cho mình học tập những vấn đề về Imagine to lớn v hoặc ving. Hy vọng với kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho mình học tập đã có được tầm nhìn rõ rệt nhất lúc dùng những cấu tạo nằm trong Imagine. Để hiểu rằng chuyên môn giờ đồng hồ Anh của tôi, hãy nhập cuộc ngay lập tức bài xích test không tính phí bên trên trên đây. Đăng ký ngay lập tức khóa đào tạo nằm trong Langmaster để sở hữu tăng nhiều bài học kinh nghiệm xẻ ích!

Xem thêm: cặp đôi điều tra