kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi vì những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

`-` Độ dịch gửi rất có thể có mức giá trị âm `=>` Loại `D`

`-` Độ dịch gửi cho thấy thêm cả khuôn khổ và phía `->` Độ dịch gửi ko nên đại lượng vô hướng

`=>` Loại `A`

`-` sành quãng lối đi được thì vẫn ko xác lập được địa điểm của vật `->` Quãng lối đi được ko cho thấy thêm phía `->` Quãng lối đi được ko nên đại lượng vecto 

`=>` Loại `C` 

Vậy đáp án thực sự `\bb{B}`

 `#Khanhpha`

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.9

29 vote

avatar

Xem thêm: phim somebody

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi vì những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

Đáp án:

`B.`

Giải quí quá trình giải:

- Độ dịch chuyển:

  + là đại lượng vectơ

  + rất có thể dương, âm hoặc bởi vì 0

- Quãng đường:

  + là đại lượng vô hướng

  + luôn luôn dương (vật đứng yên lặng thì quãng lối đi được bởi vì 0)

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.7

16 vote

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

Xem thêm: robot đại chiến 4