khẳng định nào sau đây đúng

YOMEDIA

Bạn đang xem: khẳng định nào sau đây đúng

 • Câu hỏi:

  Khẳng toan nào là sau đấy là đúng?

  • A. Chỉ đem giấy tờ thủ tục mới nhất hoàn toàn có thể đem thông số hình thức      
  • B. Cả giấy tờ thủ tục và hàm đều hoàn toàn có thể đem thông số mẫu mã.
  • C. Chỉ đem hàm mới nhất hoàn toàn có thể đem thông số mẫu mã.
  • D. Thủ tục và hàm nào thì cũng nên đem thông số mẫu mã.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 78131

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: dear.m

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Khẳng toan nào là sau đấy là đích nhất?
 • Để biết con cái trỏ tệp tiếp tục ở cuối dòng sản phẩm của tệp f hoặc ko, tao dùng hàm:
 • Điều xác định nào là sau đấy là đúng?
 • Trong NNLT Pascal, khai báo nào là sau đấy là đúng vào khi khai báo tệp văn bản?
 • Giả sử bên trên folder gốc của đĩa C đem tệp f  tiếp tục đem nội dung sẵn. Khi tiến hành giấy tờ thủ tục Rewrite(f); 
 • Câu mệnh lệnh sử dụng giấy tờ thủ tục gọi đem dạng:
 • Cho đoạn lịch trình sau:Var g:text;I:integer;BeginAssign(g, ‘C:DLA.
 • Tệp f đem tài liệu [5  9  15] nhằm gọi 3 độ quý hiếm bên trên kể từ tệp f và ghi những độ quý hiếm này vô 3 biến hóa x, hắn, z tao sử d
 • Giả sử a = 5; b = 9; c = 15; nhằm ghi những độ quý hiếm bên trên vô tệp f đem dạng là [5  9  15] tao dùng giấy tờ thủ tục ghi:
 • Khẳng toan nào là sau đấy là chủ yếu xác?
 • Cho lịch trình sauProgram Baitap;Var x, hắn, z , t: word;Function BCNN(a, b:word):word;Var du, c, d:word;Beginc:=a; d:=b;While b
 • Cho mảng A bao gồm N thành phần nằm trong loại vẹn toàn (N≤50)? Viết lịch trình con cái tiến hành những đòi hỏi sau: Viết giấy tờ thủ tục

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA

Xem thêm: hotel del luna