BA MẸ CÙNG VINASKILLS TÌM HIỂU NỘI DUNG KHÓA HỌC TỪ 7 ĐẾN 12 TUỔI CHO BÉ NHA

z2771651912068_48a6cfc401ae794c41a3f2e472c5c8d6

Mục đích:

  • Tác phong chuẩn mực (  Tư thế đứng, động tác tay, ngôn ngữ hình thể,..)
  • Tự tin
  • Biết cách trình bày 1 bài thuyết trình ( trên lớp, trong nhóm, tổ chức,…)

Nội dung khoá học Kỹ năng thuyết trình:

Phần 1: Ngôn ngữ cơ thể ( tư thế, tác phong, tạo ấn tượng bản thân,…)
Phần 2: Ngữ điệu giọng nói
Phần 3: Nội dung, đan xen với các chủ đề thực tế dựa vào tâm lý ( an toàn giao thông, giáo dục giới tính, dịch bệnh…)
Phần 4: Tổng kết, trao chứng nhận
lop hoc thu vi

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC 

  • Rèn khả năng tư duy, phân tích 
  • Đánh giá được sự vật – hiện tượng
  • Biết nhìn nhận sự việc đa chiều
  • Có thể đưa ra đánh giá đúng đắn 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC TƯ DUY PHẢN BIỆN

Phần 1: Cách thức để sử dụng ngôn từ, hình thành tư duy phản biện 
Phần 2: Cho đề tài, thu thập thông tin, dẫn chứng, trình bày vấn đề xã hội ( liên quan đến lứa tuổi)
Phần 3: Thực hành theo đề tự chọn và tổng kết
30

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

  • Giúp các bé trải nghiệm và thực hiện ước mơ
  • Xác định được đam mê, ước mơ của bản thân

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Phần 1: Cách thức để thực hiện ước mơ
Phần 2: Thực hiện chương trình thực tế thực hiện  ước mơ.
33