kinh dược sư ngắn gọn

Kinh Dược Sư là gì? Kinh này mang tên gọi tương đối đầy đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Về xuất xứ, Kinh Dược Sư được dịch kể từ bạn dạng chữ Hán của ngài Huyền Trang.

HIỂU BIẾT VỀ KINH DƯỢC SƯ

1. Phật Dược Sư là ai? 

Bạn đang xem: kinh dược sư ngắn gọn

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị toàn bộ trọng dịch phiền óc vè thân thiết và tâm của bọn chúng sinh, cứu vớt phỏng bọn chúng sinh thoát khỏi sống chết đau khổ nhức. Vì Dược Sư Như Lai đem bổn nguyện thanh tịnh vì vậy nên khả năng chiếu sáng nhập xuyên suốt trọn vẹn thanh tịnh như lưu ly vô quan ngại hiển hiện tại bên trên thân thiết của Ngài. Link cụ thể.

2. Ý nghĩa của việc tụng Kinh Dược sư và niệm Phật Dược sư

Vào những ngày đầu năm mới, đa số những miếu đều trì tụng kinh Dược Sư nhằm cầu bình an và giải trừ tật dịch. Nhưng nhằm hiểu không còn “Ý nghĩa của việc tụng kinh dược sư và niệm bụt dược sư” ko nên bụt tử nào thì cũng hiểu không còn được. Link cụ thể.

3. Hướng dẫn cơ hội tụng Kinh Dược Sư tận nhà đúng

Tụng Kinh Dược Sư nhằm cầu bình an và giải trừ tật dịch, tiêu xài tai nghiệp chướng. Nhưng nhằm hiểu không còn chân thành và ý nghĩa và cơ hội hành trì thần chú Dược Sư ko nên Phật tử nào thì cũng hiểu không còn được. Link bài bác cụ thể.

4. Cách tụng niệm Kinh Dược Sư 

Cõi Phật Dược Sư hay còn gọi là “Tịnh Độ” ở phương Đông về địa lý, và thanh tịnh như lưu ly. Hình hình ảnh của “ngọc lưu ly” khêu gợi cho tới tất cả chúng ta về một “cái gương” phản chiếu, theo đuổi niềm tin “tâm tịnh thì cõi Phật tịnh”. 

Link nội dung bài viết.

Bây giờ mời mọc các bạn tụng nằm trong bọn chúng tôi:

KINH DƯỢC SƯ

NGUYỆN HƯƠNG

Đốt nén tâm mùi hương trước Phật đài,

Ngũ phần dưng trọn vẹn Đức Như Lai.

Cầu van thế giới lên bờ giác,

Hạnh phúc bình an từng muôn loại.

Đốt nén tâm mùi hương cúng Phật Đà,

Lòng trở thành gởi tận vùng bát ngát.

Cầu van Tam chỉ thông thường gia hộ,

Đạo pháp hoằng thông cho tới từng căn nhà.

Đốt nén tâm mùi hương ở Ta bà,

Nhớ điều di huấn Đức Thích Ca.

Cầu van Bồ Tát Tùng Địa Xuất,

Thầm gom cho tất cả những người tụng Pháp Hoa.

 NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN PHẬT

Tâm Thế Tôn mảy trần ko bợn,

Thân của Ngài vô vàn phước lành lặn.

Từ bi cứu vớt đau khổ phỏng sinh,

Chúng con cái đảnh lễ chí trở thành quy hắn.                     

LỄ PHẬT

 * Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam chỉ (1 lạy).

 * Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy).

 * Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo công ty Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Cứu Thoát Bồ tát, Dược Sư hội thượng Phật Bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới tía ngàn

Quan Âm cam lộ cứu vớt trần gian

Trời người trong sáng nhập pháp giới

Lửa đỏ gay làm ra đóa sen vàng.

 NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

 Đà la ni của tâm đại bi vô ngại:

 Con van quy hắn Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo đuổi Bồ tát Quan Âm, vì như thế Ngài đem đầy đủ sức khỏe của tâm đại bi. Con van quy hắn với đấng tương hỗ loại người thoát khỏi tai nạn thương tâm. Vì Ngài đem đầy đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng.

 Con van trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú thực hiện cho tới bọn chúng sinh được an phấn khởi quyền lợi. Thần chú cực kỳ thù địch thắng, vì như thế nó thực hiện cho tới ác quỷ ko thể cho tới gần; thiệt là thiêng liêng vì như thế nó hoàn toàn có thể tịnh hóa toàn cầu sống chết luân hồi.

 Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi van Đấng sáng sủa chói, Đấng đem trí tuệ sáng sủa chói, Đấng siêu bay trần thế, Bậc sư tử vương vãi, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, thực hiện cho tới chơn ngôn thiêng liêng.

 Đấng tối thắng, hỡi Đấng tối thắng! Xin Ngài thực hiện cho tới thần chú thiêng liêng.

 Đấng đại tự động tại! Xin Ngài đẩy mạnh sức khỏe thần thông tự động bên trên. Xin Ngài đẩy mạnh sức khỏe đại tự động bên trên.

 Đấng ko độc hại, Đấng xa xăm tách trần cấu, Đấng đem body ko dù nhiễm! Hãy cho tới, van Ngài xuất hiện tại.

 Đấng tự động bên trên nhập đời! Xin Ngài trừ độc tham ô lam, trừ độc Sảnh hận, trừ độc ngu si tham ô ái, trừ sạch sẽ phiền óc nhiễm dù.

 Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuất hiện tại, tiến bộ lên, hãy tiến bộ lên.

 Đấng giác ngộ! Xin Ngài thực hiện cho tới bọn chúng sinh giác ngộ.

 Đấng đem tương đối đầy đủ lòng từ! Chúng con cái ham muốn được thấy Ngài, bái Ngài.Xin Ngài ban cho tới an phấn khởi niềm hạnh phúc, từng điều ước mơ đều được trở thành tựu.

 Bậc trở thành tựu đệ nhất! Xin ban cho tới con cái thiền tấp tểnh an phấn khởi, sức khỏe vô nằm trong.

 Đấng trở thành tựu vĩ đại! Người khoác giáp đen thui, bản thân choàng domain authority hổ, tay chũm hoa sen, tay chũm kim cang, tay chũm pháp loa giác ngộ người xem, tay chũm tích trượng đánh nhau và cũng thành công, mặt mũi miêu tả thì đem mãnh thú, mặt mũi hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban cho tới con cái an phấn khởi, niềm hạnh phúc.

 Con van quy hắn Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con van quy hắn Bồ tát Quan Âm, toàn bộ ước mơ đều được trở thành tựu.

 Thật thiêng liêng, thần chú thiệt thiêng liêng, thần chú của Đấng toàn năng thiệt là thiêng liêng.

 NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Con van quy mạng đảnh lễ chư Phật phát biểu pháp thanh tịnh vi diệu.

Này Hư không! Hãy húp cạn toàn bộ họa tai, hãy rửa sạch toàn bộ họa tai.

Này Sức nóng! Hãy phân phát hỏa, phân phát hỏa thiêu thắp toàn bộ họa tai, thắp sạch sẽ tai ương.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện tại, xuất hiện tại nhằm tiêu xài trừ họa tai đen thui tối, thực hiện cho tới khung trời nhập sáng sủa, lành mạnh, thiệt lành mạnh.

 NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò mùi hương một vừa hai phải bén mộc rán đàn

Khói thơm nức ngát từng trần gian

Ba ngàn toàn cầu đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện tại thân thiết vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 KHAI KINH 

NAM  MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính bái Đức Thế Tôn

Quy mạng chục phương Phật

Con ni phân phát đại nguyện

Thọ trì kinh Dược Sư

Trên thông thường tứ ơn nặng

Dưới cứu vớt đau khổ tam đồ

Nếu đem kẻ thấy nghe

Đều phân phát tâm Bồ đề

Khi mãn Báo thân thiết này

Xem thêm: nevertheless tập 1

Sanh nhập những Tịnh phỏng.

 NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

 Tôi nghe như vọc, một thuở nọ Đức Phật châu du giáo hóa cho tới trở thành Quảng Nghiêm bên dưới cây giờ nhạc, cùng theo với tám ngàn Tỳ kheo, tía vạn sáu ngàn Bồ tát, chén cỗ Thiên long, người với quỷ thần, Bà la môn, cư sĩ, quốc vương vãi, đại thần kính cẩn thỉnh Phật thuyết pháp.

 Bấy giờ Văn Thù Bồ tát nương Phật thần lực, quỳ gối lẹo tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Cúi van phân tích thương hiệu, bổn nguyện, công đức thù địch thắng của những Đức Phật, làm cho người xem Từ đó tu hành, được sinh công đức và nêu gương chất lượng cho tới bọn chúng đời sau”.

 Đức Phật ngay tắp lự bảo: "Hay thay cho, hoặc thay cho, Văn Thù Sư Lợi! Ông ham muốn Ta phát biểu thương hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phật cho tới bọn chúng lãng mạn không bị nghiệp chướng ràng buộc, luôn luôn được bình an nhập đời Tượng pháp. Ông nên lóng nghe và tâm trí kỹ, tớ tiếp tục vì như thế ông tuy nhiên nói”.

 Văn Thù Sư Lợi Bồ tát bạch rằng: "Chúng con cái ham muốn nghe. Cúi van Thế Tôn ngỏ lòng chỉ giáo”.

 Đức Phật ngay tắp lự bảo: "Này Văn Thù Sư Lợi, kể từ trên đây hướng về phương Đông cơ hội chục muôn ức cõi nước chư Phật mang trong mình một toàn cầu thương hiệu là Tịnh Lưu Ly; Giáo công ty cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Mọi người tôn trọng, vì như thế Ngài thấu hiểu thiệt tướng tá những pháp, giải được từng việc xẩy ra nhập đời và vượt lên trên trở ngại, thực hiện Thầy Trời người, là bậc cao quý. Khi còn tu hạnh Bồ tát, đem phân phát Mười nhị Đại nguyện làm cho lãng mạn cầu chi được nấy.

 THỨ NHỨT: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, hào quang quẻ của Ta chiếu từng vô lượng vô bờ toàn cầu, khiến cho bọn chúng lãng mạn thấy ánh quang quẻ này, thân thiết tâm thanh tịnh, đầy đủ tướng tá trượng phu, siêng tu Lục phỏng, tách đại dương trần đau khổ, nhập vùng Niết Yên.

 THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, thân thiết Ta như ngọc lưu ly, nhập ngoài thông minh, tinh nghịch sạch sẽ trọn vẹn, hào quang quẻ tỏa nắng chiếu từng chục phương. Các bọn chúng lãng mạn ở điểm tăm tối cũng thấy thân thiết Ta và được lành mạnh, tùy tâm toại nguyện.

 THỨ BA: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, người sử dụng trí phương tiện đi lại dạy dỗ bọn chúng lãng mạn khiến cho tin yêu cho nhau, thực hiện cho tới dân nhiều nước mạnh.

 THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn tu theo đuổi tà giáo, thì Ta khiến cho bọn họ quay trở lại chánh đạo. Nếu theo đuổi nhị quá, thì Ta khiến cho bọn họ cầu Vô thượng giác.

 THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn ở nhập giáo pháp tu hạnh thanh tịnh, thì Ta khiến cho bọn họ tương đối đầy đủ Tam tụ tịnh giới. Nếu ai diệt phạm tuy nhiên nghe danh Ta, tâm ngay tắp lự thanh tịnh, ko đọa ác đạo.

 THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn body hèn nhát, ko đầy đủ sáu căn, xấu xa xí, ngờ nghệch, tai nghễnh ngãng, đôi mắt loà, phát biểu năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, lác hủi, điên loạn, Chịu nhiều đau khổ óc. Nghe được danh Ta, ngay tắp lự được ngoài dịch, body đoan chánh, trí huệ thông minh.

 THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn đem dịch hiểm nghèo đói, ko người cứu vớt trị, ko khu vực cậy nhờ, nghèo đói nằm trong khốn đau khổ. Nghe được danh Ta, ngay tắp lự được ngoài dịch, thân thiết tâm thanh tịnh, quyến nằm trong sum họp.

 THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn đem thân thiết phụ phái nữ Chịu nhiều thống khổ, ham muốn cầu thoát khỏi, nghe được danh Ta, thân thiết tâm thanh tịnh, đầy đủ tướng tá trượng phu, tiến bộ cho tới Vô thượng Bồ đề.

 THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn rơi nhập lưới quỷ, cùn giáo buộc ràng, Ta người sử dụng phương tiện đi lại khai thị cho tới bọn họ, khiến cho ngoài đàng miệt mài, tu hạnh Bồ tát, hội chứng ngược Vô thượng Bồ đề.

 THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn tự vì như thế vô minh phạm nên sai lầm không mong muốn, nên bị nhốt, Chịu nhiều thống khổ. Nghe được danh Ta, toàn bộ đau khổ ấy ngay tắp lự được tiêu xài trừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như đem người nào là nghèo đói nằm trong, đói khát, vì như thế cầu thực phẩm tuy nhiên tạo ra nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chuyên nghiệp lòng lâu trì, thì Ta khiến cho bọn họ đem đầy đủ vật thực và dạy dỗ pháp Phật, làm cho bọn họ được Vô thượng Bồ đề.

 THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyện đời sau, Lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như đem người nào là nghèo đói nằm trong hèn nhát, không tồn tại áo khoác, loài muỗi mòng cắm thắp, rét mức giá dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên nghiệp lòng lâu trì, thì Ta khiến cho bọn họ đem đầy đủ vật dụng, quần áo chất lượng rất đẹp, của báu dư quá.

 "Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đức của Phật Dược Sư ko thể suy nghĩ bàn. Vì thế những ông nên răn dạy bọn chúng sinh nguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, khu đất vày lưu ly, cây báu trực tiếp sản phẩm hao hao Tịnh Độ của Phật Di Đà, là điểm hội ngộ của không ít Bồ tát Nhứt sinh xẻ xứ, bên dưới sự chỉ dẫn của nhị Bồ tát Nhựt Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

 "Văn Thù Sư Lợi! Tại toàn cầu đó lại có rất nhiều người ko biết lành lặn dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu thốn hẳn đức tin yêu, ko ưa tía thí, tham ô lam, ích kỷ, cướp đoạt của những người. Sau Lúc tắt hơi, sinh thực hiện ngạ quỷ, đói khát, đau khổ sở, lưu giữ niệm thương hiệu của Phật Dược Sư, sinh lại thực hiện người. Nhờ công đức ấy, lưu giữ đau khổ ngạ quỷ, nên hành tía thí, gom kẻ nghèo đói nằm trong, phát triển thiện căn, tu Bồ tát pháp.

"Lại nữa, nhập đời ngũ trược, đem kẻ phá huỷ giới, làm mất đi chánh loài kiến, ca tụng bản thân, chê người, tôn thờ quỷ ác, thực hiện các bạn với quỷ, Lúc bị tiêu diệt lại rơi ác đạo. Nếu nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, ngay tắp lự ngoài đàng miệt mài, bờ giác trở lại, xuống tóc học tập đạo, kính thờ Tam chỉ, học tập rộng lớn nghe nhiều, trở thành tựu Lục phỏng cao siêu, chóng lên bờ giác.

 "Ở tình huống không giống, nếu như bị kẻ ác nhờ cậy quỷ thần, hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, đau khổ sở vô nằm trong. Nếu tụng Dược Sư tiêu xài tai thần chú, thì kẻ hung hãn cũng nên hiền đức lành lặn và phân phát lòng trở thành quy hắn Tam chỉ.

 "Nếu đem Phật tử tu theo đuổi Tịnh phỏng pháp môn, tuy nhiên ko quyết tâm, đến thời điểm mạng cộng đồng tuy nhiên nghe tên tuổi NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng sẽ tiến hành Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, chỉ Đàn Hoa Bồ tát, Dương Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, kể từ từng chục phương chỉ lối đem đàng cho tới ao Thất bảo, sinh nhập sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đời kiếp kiếp hưởng trọn phước. Tuổi trời Lúc không còn, sinh lại thực hiện nhân gian ngoan, thực hiện Chuyển luân vương vãi, được người tôn trọng. Bốn phương yên tĩnh tĩnh, không tồn tại ác quỷ, khuyến hóa từng căn nhà siêng tu thập thiện, tía nghiệp thanh tịnh, đầy đủ tướng tá trượng phu.

 "Lại này Văn Thù Sư Lợi! Sau Lúc trở thành đạo, Đức Phật Dược Sư phân phát tâm đại kể từ, ngay tắp lự nhập Chánh tấp tểnh, hóa Phật bên trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, làm cho tía cõi tứ loại không hề những dịch quái quỷ ác. Nếu chư Bồ tát sinh ở đời sau, bắt gặp dịch nan hắn, nên trì chú này nhập chén con nước sạch sẽ, không tồn tại vi trùng, cho tới người mắc bệnh người sử dụng, ngay tắp lự được khỏe khoắn. Bồ tát nhiều hạnh thực hiện dung dịch cứu vớt người, phước nhiều vô lượng, hiện tại đời được người kính trọng; bị tiêu diệt lại theo đuổi Phật Dược Sư, tinh nghịch tấn siêng tu, tiếp tục trở thành Vô thượng Chánh giác”.

 Bấy giờ Văn Thù Bồ tát van Phật quảng bá kinh này, giải ách trừ tai, cứu vớt đời ngỏ đạo.

 Đức Phật lại bảo: "Nếu đem người nào là cúng nhịn nhường cầu phước, thì trước nên tạo ra bảy tượng của Phật Dược Sư nhằm bên trên tòa cao, rải hoa thắp hương, thắp đèn tục mạng. Giữ tâm thanh tịnh, ko dỗi, ko buồn, thương xót bọn chúng sinh, khởi tâm cứu nạn. Luôn lưu giữ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, gọi tụng, suy tư, dạy dỗ người thực hiện phước, thì được công đức ko thể suy nghĩ bàn.

 "Nếu ở trần thế, vượt lên trên núi băng ngàn, luôn luôn bắt gặp tai nạn thương tâm, nước trôi, lửa cháy, quan lại lại hành quyết, bên dưới đại dương cá kình, bên trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi chỗ, không còn đàng chạy bay. Nhờ đem căn lành lặn đời trước, nên lưu giữ thương hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm lâu trì, toàn bộ tội này theo đuổi trên đây tan thất lạc.

 "Nếu đem Phật tử lỡ phạm cấm giới, ngại đọa tam vật dụng, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nhờ công đức này, ngoài đàng sống chết.

 "Nếu đem phụ phái nữ Chịu đau khổ khi sinh, mức độ lực tan biến, tưởng chừng nên bị tiêu diệt. Nhờ phước đời trước, nghe được thương hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ngay tắp lự không còn đau khổ nhức, hạ sinh mau lẹ, u con cái bình an”.

 Phật căn vặn A Nan đem tin yêu việc ấy? A Nan vực lên tuy nhiên bạch Phật rằng: "Mặt trăng rét lên, mặt mũi trời mức giá lại, điều phát biểu Như Lai ko lúc nào sai. Nhưng bọn chúng đời sau tánh hoặc tự động cao, ko tin yêu điều Phật, sẽ ảnh hưởng đọa lạc ở vùng tam đồ”.

 Bấy giờ, nhập bọn chúng hội này còn có một Bồ tát thương hiệu là Cứu Thoát quỳ gối lẹo tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Sau Lúc Như Lai khử phỏng, những người dân thống khổ, bệnh nguy kịch, nhức gầy; bà con cái, đồng chí tận tình cứu vớt trị, vẫn ko ngoài, lại thấy sứ fake Diêm Ma sau thời điểm đánh giá đem hồn về địa phủ đang được đợi xét xử. Nếu đem Phật tử vì như thế người dịch này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phan tục mạng, tận tình nguyện cầu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Thần thức người này hoàn toàn có thể quay về, lưu giữ rõ ràng từng việc ở vùng âm ty; do đó kể từ trên đây chăm chỉ tu phước, dẫu sinh nhập đời ngũ trược vẫn an lành”.

 Bấy giờ, A Nan ham muốn làm rõ ràng về đèn cứu vớt mạng cùng theo với thần phan, làm thế nào tẩy oan cho tất cả những người đang được bị tiêu diệt.

 Cứu Thoát Bồ tát bạch Đức A Nan, ở nhập trần thế nếu như đem kẻ dịch, ham muốn được bình an, vớ toàn bộ cơ thể thân thiết nên lưu giữ tám phần trai giới, ngỏ kho tía thí, cúng nhịn nhường bọn chúng Tăng, lập đàn treo phan tục mạng trước bảy hình tượng của Phật Dược Sư, tứ mươi chín ngày tối thắp đèn bổn mạng. Chư Tăng nguyện cầu, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm đầy đủ việc ấy, dịch đau khổ tiêu xài trừ.

 Bấy giờ, A Nan phát biểu mạng đã mất, làm thế nào ko bị tiêu diệt, tuy nhiên được sinh sống thêm?

 Cứu Thoát Bồ tát thưa liền: "Thế Tôn đem dạy dỗ chín loại hoạnh hồn, do đó tớ răn dạy thực hiện phan và đèn tục mạng, nhằm ngoài tai nạn thương tâm, được sinh sống lâu lâu năm. Chín loại hoạnh này thiệt ko không còn số, tuy nhiên vì như thế quá đau khổ, nên nên bị tiêu diệt oan.

 "Thứ nhứt, người dịch ko đầy đủ dung dịch thang, ko người che chở, dịch ko xứng đáng bị tiêu diệt tuy nhiên nên tắt hơi. Thứ nhị, những kẻ đùa bời, mê say tửu sắc. Thứ tía, bị tóm gọn, bị xử xử tử. Thứ tư, bị tiêu diệt chìm. Thứ năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị mãnh thú. Thứ bảy, rơi kể từ bên trên cao. Tám, bị đau khổ nhức vì như thế lầm dung dịch độc. Thứ chín, mai một vì như thế thiếu thốn thực phẩm, nên bị bị tiêu diệt oan, nên thực hiện hoạnh tử.

 "Lại nữa A Nan! Tại bên trên trần thế thông thường thao tác làm việc ác, Diêm vương vãi xử trừng trị, nên tách tuổi thọ. Ta răn dạy những người dân phóng sinh, tu phước, sẽ được lâu mạng lâu dài”.

 Bấy giờ, nhập bọn chúng hội này, chục nhị Dược Xoa đại tướng tá cùng theo với thần binh, toàn bộ phân phát tâm quy hắn Tam chỉ và nguyện vì như thế đạo, tương hỗ cõi trần. Bất cứ điểm nào là kinh này lưu tía, quyết lòng cỗ vũ người trì kinh này bay ngoài nàn tai, cầu chi được nấy. Và trong những khi ấy, người sử dụng chỉ năm color gút thương hiệu tớ nhập, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyện tương đối đầy đủ, mới mẻ túa chão đi ra. Tên của tất cả chúng ta là Cung Tỳ La đại tướng tá, Phạt Chiết La đại tướng tá, Mê Súy La đại tướng tá, An Để La đại tướng tá, lấn Nể La đại tướng tá, San Để La đại tướng tá, Nhơn Đạt La đại tướng tá, Ba Di La đại tướng tá, Ma Hổ La đại tướng tá, Chơn Đạt La đại tướng tá, Chiêu Đổ La đại tướng tá, Tỳ Yết La đại tướng tá thông thường ở Ta bà.

 Đức Phật Thích Ca ngay tắp lự ca tụng chục nhị Dược Xoa đại tướng tá cùng theo với thần binh cứu vớt đau khổ phỏng sinh, thông thường ơn chư Phật.

 A Nan lại bạch: "Kinh gọi thương hiệu gì, làm thế nào lâu trì, van Phật chỉ bảo?”.

 Thế Tôn dạy dỗ rõ ràng kinh gọi Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hoặc Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng gọi Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, tuy nhiên lâu trì.

 Phật phát biểu điều này, chư đại Bồ tát, chén cỗ Thiên long, toàn bộ trần thế, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh Tăng thường rất phấn khởi mừng, tín lâu phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

 Nam tế bào bạt già nua trừng trị đế bệ sát xả, lủ rô quí lưu ly chưng lặt bà hắc đi ra xà fake. Đát ân xá yết nhiều gia a đi ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt ân xá. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa sạch sẽ lòng trần phân phát tâm trở thành kính

Đối trước Phật đài, cầu van giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy tâm toại nguyện Dược Sư Phật.

 NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhị thần tướng tá đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp bên trên Ta bà

Thiên long Bát cỗ đều tùy hỷ

Tà quỷ nước ngoài đạo nên tách xa

 NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Phục nguyện :

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT tác đại hội chứng minh

 Kính nguyện Phật Dược Sư giáng phước, Đức Di Lặc ban phấn khởi, Văn Thù khai cơ, Quan Âm thông thường cứu vớt đau khổ. Vâng điều Phật Tổ, con cái ngỏ hội Dược Sư, cầu chục nhị Dược Xoa thần tướng tá phân phát tâm kể từ, van Cứu Thoát Bồ tát thông thường gia hộ, khiến cho người xem (bệnh nhân) không còn đau khổ, cho tới quyến nằm trong bình an. Nguyện toàn bộ trần thế đều phát triển thành Cực lạc.

 Nguyện ngày lành mạnh, tối lành mạnh, ngày đêm sáu thời đều lành mạnh. Xin nguyện Từ bi thông thường gia hộ.

 Nguyện ngày lành mạnh, tối lành mạnh, ngày đêm sáu thời đều lành mạnh. Xin nguyện Tam chỉ thông thường gia hộ.

 Nguyện ngày lành mạnh, tối lành mạnh, ngày đêm sáu thời đều lành mạnh. Nguyện chư Hộ Pháp thông thường cỗ vũ.

TAM QUY

* Tự quy hắn Phật, van nguyện bọn chúng sinh, thể theo đuổi đạo cả, phân phát lòng vô thượng (1 lạy)

* Tự quy hắn Pháp, van nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ ràng kinh tạng, trí huệ như đại dương. (1 lạy)

* Tự quy hắn Tăng, van nguyện bọn chúng sinh,thống lý đại bọn chúng, toàn bộ ko quan ngại (1 lạy)

  • CHÚ ĐẠI BI
  • KINH PHÁP CÚ

Nguồn: HT Thích Trí Quảng, Chùa Huê Nghiêm

Xem thêm: no mercy