luật thi đua khen thưởng 2003

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Bạn đang xem: luật thi đua khen thưởng 2003

Luật Thi đua, ca ngợi thưởng
Nhà nước Việt Nam • Quốc hội Việt Nam

Quốc huy

Luật Thi đua ca ngợi thưởng năm 2003

Ban hànhQuốc hội nước Việt Nam khóa XI
Hiệu lực1 mon 7 năm 2004

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 là luật đạo đem ký hiệu số 15/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa nước Việt Nam khoá XI, kỳ họp loại 4 trải qua ngày 26 mon 11 năm 2003. Luật này còn có hiệu lực thực thi thực hành từ thời điểm ngày 1 mon 7 năm 2004, quy tấp tểnh về thi đua đua và ca ngợi thưởng bên trên nước Việt Nam, ví dụ là quy tấp tểnh về đối tượng người tiêu dùng, phạm vi, qui định, mẫu mã, chi chuẩn chỉnh, thẩm quyền và trình tự động, giấy tờ thủ tục thi đua đua, ca ngợi thưởng.[1]

Chủ trương[sửa | sửa mã nguồn]

Công tác thi đua đua, ca ngợi thưởng đã và đang được nước non nước Việt Nam chú ý kể từ lâu, ngày 11 mon 6 năm 1948, Xì Gòn tiếp tục rời khỏi tiếng lôi kéo đầu tiên vạc động cuộc chuyển động thi đua đua ái quốc. Trước cơ ông đã ký kết Sắc mệnh lệnh số 195 xây dựng Ban Vận động thi đua đua ái quốc Trung ương. Phong trào thi đua đua ái quốc (sau gọi là thi đua đua yêu thương nước) ra mắt sôi sục, rộng rãi ở nước Việt Nam với tư tưởng của Xì Gòn là:

Thi đua là yêu thương nước, yêu thương nước thì cần thi đua đua. Và những người dân thi đua đua là những tình nhân nước nhất
— Hồ Chí Minh[2]

Trên hạ tầng cơ, nhiều quy tấp tểnh của pháp lý về thi đua đua, yêu thương nước được phát hành.

Bố cục[sửa | sửa mã nguồn]

Luật thi đua đua, ca ngợi thưởng sở hữu 103 điều, được tạo thành 8 Chương, 9 mục, cụ thể:[1]

 • Chương I: Những quy tấp tểnh chung, bao gồm 14 điều (từ Điều 1 cho tới Điều 14) quy tấp tểnh về đối tượng người tiêu dùng, phạm vi, tiềm năng của thi đua đua; qui định thi đua đua; thương hiệu thi đua đua; những mẫu mã ca ngợi thưởng; địa thế căn cứ xét tặng thương hiệu thi đua đua, ca ngợi thưởng; trách cứ nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Vịêt Nam, những tổ chức triển khai member của Mặt trận và những tổ chức triển khai xã hội không giống trong những việc tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc thi đua đua, ca ngợi thưởng; những hành động bị cấm.
 • Chương II: Quy tấp tểnh về tổ chức triển khai thi đua đua, thương hiệu và chi chuẩn chỉnh thương hiệu thi đua đua, bao gồm 17 điều (từ Điều 15 cho tới Điều 31).
 • Chương III: Hình thức, đối tượng người tiêu dùng, chi chuẩn chỉnh ca ngợi thưởng, bao gồm 7 mục với 45 điều (từ Điều 32 cho tới Điều 76).
 • Chương IV: Quy tấp tểnh về thẩm quyền đưa ra quyết định, trao tặng, giấy tờ thủ tục, làm hồ sơ ý kiến đề nghị ca ngợi thưởng, bao gồm 2 mục với 10 điều (từ Điều 77 cho tới Điều 86).
 • Chương V: Quy tấp tểnh về quyền và nhiệm vụ cá thể, luyện thể được ca ngợi thưởng, bao gồm 3 điều (từ Điều 87 cho tới Điều 89).
 • Chương VI: Quản lý nước non về công tác làm việc thi đua đua, ca ngợi thưởng, bao gồm 6 điều (từ Điều 90 cho tới Điều 95), quy tấp tểnh về công tác làm việc quản lý và vận hành nước non về thi đua đua ca ngợi thưởng, phân cấp cho quản lý và vận hành...
 • Chương VII: Xử lý vi phạm. Gồm 3 điều (từ Điều 96 cho tới Điều 98). Quy tấp tểnh về vi phạm và xử lý vi phạm nhập thi đua đua, ca ngợi thưởng, kiện tụng, năng khiếu nại...
 • Chương VIII: Điều khoản thi đua hành. Gồm 5 điều (từ Điều 99 cho tới Điều 103). Quy tấp tểnh về hiệu lực thực thi thực hành của luật, phó trách cứ nhiệm chỉ dẫn thực hành luật mang đến nhà nước, cỗ, ngành

Nội dung[sửa | sửa mã nguồn]

Phạm vi điều chỉnh[sửa | sửa mã nguồn]

Luật thi đua đua, ca ngợi thưởng quy tấp tểnh về một trong những yếu tố chủ yếu sau:[1]

 • Tổ chức thi đua đua, thương hiệu và chi chuẩn chỉnh thương hiệu thi đua đua
 • Hình thức, đối tượng người tiêu dùng, chi chuẩn chỉnh ca ngợi thưởng
 • Thẩm quyền đưa ra quyết định, trao tặng, giấy tờ thủ tục, làm hồ sơ ý kiến đề nghị ca ngợi thưởng
 • Quản lý nước non về công tác làm việc thi đua đua, ca ngợi thưởng
 • Xử lý vi phạm về thi đua đua, ca ngợi thưởng.

Nguyên tắc[sửa | sửa mã nguồn]

Theo Điều 6 của Luật này thì công tác làm việc thi đua đua cần được xây đắp bên trên qui định tự động nguyện, tự động giác, công khai minh bạch, cấu kết, liên minh và nằm trong cải tiến và phát triển. Công tác ca ngợi thưởng cần đúng mực, công khai minh bạch, vô tư, kịp thời; đảm bảo an toàn thống nhất thân mật đặc điểm, mẫu mã và đối tượng người tiêu dùng ca ngợi thưởng; phối hợp nghiêm ngặt khuyến khích lòng tin với khuyến nghị bởi vì quyền lợi vật hóa học, một mẫu mã ca ngợi thưởng hoàn toàn có thể tặng rất nhiều lần cho 1 đối tượng người tiêu dùng.[1]

Danh hiệu[sửa | sửa mã nguồn]

Các loại huy chương ở Việt Nam

Danh hiệu thi đua đua gồm những: Danh hiệu thi đua đua so với cá thể và thương hiệu thi đua đua đối vớt luyện thể Danh hiệu thi đua đua so với cá thể gồm:[1]

 • Chiến sĩ thi đua đua toàn quốc
 • Chiến sĩ thi đua đua cấp cho cỗ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
 • Chiến sĩ thi đua đua cơ sở;
 • Lao động tiên tiến và phát triển, Chiến sĩ tiên tiến và phát triển.

Danh hiệu thi đua đua so với luyện thể gồm:[1]

 • Cờ thi đua đua của Chính phủ
 • Cờ thi đua đua cấp cho cỗ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
 • Tập thể làm việc chất lượng tốt, Đơn vị quyết thắng (đối với những đơn vị chức năng nằm trong lực lượng vũ trang)
 • Tập thể làm việc tiên tiến và phát triển, Đơn vị tiên tiến và phát triển (đối với những đơn vị chức năng nằm trong lực lượng vũ trang);
 • Danh hiệu thi đua đua so với thôn, thôn, ấp, bạn dạng, tổ dân phố và tương tự là thôn, thôn, ấp, bạn dạng, tổ dân phố văn hoá.
 • "Gia đình văn hoá" vận dụng riêng biệt thương hiệu thi đua đua này so với hộ mái ấm gia đình [1]

Huân chương[sửa | sửa mã nguồn]

Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (mẫu năm 1984)

Huân chương ở nước Việt Nam lúc này dùng làm tặng hoặc truy tặng mang đến cá thể, tặng mang đến luyện thể sở hữu công trạng, lập được kết quả thông thường xuyên hoặc đột xuất, thêm phần nhập sự nghiệp xây đắp và bảo đảm non sông. Hiện ni, Nhà nước Cộng hòa xã hội căn nhà nghĩa nước Việt Nam đang được triển khai ca ngợi thưởng 18 loại huân chương. Nhưng Luật thi đua đua, ca ngợi thưởng chỉ quy tấp tểnh 10 loại gồm:[1]

 • "Huân chương Sao vàng"
 • "Huân chương Hồ Chí Minh"
 • "Huân chương Độc lập" (hạng I, II, III)
 • "Huân chương Quân công" (hạng I, II, III)
 • "Huân chương Lao động" (hạng I, II, III)
 • "Huân chương chỉ bảo vệ Tổ quốc" (hạng I, II, III)
 • "Huân chương Chiến công" (hạng I, II, III)
 • "Huân chương Đại cấu kết dân tộc"
 • "Huân chương Dũng cảm"
 • "Huân chương Hữu nghị".
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì năm 1989

Xem thêm: phimnhe

Trong 10 loại huân chương này còn có bảy loại Huân chương tiếp tục sở hữu trước đó, cơ là:

 • Huân chương Sao vàng
 • Huân chương Hồ Chí Minh
 • Huân chương Độc lập
 • Huân chương Quân công
 • Huân chương Lao động
 • Huân chương Chiến công
 • Huân chương Hữu nghị.

Luật thi đua đua, ca ngợi thưởng ko quy tấp tểnh lại 11 loại Huân chương vì như thế những Huân chương này dùng làm tưởng thưởng mang đến chiến sỹ nhập thời kỳ Chiến giành nước Việt Nam, ni thời bình nên không hề. Cụ thể là:

 • Huân chương Tổ quốc
 • Huân chương Thành đồng
 • Huân chương Giải phóng quân Việt Nam
 • Huân chương Quân công giải phóng
 • Huân chương Chiến thắng
 • Huân chương Quyết thắng
 • Huân chương Chiến công giải phóng
 • Huân chương Kháng chiến
 • Huân chương Giải phóng
 • Huân chương Chiến sĩ vẻ vang
 • Huân chương Chiến sĩ giải phóng

Luật Thi đua, Khen thưởng tiếp tục bổ sung cập nhật thêm thắt tía loại Huân chương mới nhất là:

 • Huân chương chỉ bảo vệ Tổ quốc (trước đó là Huân chương Chiến sĩ, sau thay đổi trở nên Huân chương Chiến công)
 • Huân chương Dũng cảm (tặng mang đến những người dân liều gàn bản thân nhằm bảo đảm nhân dân)
 • Huân chương Đại cấu kết dân tộc bản địa.

Huy chương[sửa | sửa mã nguồn]

Huy chương thắng lợi hạng Nhất

Luật Thi đua, Khen thưởng chỉ quy tấp tểnh sở hữu tứ loại Huy chương, cơ là:[1]

 • "Huy chương Quân kỳ quyết thắng" (tặng mang đến sĩ quan lại, quân nhân đáp ứng liên tiếp nhập quân group kể từ 25 năm trở lên)
 • "Huy chương Vì An ninh Tổ quốc" (tặng mang đến sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại đáp ứng nhập ngành Công an kể từ 25 năm trở lên)
 • "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" (hạng I, II, III) được tặng mang đến sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại, quân nhân… sở hữu thời hạn đáp ứng kể từ 5, 10, 15 năm trở lên trên (tương ứng với hạng)
 • "Huy chương Hữu nghị" (tặng cho những người quốc tế ở lâu bên trên nước Việt Nam và sở hữu góp sức mang đến non sông nước Việt Nam thưa chung).

Luật ko quy tấp tểnh lại 11 loại Huy chương trước đó như:

 • Huy chương Anh hùng lao động
 • Huy chương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
 • Huy chương Quân giải phóng
 • Huy chương Kháng chiến
 • Huy chương Chiến thắng
 • Huy chương Anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng
 • Huy chương Giải phóng
 • Huy chương Quyết thắng
 • Huy chương chiến sỹ giải phóng
 • Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công
 • Huy chương Chiến sĩ quang vinh.

Hình thức những loại, hạng huy chương được phân biệt bởi vì sắc tố, số vạch bên trên dải và cuống huy chương.

Danh hiệu vinh dự[sửa | sửa mã nguồn]

Một phẳng ca ngợi ghi nhận thương hiệu cho 1 Bà u nước Việt Nam Anh hùng của Chủ tịch nước

Gồm 08 thương hiệu ví dụ là:[1]

 • Tỉnh Anh hùng, Thành phố Anh hùng[3]
 • Bà u nước Việt Nam anh hùng
 • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
 • Anh hùng Lao động
 • Nhà giáo quần chúng, Nhà giáo ưu tú
 • Thầy dung dịch quần chúng, Thầy dung dịch ưu tú
 • Nghệ sĩ quần chúng, Nghệ sĩ ưu tú
 • Nghệ nhân quần chúng, Nghệ nhân xuất sắc ưu tú.

Kỷ niệm chương[sửa | sửa mã nguồn]

Điều 69 của Luật tiếp tục quy định: Kỷ niệm chương nhằm tặng mang đến cá thể sở hữu góp sức nhập quy trình cải tiến và phát triển của cục, ban, ngành, tổ chức triển khai chủ yếu trị, tổ chức triển khai chủ yếu trị-xã hội, tổ chức triển khai xã hội. Tên Kỷ niệm chương, đối tượng người tiêu dùng và chi chuẩn chỉnh tặng Kỷ niệm chương,tự cỗ, ban, ngành, phòng ban TW của tổ chức triển khai chủ yếu trị, tổ chức triển khai chủ yếu trị-xã hội, tổ chức triển khai xã hội quy tấp tểnh. Kỷ niệm chương cần được ĐK với phòng ban quản lý và vận hành nước non về thi đua đua, ca ngợi thưởng ở Trung ương[1].

Huy hiệu[sửa | sửa mã nguồn]

Huy hiệu nhằm tặng mang đến cá thể sở hữu góp sức nhập quy trình cải tiến và phát triển của cục, ban, ngành, tổ chức triển khai chủ yếu trị, tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội, tổ chức triển khai xã hội. Tên Huy hiệu, đối tượng người tiêu dùng và chi chuẩn chỉnh tặng Huy hiệu tự cỗ, ban, ngành, phòng ban TW của tổ chức triển khai chủ yếu trị, tổ chức triển khai chủ yếu trị-xã hội, tổ chức triển khai xã hội quy tấp tểnh. Huy hiệu cần được ĐK với phòng ban quản lý và vận hành nước non về thi đua đua, ca ngợi thưởng ở Trung ương[1].

Bằng khen[sửa | sửa mã nguồn]

Một phẳng ca ngợi của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 1983

Bằng ca ngợi nhằm tặng mang đến cá thể, luyện thể lập được kết quả thông thường xuyên hoặc đột xuất. phẳng ca ngợi gồm:[1]

 • Bằng ca ngợi của Thủ tướng mạo Chính phủ
 • Bằng ca ngợi cấp cho cỗ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.

Giấy khen[sửa | sửa mã nguồn]

Giấy ca ngợi nhằm tặng mang đến cá thể, luyện thể lập được kết quả thông thường xuyên hoặc đột xuất. Giấy ca ngợi gồm:[1]

Xem thêm: duty after school vietsub

 • Giấy ca ngợi của Thủ trưởng phòng ban, đơn vị chức năng nằm trong cỗ, ngành, phòng ban ngang cỗ, phòng ban nằm trong Chính phủ
 • Giấy ca ngợi của Chủ tịch Hội đồng quản lí trị, Tổng giám đốc, Giám đốc những công ty căn nhà nước;
 • Giấy ca ngợi của Thủ trưởng phòng ban trình độ và tương tự nằm trong Uỷ ban quần chúng cấp cho tỉnh;
 • Giấy ca ngợi của Chủ tịch Uỷ ban quần chúng cấp cho huyện;
 • Giấy ca ngợi của Chủ tịch Uỷ ban quần chúng cấp cho xã.

Thẩm quyền[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chủ tịch nước đưa ra quyết định tặng huân chương, huy chương, " Trao Giải Hồ Chí Minh", " Trao Giải căn nhà nước", thương hiệu vinh diệu nước non.
 • Chính phủ đưa ra quyết định tặng " Cờ thi đua đua của Chính phủ".
 • Thủ tướng mạo nhà nước đưa ra quyết định tặng thương hiệu " Chiến sĩ thi đua đua toàn quốc", " phẳng ca ngợi của Thủ tướng mạo Chính phủ".
 • Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang cỗ, phòng ban nằm trong Chính phủ; Chánh án Toà án quần chúng vô thượng, Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng vô thượng, chỉ dẫn phòng ban, tổ chức triển khai ở TW của đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban quần chúng cấp cho tỉnh đưa ra quyết định tặng bởi vì ca ngợi, cờ thi đua đua, thương hiệu " Tập thể làm việc xuất sắc", " Đơn vị quyết thắng" " Danh hiệu chiến sỹ thi đua đua cấp cho cỗ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.
 • Thủ trưởng phòng ban, tổ chức triển khai nằm trong cỗ, ban, ngành, phòng ban ngang cỗ, phòng ban nằm trong nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản lí trị, Tổng giám đốc, Giám đốc những công ty nước non, Thủ trưởng phòng ban trình độ và tương tự nằm trong Uỷ ban quần chúng cấp cho tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban quần chúng cấp cho thị trấn đưa ra quyết định tặng thương hiệu " Chiến sĩ thi đua đua cấp cho cơ sở", thương hiệu " Lao động tiên tiến", " Chiến sĩ tiến bộ tiến", " Tập thể làm việc tiên tiến", " Đơn vị tiên tiến" và giấy tờ ca ngợi.
 • Chủ tịch Uỷ ban quần chúng cấp cho thị trấn đưa ra quyết định tặng thương hiệu thôn, thôn, ấp, bạn dạng, tổ dân phố văn hoá.
 • Chủ tịch Uỷ ban quần chúng cấp cho xã đưa ra quyết định tặng giấy tờ ca ngợi, thương hiệu " tổ ấm văn hoá".
 • Đại sứ hoặc người đứng đầu tư mạnh quan lại đại diện thay mặt nước ngoài phó nước Cộng hoà xã hội căn nhà nghĩa nước Việt Nam ở quốc tế được uỷ quyền trao tặng những mẫu mã ca ngợi thưởng của Nhà nước nước Việt Nam mang đến luyện thể, cá thể ở nước thường trực.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]