muối nào tan trong nước

Câu hỏi:

21/02/2020 145,362

Bạn đang xem: muối nào tan trong nước

C. Ca(H2PO4)2.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Muối Ca(H2PO4)2 tan nội địa.

Tính tan nội địa của muối bột photphat:

+ Các muối bột photphat của những sắt kẽm kim loại kiềm, amoni đều tan.

+ Với những sắt kẽm kim loại không giống, chỉ mất muối bột H2PO4- tan; những muối bột PO43-  và HPO42- đều ko tan hoặc không nhiều tan.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 31,9 gam lếu láo thích hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO thuộc tính không còn với CO dư, đun rét chiếm được 28,7 gam lếu láo thích hợp X. Cho X thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, chiếm được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là

A. 5,6.

B. 11,2.

C. 6,72.

D. 4,48.

Câu 2:

Kim loại này tại đây với cấu hình electron phần bên ngoài là 3s1?

A. Na.

B. K.

C. Ca.

D. Ba.

Câu 3:

Cho hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp hóa học X, chiếm được khí ko color, ko mùi hương. Chất X là

A. NaHSO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. NaCl.

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Khi thuỷ phân trọn vẹn lếu láo thích hợp bao gồm tinh nghịch bột và saccarozơ nhập môi trường xung quanh axit, chỉ chiếm được một loại monosaccarit có một không hai.

(b) Trộn lẫn lộn tròng trắng trứng, hỗn hợp NaOH và với cùng một không nhiều CuSO4 thấy xuất hiện nay greed color đặc thù.

Xem thêm: ready player one vietsub

(c) Cao su lưu hóa với cấu hình mạch polime phân nhánh.

(d) Trong khung người, hóa học mập bị lão hóa đủng đỉnh mang lại CO2 và H2O và cung ứng tích điện mang lại khung người.

(e) Etyl fomat là hóa học mùi hương thơm ngát, ko độc, được sử dụng thực hiện hóa học tạo nên hương thơm nhập công nghiệp thức ăn.

(g) Chất X với công thức phân tử C3H7O2N và làm mất đi color hỗn hợp brom. Tên gọi của X là amoni acrylat.

Số tuyên bố chính là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Nước cứng với chứa chấp đôi khi anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần.

(b) Thạch cao nung (CaSO4.2H2O) được dùng để làm bó bột, đúc tượng.

(c) Cho nước cứng trải qua hóa học trao thay đổi cation, những ion Ca2+, Mg2+ sẽ ảnh hưởng hít vào và được trao thay đổi ion H+ hoặc Na+.

(d) Nhôm bị thụ động vị hỗn hợp axit HNO3 quánh, nguội hoặc H2SO4 quánh, nguội.

(e) Các sắt kẽm kim loại Na, K, Ca, Ba đều sở hữu cấu hình mạng tinh nghịch thể lập phương tâm khối.

Số tuyên bố sai

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Hợp hóa học này tại đây với red color thẫm?

A. Cr2O3.

B. Cr(OH)3.

C. CrO3.

D. K2CrO4.

Xem thêm: khi muốn khóc tôi đeo mặt nạ mèo

TÀI LIỆU VIP VIETJACK