nghị định 99/2015

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng ăn ý nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan tiền ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, cơ sở ngang Bộ
 • Các cơ sở khác

Xem thêm: trường nguyệt tẫn minh tập 6

Loại văn bản

Năm ban hành

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Xây dựng »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Nghị quyết định 99/2015/NĐ-CP
 • Nghị quyết định 99/2015/NĐ-CP
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần
 • Ngày sở hữu hiệu lực: 10/12/2015

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xem thêm: 7 Thực đơn ăn chay giảm cân trong 1 tuần cực hiệu quả