nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính

Câu hỏi:

30/05/2020 52,051

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính

A. Tiêu điểm hình ảnh chủ yếu của thấu kính quy tụ ở trước kính

B. Tiêu điểm vật chủ yếu của thấu kính quy tụ ở sau thấu kính

C. Tiêu điểm hình ảnh chủ yếu của thấu kính phân kì ở trước thấu kính

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu điểm vật chủ yếu của thấu kính phân kì ở trước thấu kính

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Qua thấu kính quy tụ nếu như vật thiệt mong muốn cho tới hình ảnh trái hướng to hơn vật thì vật phải kê cơ hội kính một khoảng

A. to hơn 2f

B. vì như thế 2f

C. kể từ f cho tới 2f

D. kể từ 0 cho tới f.

Câu 2:

Độ bội giác của kính hiển vi khi coi chừng ở vô cực kỳ không dựa vào vào

A. chi cự của vật kính

B. chi cự của thị kính

C. khoảng cách thân thích vật kính và thị kính

D. kích thước vật và ảnh

Câu 3:

Một người treo kính có tính tụ -1 dp thì coi xa cách vô nằm trong nhưng mà ko nên thay đổi. Người này

A. Mắc tật cận thị và đem điểm cực kỳ viễn cơ hội đôi mắt 1 m

Xem thêm: su tra thu cua nguoi thu 3

B. Mắc tật viễn thị và điểm cực kỳ cận cơ hội đôi mắt 1 m

C. Mắc tật cận thị và đem điểm cực kỳ cận cơ hội đôi mắt 1 cm

D. Mắc tật viễn thị và điểm cực kỳ cận cơ hội đôi mắt 1 cm

Câu 4:

Đặt một vật bằng nhỏ vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính một khoảng chừng 40 centimet, hình ảnh của vật hứng được bên trên một chắn và cao vì như thế 3 vật. Thấu kính này là 

A. thấu kính quy tụ chi cự 30 cm

B. thấu kính quy tụ chi cự 40 cm

C. thấu kính quy tụ chi cự 40 cm

D. thấu kính phân kì chi cự 30 cm

Câu 5:

Một người có tầm khoảng thấy rõ nhanh nhất 24 centimet, người sử dụng một kính có tính tụ 503 dp đặt điều cơ hội đôi mắt 6 centimet. Độ bội giác khi người này coi chừng ở đôi mươi centimet là

A. 2

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 6:

Đặt một vật bằng nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì chi cự đôi mươi centimet một khoảng chừng 60 centimet. Hình ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm

B. sau kính 15 cm

C. trước kính 30 cm

D. sau kính 30 cm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK