ở sinh vật nhân thực quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào

Câu hỏi:

02/11/2019 33,576

Bạn đang xem: ở sinh vật nhân thực quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào

A. Nhân song NST. 

B. Tổng hợp ý chuỗi pôlipeptit. 

Đáp án chủ yếu xác

Quá trình dịch mã tổ hợp chuỗi polipeptit được ra mắt ở tế bào hóa học (ở loại vật nhân thực).

Chọn B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tất cả những loại loại vật đều phải sở hữu cộng đồng một cỗ mã DT, trừ một vài ba nước ngoài lệ, điều này biểu lộ Điểm lưu ý gì của mã di truyền? 

A. Mã DT với tính phổ biến 

B. Mã DT luôn luôn là mã cỗ ba 

C. Mã DT với tính thoái hóa 

D. Mã DT với tính quánh hiệu.

Câu 2:

Codon này tại đây ko mã hóa axit amin ? 

A. 5’-AUG-3’ 

B. 5’-AUU-3’ 

C. 5’-UAA-3’ 

D. 5’-UUU-3’

Câu 3:

Trong khung hình sinh sống axit nuclêic nhập vai trò cần thiết vô hoạt động và sinh hoạt nào? 

A. Nhân song NST và phân loại tế bào. 

B. Nhận biết những vật thể kỳ lạ đột nhập. 

Xem thêm: phim the good bad mother

C. Tổng hợp ý và phân giải những hóa học. 

D. Sinh sản và DT.

Câu 4:

Một ren với chiều nhiều năm 0,51 µm. Tổng số link hidro của ren là 4050. Số nucleotit loại adenin của ren la bao nhiêu? 

A. 1500 

B. 1050 

C. 750 

D. 450

Câu 5:

Nuclêôtit này tại đây ko nhập cuộc kết cấu nên ADN? 

A. Ađênin. 

B. Xitôzin. 

C. Guanin. 

D. Uraxin.

Câu 6:

Bộ phụ thân này tại đây cho tới tín hiệu kết đốc dịch mã? 

A. 5’ AGU 3’ 

B. 5’ UGA 3’ 

C. 5’ AUG 3’ 

D. 5’ UUA 3’

Xem thêm: phim khắc tinh của quỷ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK