phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Câu hỏi:

14/06/2022 21,474

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

A. Phản ứng tôi vôi

Đáp án chủ yếu xác

B. Phản ứng nhen phàn nàn và củi;

C. Phản ứng phân diệt đá vôi;

D. Phản ứng nhen nhiên liệu.

Đáp án trúng là: C

Các phản ứng: tôi vôi, nhen phàn nàn củi, nhen nhiên liệu đều giải tỏa tích điện bên dưới dạng sức nóng rời khỏi môi trường thiên nhiên Là phản xạ lan sức nóng.

Phản ứng phân diệt đá vôi cần thiết hỗ trợ sức nóng nhằm phản xạ xẩy ra, ngừng hỗ trợ sức nóng phản xạ tiếp tục tạm dừng Là phản xạ thu sức nóng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính đổi thay thiên enthalpy của phản xạ theo gót tích điện link trúng là?

A. ΔrH2980=2.ΔfH2980(sp)ΔfH2980(cđ)

B. ΔrH2980=ΔfH2980(cđ)2.ΔfH2980(sp)

C. ΔrH2980=2.Eb(sp)Eb(cđ)

D. ΔrH2980=Eb(cđ)Eb(sp)

Câu 2:

Nhiệt lượng lan rời khỏi hoặc thu nhập của một phản xạ ở một ĐK xác lập được gọi là gì?

A. Nhiệt lượng lan ra;

B. Nhiệt lượng thu vào;

C. Biến thiên enthalpy;

D. Biến thiên tích điện.

Câu 3:

Phản ứng lan sức nóng là gì?

A. Là phản xạ giải tỏa tích điện bên dưới dạng nhiệt;

Xem thêm: 7 Thực đơn ăn chay giảm cân trong 1 tuần cực hiệu quả

B. Là phản xạ hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt;

C. Là phản xạ giải tỏa ion bên dưới dạng nhiệt;

D. Là phản xạ hít vào ion bên dưới dạng sức nóng.

Câu 4:

Xác lăm le đổi thay thiên enthalpy của phản xạ sau ở ĐK chuẩn: CH4(g)+2O2(g)toCO2(g)+2H2O(g)

biết sức nóng tạo ra trở nên ΔfH2980  của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

A. - 74,9 kJ;

B. - 965,1 kJ;

C. - 890,2 kJ;

D. 1040 kJ.

Câu 5:

Tính đổi thay thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản ứng: C3H6(g)+H2(g)C3H8(g)

 Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

A. - 126 kJ;

B. - 134 kJ;

C. - 215 kJ;

D. - 206 kJ.

Câu 6:

Tính đổi thay thiên enthalpy của phản xạ theo gót tích điện link Lúc những hóa học ở hiện trạng nào?

A. Chất lỏng;

B. Chất rắn;

C. Chất khí;

D. Cả 3 hiện trạng bên trên.

Xem thêm: phim mới.net 2023

TÀI LIỆU VIP VIETJACK