phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

Câu hỏi:

04/07/2022 1,156

Bạn đang xem: phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

A. Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Đáp án chủ yếu xác

D. 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2.

Đáp án đúng: A

Phương trình hoá học tập thể hiện nay cơ hội pha chế Cu bám theo cách thức thuỷ luyện là:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X được sử dụng thực hiện dung dịch hạn chế nhức bao tử. Công thức của X là

A. NH4Cl.

B. NaHCO3.

C. NaCl.

D. Na2SO4.

Câu 2:

Giả sử cho tới 7,28 gam bột Fe vô 150 ml hỗn hợp AgNO3 2M. Sau Lúc phản xạ kết thúc giục, lọc bỏ chất rắn, cô cạn dung dịch chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 25,88 gam.

B. 24,2 gam.

C. 18 gam. 

D. 31,46 gam.

Câu 3:

Ion sắt kẽm kim loại này tại đây đem tính lão hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.

B. Zn2+.

Xem thêm: phim the good bad mother

C. Al3+.

D. Fe3+.

Câu 4:

Ngâm lá kẽm vô hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol CuSO4. Sau Lúc phản xạ kết thúc giục, lượng lá kẽm

A. tăng 0,1 gam.

B. tăng 0,01 gam.

C. hạn chế 0,1 gam.

D. không bao giờ thay đổi.

Câu 5:

Quặng này tại đây được sử dụng thực hiện nguyên vật liệu phát hành nhôm?

A. Boxit.

B. Đolomit.

C. Apatit.

D. Manhetit.

Câu 6:

Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 thấy có

A. lớp bọt do khí tạo ra và kết tủa Trắng.

B. lớp bọt do khí tạo ra cất cánh đi ra.

C. kết tủa Trắng xuất hiện nay.

D. kết tủa Trắng, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần.

Xem thêm: phim quý ông hoàn hảo

TÀI LIỆU VIP VIETJACK