thiện ác đối đầu 2

Thông Tin

Phim Trường
Columbia Pictures
Thể Loại
Hành động
Đã Phát Hành
2018
Độ Dài
2 tiếng 1 phút
Đã Xếp Hạng
T18
Vùng xuất xứ
Hoa Kỳ

© 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

Ngôn Ngữ

Âm thanh gốc
Tiếng Anh
Âm thanh
Tiếng Anh (AD, ⁨Dolby 5.1⁩, AAC, Dolby Atmos), Tiếng Pháp (Pháp) (AAC)
Phụ Đề
Tiếng Anh (CC), và 34 giờ khác…

Trợ Năng

Chú mến cụ thể (CC) là phụ đề vị những ngữ điệu sẵn với tất nhiên vấn đề ko tiếng thoại với tương quan.
Mô mô tả vị tiếng động (AD) là trần thuật và tế bào mô tả về những gì đang được biểu diễn tiến thủ bên trên màn hình hiển thị nhằm mục tiêu cung ứng văn cảnh cho những người khiếm thị hoặc với cảm giác của mắt xoàng xĩnh.