thời tiết cao bằng 7 ngày tới

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Bạn đang xem: thời tiết cao bằng 7 ngày tới

Hướng gió: 24°BĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 60%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 5°B

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 81%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 21°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 56%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 22°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 2°B

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 14°BĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 23°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 354°B

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 34°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 10°B

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 58%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 22°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 357°B

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 34°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 15°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 56%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 22°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 1°B

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 81%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 23°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 58%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 23°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 4°B

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 27°BĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 62%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Mưa rào nhập đêm hôm. Thấp 23°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 30%.

Hướng gió: 11°B

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 32°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Xem thêm: sắc màu pháo hoa dân gian

Hướng gió: 32°BĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 68%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 30%.

Hướng gió: 19°BĐB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 31°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 35°ĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Mưa rào nhập đêm hôm. Thấp 23°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 17°BĐB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 43°ĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 14°BĐB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào nhập buổi sáng sớm. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 30%.

Hướng gió: 44°ĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Mưa rào nhập đêm hôm. Thấp 23°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 49°ĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 23°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 21°BĐB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 57°ĐĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 24°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 23°BĐB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 57°ĐĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 24°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 24°BĐB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: mộng hồi đại thanh