thời tiết quảng bình 7 ngày tới

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Quảng Bình

Thời tiết hiện tại tại

Cập nhật: 22h 04/09/2023

  • Thời tiết

    : Đêm nhiều mây

  • Hướng gió

    : Gió tây-bắc - tốc độ: 2 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ phụ vương 05/09/2023

34°C

26°C

60%

 90°%

4m/s

Có mây, ngày với mưa rào và dông

Thứ tư 06/09/2023

32°C

25°C

 92°%

3m/s

Có mây, với mưa rào và dông

Thứ năm 07/09/2023

32°C

25°C

 84°%

1m/s

Có mây, với mưa rào và dông

Thứ sáu 08/09/2023

34°C

25°C

 86°%

Có mây, với mưa rào

Thứ bảy 09/09/2023

Xem thêm: phương đại trù

34°C

26°C

 88°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 10/09/2023

34°C

27°C

 82°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 11/09/2023

34°C

27°C

 71°%

Có mây, ko mưa

Thứ phụ vương 12/09/2023

34°C

26°C

 82°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 13/09/2023

31°C

26°C

 94°%

Có mây, với mưa rào và dông

Thứ năm 14/09/2023

31°C

26°C

 94°%

Có mây, với mưa rào và dông

Xem thêm: gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta

Biểu vật dụng sức nóng chừng 10 ngày qua