tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

Câu hỏi:

05/08/2021 69,167

Bạn đang xem: tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

A. tỉ lệ thành phần ngày càng tăng dân sinh đương nhiên ở trở nên thị cao hơn nữa vùng quê. 

B. hạ tầng khu đô thị trở nên tân tiến cao đối với chống và trái đất. 

C. sản phẩm của việc di dân tự tại kể từ vùng quê rời khỏi trở nên thị. 

D. sự dịch fake tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính và không ngừng mở rộng quy tế bào khu đô thị. 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng nhanh chóng trong mỗi năm ngay gần đó là vì thế sự di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính (thành tựu của quy trình CNH-HĐH) và quy hướng, không ngừng mở rộng quy tế bào những khu đô thị.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc trở nên tân tiến những vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Tây vẹn toàn ý nghĩa hầu hết nào là sau đây? 

A. Giải quyết việc thực hiện mang đến nhiều người làm việc. 

B. Thúc đẩy tạo hình nông ngôi trường quốc doanh. 

C. Cung cấp cho thành phầm mang đến nhu yếu ở nội địa. 

D. Tạo rời khỏi lượng sản phẩm nông nghiệp rộng lớn mang đến xuất khẩu. 

Câu 2:

Miền núi VN dân sinh sống thưa thớt hầu hết do 

A. có rất nhiều dân tộc bản địa không nhiều người, tạo ra nhỏ. 

B. nhiều thiên tai, công nghiệp còn giới hạn. 

C. địa hình hiểm trở, kinh tế tài chính chậm rãi trở nên tân tiến. 

D. nhiều khu đất dốc, giao thông vận tải còn trở ngại. 

Câu 3:

Nước tớ nằm sát kề vòng đai sinh khoáng nên có 

A. nhiệt độ phân trở nên nhị mùa rõ rệt rệt. 

B. khoáng sản loại vật đặc biệt đa dạng chủng loại. dương.

Xem thêm: hotel del luna

C. khoáng sản tài nguyên đa dạng. 

D. nền nhiệt độ cao, thăng bằng độ ẩm.

Câu 4:

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2019

(Đơn vị: triệu người)

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo bảng số liệu, cho thấy nước nào là sở hữu tỉ lệ thành phần dân trở nên thị là 47% là nước nào là sau đây?

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Ma-lai-xi-a. 

C. Phi-lip-pin. 

D. Thái Lan.

Câu 5:

Sản lượng thủy sản khai quật của VN tăng hầu hết do 

A. đánh bắt cá xa xăm bờ. 

B. đánh bắt cá ngay gần bờ. 

C. tăng nhanh xuất khẩu. 

D. tôn tạo chợ cá. 

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây không chính về sinh hoạt khai quật, chế đổi mới mộc và lâm thổ sản của nước ta?

A. Công nghiệp bột giấy má và giấy má đang rất được trở nên tân tiến. 

B. Sản phẩm khai quật hầu hết là mộc, cây luồng, cây nứa. 

C. Các hạ tầng chế đổi mới mộc triệu tập hầu hết ở vùng ụ núi. 

D. Rừng còn được khai quật nhằm cung ứng mộc củi và than vãn củi. 

Xem thêm: nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời

TÀI LIỆU VIP VIETJACK