tính chất hóa học của anken

Bài ghi chép về đặc thù chất hóa học của Ankan bao gồm không hề thiếu vấn đề về đặc thù một vài Ankan thông thường bắt gặp, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cơ hội pha chế, phần mềm, .... Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: tính chất hóa học của anken

Tính Hóa chất của anken

Tính hóa học một vài Anken thông thường gặp

 • Tính hóa học của Axetilen C2H2
 • Tính hóa học của Etilen C2H4
 • Tính hóa học của Propen C3H6
 • Tính hóa học của Buten C4H8
 • Tính hóa học của Penten C5H10
 • Tính hóa học của Hexen C6H12

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

Quảng cáo

1. Đồng đẳng

- Etilen (C2H4), propilen (C3H6) , butilen (C4H8) ,... đều phải sở hữu một link song C=C, đem công thức cộng đồng là Cn) H2n) (n ≥ 2). Chúng thích hợp trở thành sản phẩm đồng đẳng gọi là sản phẩm đồng đẳng của etilen.

- Tên của một vài anken giản dị lấy kể từ thương hiệu của ankan ứng tuy nhiên thay đổi đuôi an trở thành đuôi ilen. Thí dụ:

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Nhóm CH2=CH- được gọi là group vinyl.

2. Danh pháp

Số chỉ địa điểm – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu – số chỉ địa điểm + en

- Mạch đó là mạch chứa chấp link song, lâu năm nhất và có không ít nhánh nhất.

- Đánh số C mạch chủ yếu chính thức kể từ phía ngay sát link song rộng lớn.

- Số chỉ địa điểm link song ghi ngay lập tức trước đuôi en (khi mạch chủ yếu chỉ mất 2 hoặc 3 nguyên vẹn tử cacbon thì ko cần thiết ghi).

Quảng cáo

Thí dụ:

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

3. Cấu trúc phân tử

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Hai nguyên vẹn tử C đem nối song ở tình trạng lai hóa sp2(lai hóa tam giác). Liên kết song ở phân tử anken bao gồm một link σ và một link π. Liên kết σ được tạo ra trở thành vì thế sự xen phủ trục (2 obitan lai hóa sp 2) nên kha khá vững chắc. Liên kết π được tạo ra trở thành vì thế sự xen phủ mặt mày (2 obitan p) nên kém cỏi bền lâu hơn đối với link σ. Hai group nguyên vẹn tử link cùng nhau vì chưng link song không xoay tự tại được xung quanh trục link (do bị cản ngăn vì chưng link π).

- Ở phân tử etilen, nhị nguyên vẹn tử C và 4 nguyên vẹn tử H đều ở nằm trong bên trên một phía bằng (gọi là mặt mày bằng phân tử), những góc đa số đều nhau và ngay sát vì chưng 120 chừng .

4. Đồng phân

- Đồng phân cấu tạo

- Annken kể từ C4 trở lên trên đem đồng phân mạch cacbon và đồng phân địa điểm link song.

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

Quảng cáo

a) Đồng phân hình học tập

- Anken kể từ C4 trở thành nếu như từng C đem link song đính thêm với 2 group nguyên vẹn tử không giống nhau thì sẽ có được nhị cơ hội phân bổ không khí không giống nhau dẫn cho tới 2 đồng phân hình học tập.

- Nếu mạch chủ yếu ở và một phía của link thì gọi là đồng phân cis. Nếu mạch chủ yếu nằm tại vị trí nhị phía không giống nhau của link thì gọi là đồng phân trans. Thí dụ:

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

II. Tính hóa học vật lí

- Nhiệt chừng sôi, nhiệt độ nhiệt độ chảy và lượng riêng biệt của anken ko không giống nhiều đối với ankan ứng và thông thường nhỏ rộng lớn đối với xicloankan đem nằm trong đem nguyên vẹn tử cacbon.

- Ở ĐK thông thường, anken kể từ C2 cho tới C4 là hóa học khí. Nhiệt chừng sôi, nhiệt độ nhiệt độ chảy tăng theo gót lượng mol phân tử. Các anken đều nhẹ nhàng rộng lớn nước.

- Anken hòa tan đảm bảo chất lượng nhập dầu mỡ. Anken đa số ko tan nội địa và là những hóa học ko màu sắc.

III. Tính Hóa chất

- Liên kết π ở nối song của anken kém cỏi vững chắc, nên nhập phản xạ dễ dẫn đến đứt đi ra muốn tạo link σ với những nguyên vẹn tử không giống. Vì thế, link song là trung tâm phản xạ tạo ra những phản xạ chất hóa học đặc thù cho tới anken như phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp và phản xạ oxis hóa.

Quảng cáo

1. Phản ứng cộng

- Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

Cộng brom

- Dẫn khí etilen qua loa hỗn hợp brom màu sắc domain authority cam

- Hiện tượng: Dung dịch brom bị thất lạc màu sắc.

- Nhận xét: Etilen tiếp tục phản xạ với brom nhập hỗn hợp.

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Liên kết kém cỏi bền nhập link song bị đứt đi ra và từng phân tử etilen tiếp tục phối kết hợp thêm 1 phân tử brom. Phản ứng bên trên được gọi là phản xạ nằm trong.

Xem thêm: lãng khách phần 2

- Ngoài brom, trong mỗi ĐK tương thích, etilen còn tồn tại phản xạ cùng theo với một vài hóa học không giống. Ví dụ hiđro, clo.

- Nhìn cộng đồng, những hóa học đem link song (tương tự động như etilen) dễ dàng nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Cộng clo

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Phản ứng nằm trong axit

    + Hiđro halogenua (HCl, HBr, HI), axit sunfuric đậm quánh ,... hoàn toàn có thể nằm trong nhập etilen.

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa)Ở nhiệt độ chừng tương thích và đem xúc tác axit, etilen hoàn toàn có thể nằm trong nước.

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

=> Hướng của phản xạ nằm trong axit và nước nhập anken

- Phản ứng nằm trong axit hoặc nước nhập anken bất đối xứng thông thường đưa đến láo thích hợp nhị đồng phân, nhập cơ mang 1 đồng phân là thành phầm chủ yếu. Thí dụ:

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

2. Phản ứng trùng hợp

- Các anken ở đầu sản phẩm như etilen, propilen, butilen trong mỗi ĐK nhiệt độ chừng, áp suất, xúc tác tương thích thì nhập cuộc phản xạ nằm trong nhiều phân tử cùng nhau trở thành những phân tử mạch đặc biệt lâu năm và đem lượng phân tử rất rộng lớn.

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Phản ứng bên trên được gọi là phản xạ trùng khớp.

- Polietilen là hóa học rắn, ko tan nội địa, ko độc. Nó là vật liệu cần thiết nhập công nghiệp hóa học mềm.

3. Phản ứng lão hóa

- Giống với ankan, anken cháy trọn vẹn đưa đến CO2, H2O và lan nhiều nhiệt:

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Khác với ankan, anken làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4:

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím kali pemanganat được dùng để làm quan sát sự xuất hiện của link song của anken.

IV. Điều chế

- Trong công nghiệp, etilen, propilen và butilen được pha chế vì chưng phản xạ tách hiđro kể từ ankan ứng hoặc vì chưng phản xạ crackinh.

- Trong chống thử nghiệm, etilen được pha chế bằng phương pháp đun etanol với axit sunfuric đậm đặc:

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

V. Ứng dụng

- Trong những thích hợp hóa học cơ học vì thế nhân loại tạo ra thì etilen đứng tiên phong hàng đầu về sản lượng. Sở dĩ vì vậy vì như thế etilen cũng chính là vật liệu cần thiết của công nghiệp tổ hợp polime và những thích hợp hóa học cơ học không giống.

- Tổng thích hợp polime

    + Trùng thích hợp etilen người tớ nhận được những polime nhằm sản xuất màng mỏng mảnh.... sử dụng cho tới nhiều mục tiêu không giống nhau.

    + Chuyển hóa etilen trở thành những monome không giống nhằm tổ hợp đi ra một loạt polime đáp ứng nhu cầu nhu yếu đa dạng và phong phú của cuộc sống và kỹ năng.

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Tổng thích hợp những hóa hóa học khác

    + Từ etilen tổ hợp đi ra những hóa hóa học cơ học chính yếu như etanol, etilen oxit, etylen glicol, anđehit axetic,....

Tính Hóa chất của anken | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

- Etilen dùng để làm kích ứng trái ngược mau chín.

Xem thêm thắt đặc thù chất hóa học của những hóa học khác:

 • Tính hóa học của Kim loại
 • Tính hóa học của Kim loại kiềm
 • Tính hóa học của Kim loại kiềm thổ
 • Tính hóa học của Phi kim
 • Tính hóa học của Ankan
 • Tính hóa học của Ankin

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Wiki đặc thù hóa học trình diễn toàn cỗ đặc thù chất hóa học, vật lí, nhận ra, pha chế và phần mềm của toàn bộ những đơn hóa học, thích hợp Hóa chất tiếp tục học tập nhập lịch trình Hóa học tập cấp cho 2, 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: one piece 1058