tình thánh

Chào chúng ta,

Bạn đang xem: tình thánh

“Tính thánh” (sacred character) là chỉ cho tới tính cơ hội đặc biệt quan trọng của những thánh nhân, của Phật, của Chúa. Hiểu điều cần thiết này, vì thế tao tiếp tục hiểu tao.

Thánh thì không giống thế tục. Các tôn giáo lấy phiên bản tánh thế tục nhằm gán cho tới thánh thần, thì thông thường là sai. Như là: Chúa giẫn dữ và Chúa trừng trị – Chúa ko giẫn dữ và cũng ko trừng trị. Phật tiếp tục tính tội tao – Phật chẳng tính tội ai.

Tính thánh không giống tính phàm phu ở trong phần tính phàm phu là tính vô thông thường, hoặc thay cho thay đổi với thất tình lục dục của thế giới. Vui thì thương, giẫn dữ thì ghét; mến thì thưởng, bực thì trừng trị, này là phàm phu. Thánh luôn luôn yêu thương toàn bộ người xem, một chiều, vô ĐK, không bao giờ thay đổi. Dù các bạn với làm những gì, chất lượng hoặc xấu xa, thiện hoặc ác, thánh nhân hoặc loại tể, Chúa Phật cũng yêu thương các bạn, không bao giờ thay đổi. Đó là tình thương của thánh. Đó là tính thánh. Quý Khách trộm cướp thì tiếp tục có những lúc bị tóm gọn và trừng trị, này là nhân trái khoáy bất ngờ. Con người vừa đủ sức thực hiện vấn đề đó. Chúa Phật ko cần thiết nhúng tay vô việc trừng phạt các bạn. cũng có thể là những vị tiếp tục khóc thương các bạn vì thế các bạn ngu si rớt vào gian khổ lụy, tuy nhiên những vị ko giẫn dữ và trừng trị loại lý trưởng của làng mạc.

Hiểu được xem thánh cực kỳ cần thiết, vì thế này là tuyến đường linh tính tao theo dõi.

Nếu tất cả chúng ta mong muốn sinh sống cuộc sống của Phật đang được trở thành, của con cái Chúa, thì “một chiều, vô điều kiện” là lối sống của tao. Yêu toàn bộ người xem, một chiều, vô ĐK. Nhẫn nhục với toàn bộ người xem, một chiều, vô ĐK. Vô té (không tôi) với toàn bộ người xem một chiều, vô ĐK.

Xem thêm: Đi nhờ xe khi du lịch nước ngoài, cô gái gặp họa, suýt bị thiêu sống

Yêu toàn bộ người xem, một chiều, vô ĐK. Hãy thực hiện duy nhất điều này, cũng đầy đủ cho tới từng điều không giống, vì thế toàn bộ từng tiết hạnh điều contact cùng nhau. Được một tiết hạnh là được từng tiết hạnh.

Đương nhiên là tương đối khó nhằm yêu thương toàn bộ người xem, một chiều, vô ĐK. Nhưng thực sự thì đấy là tuyến đường độc nhất nhằm tu. Không nên biết các bạn tu ở đâu – ở miếu, ở thông thường, ở trong nhà, ở chợ – nếu như khách hàng ko nhắm vô mến yêu toàn bộ người xem, một chiều, vô ĐK (tức là các bạn sinh sống loại phàm phu, Lúc yêu thương Lúc ghét bỏ, yêu thương người này ghét bỏ người nọ), thì cơ ko là tu, và các bạn tốn thời giờ “tu hành” cả đời bất lợi, vì thế cơ đơn giản loài kiến trườn mồm cối, trườn ngàn năm cũng chẳng tách ngoài cối.

Sống cuộc sống Chúa Phật giản dị là lối sống một chiều của tính thánh. Làm được cho tới đâu là chuyện của doanh nghiệp. Nhưng tối thiểu bạn phải hiều rõ ràng và ko lầm lẫn về điều này, mặc dù cả trái đất đang được lầm lẫn.

Chúc chúng ta luôn luôn lưu giữ tính thánh.

Xem thêm: Cúng rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời?

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.vinaskills.edu.vn

Tư duy tích cực kỳ từng ngày

Tác giả

Bình luận

https://new88.blue/