tình yêu diệu kỳ

Từ Thư Viện Tin Lành

Xem thêm: Những chiếc bánh sinh nhật 'thảm họa' khiến chủ nhân khóc thét

Bạn đang xem: tình yêu diệu kỳ

Buớc tưới gửi hướng Bước cho tới dò xét kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tình Yêu Diệu Kỳ
  • Lời: Charles H. Gabriel pub.1905
  • Lời Việt: Vĩnh Phúc
  • Nhạc: Charles H. Gabriel pub.1905
  • Tài Liệu:

Lời Anh

The Savior's Love
1. I stand amazed in the presence
Of Jesus the Nazarene,
And wonder how He could love bu,
A sinner, condemned, unclean.
Refrain:
Oh, how marvelous! Oh, how wonderful!
And my tuy nhiên shall ever be:
Oh, how marvelous! Oh, how wonderful!
Is my Savior’s love for me!
4. For bu it was in the garden
He prayed: “Not My will, but Thine.”
He had no tears for His own griefs,
But sweat drops of blood for mine.
3. In pity angels beheld Him,
And came from the world of light
To comfort Him in the sorrows
He bore for my soul that night.
4. He took my sins and my sorrows,
He made them His very own;
He bore the burden to tướng Calv’ry,
And suffered and died alone.
5. When with the ransomed in glory
His face I at last shall see,
’Twill be my joy through the ages
To sing of His love for bu.

Lời Việt

Tình Thương Lớn Lao
1. Tôi nghe lòng bản thân kinh ngạc biết bao.
Khi có được tình thương rộng lớn lao.
Lạ lùng vì thế sao Chúa yêu thương được tôi!
Thương cho tới kẻ xấu xí dù tội.
Điệp Khúc:
Chúa Đấng tuyệt vời! Chúa bị tiêu diệt thay cho tôi.
Trong tim tôi vang khúc hát mừng rỡ.
Chúa Đấng tuyệt vời! Chúa ụp huyết ân xá tội.
Tình Chúa đang được cứu vớt vong linh tôi.
2. Trong khu vực vườn xưa Chúa đang được thiết tha:
“Xin từng sự được theo gót ý Cha!”
Dòng lệ cạn thô, tuy nhiên giọt mồ hôi
Tê tái ngắt nhỏ xuống như huyết tươi tỉnh.
4. Bao nhiêu tội tôi nằm trong muôn nỗi sầu.
Riêng 1 mình Ngài đem đớn nhức.
Chịu nhục hình thay cho mang lại từng tội nhân
Thương xót xóa không còn bao tội vạ.
5. Mai phía trên kể từ trời Ngài tiếp tục tái ngắt lâm.
Ôi! Một ngày lòng mừng rỡ chứa chấp chan.
Nhìn mặt mũi Ngài vinh quang quẻ thiên đường soi
Dân thánh hát khúc ca muôn thuở.

Tài Liệu Tham Khảo

  • Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành VN (2011) - Bài số 79
  • Tuyển Tập Chép Tay của Nhạc sị Vĩnh Phúc
  • Thánh Ca – Thư Viện Tin Lành