tôi tiếng anh là gì

Bản dịch

Tôi e rằng tôi nên phiền ông/bà dời lịch đặt điều chỗ/đặt chống của tôi kể từ... quý phái...

Bạn đang xem: tôi tiếng anh là gì

expand_more I am afraid I must ask you đồ sộ alter my booking from…to…

Tôi e rằng tôi nên diệt lịch hứa của tất cả chúng ta vào trong ngày mai.

I'm afraid I have đồ sộ cancel our appointment for tomorrow.

., tôi e rằng tôi nên diệt cuộc hứa của tất cả chúng ta.

Owing to…, I'm afraid I have đồ sộ cancel our appointment.

Tôi e rằng tôi nên phiền ông/bà dời lịch đặt điều chỗ/đặt chống của tôi kể từ... quý phái...

expand_more I am afraid I must ask you đồ sộ alter my booking from…to…

Tôi e rằng tôi nên diệt lịch hứa của tất cả chúng ta vào trong ngày mai.

I'm afraid I have đồ sộ cancel our appointment for tomorrow.

., tôi e rằng tôi nên diệt cuộc hứa của tất cả chúng ta.

Owing to…, I'm afraid I have đồ sộ cancel our appointment.

Tình trạng hôn nhân gia đình của tôi là ________

expand_more My marital status is ___________.

Tôi ham muốn thay cho thay đổi _______ bên trên vì chưng tài xế của tôi.

I would lượt thích đồ sộ change the ____________on my driving license.

Thu nhập hằng năm trước đó thuế của tôi là ________.

My gross annual income is ______.

Nếu chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ được gì mang đến ông/bà, nài hãy mang đến chúng tôi biết.

expand_more If we can be of any further assistance, please let us know.

Chúng tôi vô nằm trong hàm ơn nếu như ông/bà ko phiền hỗ trợ thêm thắt vấn đề về...

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Khi thao tác làm việc bên trên doanh nghiệp lớn chúng tôi, cậu ấy / cô ấy phụ trách tầm quan trọng... với những trách móc nhiệm sau:...

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi ko thể Ship hàng cho đến...

expand_more Unfortunately, we must inform you that we are not able đồ sộ deliver the goods until…

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi vẫn đặt mua của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry đồ sộ inform you that we have already placed the order elsewhere.

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi tiếp tục phải để sản phẩm của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry đồ sộ inform you that we have đồ sộ place our order elsewhere.

Nếu chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ được gì mang đến ông/bà, nài hãy mang đến chúng tôi biết.

expand_more If we can be of any further assistance, please let us know.

Chúng tôi vô nằm trong hàm ơn nếu như ông/bà ko phiền hỗ trợ thêm thắt vấn đề về...

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Khi thao tác làm việc bên trên doanh nghiệp lớn chúng tôi, cậu ấy / cô ấy phụ trách tầm quan trọng... với những trách móc nhiệm sau:...

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi ko thể Ship hàng cho đến...

expand_more Unfortunately, we must inform you that we are not able đồ sộ deliver the goods until…

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi vẫn đặt mua của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry đồ sộ inform you that we have already placed the order elsewhere.

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi tiếp tục phải để sản phẩm của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry đồ sộ inform you that we have đồ sộ place our order elsewhere.

Xem thêm: cá mập siêu bạo chúa 2

Ví dụ về kiểu cách dùng

Tôi biết... kể từ..., khi cậu/cô ấy nhập cuộc lớp học tập của tôi/ chính thức thao tác làm việc bên trên...

I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began đồ sộ work at… .

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng bọn chúng tôi ko thể Ship hàng cho đến...

Unfortunately, we must inform you that we are not able đồ sộ deliver the goods until…

Tôi hoàn toàn có thể thay đổi trình độ chuyên môn không giống nếu như trình độ chuyên môn lúc này ko phù phù hợp với tôi hoặc không?

Can I transfer đồ sộ another level if the one I am attending is not right for me?

Chúng tôi vô nằm trong hàm ơn nếu như ông/bà ko phiền hỗ trợ thêm thắt vấn đề về...

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng bọn chúng tôi vẫn đặt mua của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry đồ sộ inform you that we have already placed the order elsewhere.

Tôi ham muốn đăng kí kì đánh giá về kỹ năng và kiến thức tổng quát lác về cuộc sống thường ngày ở [đất nước].

I would lượt thích đồ sộ book the test about general knowledge of life in [country].

Chúng tôi nài phân chia buồn với việc rơi rụng non đồ sộ rộng lớn của anh ý / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Vị trí này là một trong những thách thức nhưng mà tôi rất rất ao ước đem thời cơ được đảm nhận.

I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward đồ sộ.

Tôi bị không thích hợp với ___ [bụi/lông động vật]. Tại trên đây đem chống nào là phù hợp mang đến tôi không?

I am allergic đồ sộ ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?

., tôi vẫn học/tích lũy/mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức của tôi về nghành nghề dịch vụ...

During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…

Nếu các cụ cần thiết thêm thắt vấn đề gì, nài chớ ngần lo ngại liên hệ với tôi.

Should you need any further information, please bởi not hesitate đồ sộ tương tác u.

Chúng tôi rất rất ao ước ông/bà hoàn toàn có thể nhanh gọn lẹ giao dịch vô vài ba ngày cho tới.

We would appreciate if you cleared your trương mục within the next few days.

Nếu tôi bị không thích hợp món ăn, thực hiện ơn lấy dung dịch tôi nhằm vô túi/túi xống áo.

I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/bà hoàn toàn có thể contact với tôi qua loa thư / tin nhắn.

You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Chúng tôi rất rất phấn khởi lúc nghe tin cẩn bé nhỏ trai/bé gái nhà của bạn mới mẻ ra đời. Chúc mừng mái ấm gia đình bạn!

We were delighted đồ sộ hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Tiền trợ cung cấp của tôi đem tác động cho tới quyền hạn của những người nhưng mà tôi đỡ đần không?

Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng bọn chúng tôi tiếp tục phải để sản phẩm của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry đồ sộ inform you that we have đồ sộ place our order elsewhere.

Chúng tôi nài phấn khởi mừng reviews member tiên tiến nhất của mái ấm gia đình bọn chúng tôi...

We're proud đồ sộ introduce/announce the newest thành viên of our family…

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước sự việc đi ra cút đột ngột của con cháu / anh / chị...

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Tôi tin cẩn rằng Quý doanh nghiệp lớn nên quan trọng đặc biệt suy nghĩ... mang đến địa điểm cần thiết tuyển chọn dụng vì như thế...

I believe…should be considered ahead of other candidates because…

Xem thêm: one piece 1059