trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do

Câu hỏi:

06/03/2022 15,044

Bạn đang xem: trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do

A. với lịch sử hào hùng khai quật bờ cõi sớm rộng lớn đồng bởi vì.

B. hạ tầng vật hóa học kỹ năng của những ngành còn lỗi thời.

C. quỹ khu đất hầu hết dành riêng cho trở nên tân tiến công nghiệp.

D. với ĐK bất ngờ và kinh tế tài chính - xã hội trở ngại.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vùng nào là tại đây với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất nước ta?

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây trúng về tỷ lệ số lượng dân sinh nước ta?

Câu 3:

Xem thêm: đừng quên hoa hồng

Phát biểu nào là sau đây không đúng về điểm sáng phân bổ dân ở nước ta?

Câu 4:

Mức ngày càng tăng số lượng dân sinh của VN với Xu thế hạn chế hầu hết bởi nguyên vẹn nhân nào là sau đây?

Câu 5:

Đặc điểm nào là sau đây không đúng với số lượng dân sinh nước ta?

Câu 6:

Tỉ trọng tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh bám theo group tuổi hạc của VN lúc bấy giờ đang được vận động và di chuyển bám theo hướng

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây trúng với dân ở ở vùng đồng bởi vì nước ta?

Câu 8:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với điểm sáng dân ở nước ta?

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây không đúng về điểm sáng số lượng dân sinh VN hiện nay nay?

Câu 10:

Vùng nào là tại đây với tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa nước ta?

Câu 11:

Dân số nước ta xếp hạng thứ phụ thân Khu vực Đông Nam Á sau những vương quốc nào là sau đây?

Xem thêm: phim chiếu rạp online