tự đóng bảo hiểm xã hội

BHXH VN vừa vặn phát hành Quyết toan số 49/QĐ-BHXH về sự phát hành công ty công trực tuyến “Đăng ký nhập cuộc BHXH tự động nguyện bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công”.

Bạn đang xem: tự đóng bảo hiểm xã hội

Với công ty công này, lúc bấy giờ, người dân rất có thể ĐK nhập cuộc BHXH tự động nguyện trực tuyến bên trên bất kể đâu và thời hạn nào là với tiến độ được tự động hóa hóa cường độ cao.

Để ĐK nhập cuộc BHXH tự động nguyện, người dân triển khai công việc sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch Vụ Thương Mại công (DVC) hướng dẫn hiểm xã hội (BHXH) VN bên trên địa chỉ: https://dichvucong.vinaskills.edu.vn, lựa chọn “Đăng nhập”

Lựa lựa chọn đối tượng người sử dụng singin là "Cá nhân", nhập những thông tin: Tài khoản (mã số BHXH), password, mã đánh giá, tiếp sau đó lựa chọn “Đăng nhập”

Bước 2: Chọn công dụng "Đóng BHXH năng lượng điện tử"

Bước 3. Chọn công dụng "Đăng ký nhập cuộc đóng góp BHXH tự động nguyện"

Màn hình hiển thị những vấn đề như sau:

Bước 4: Kê khai vấn đề ĐK nhập cuộc đóng góp BHXH tự động nguyện

- Các vấn đề cá thể lấy kể từ vấn đề ĐK thanh toán năng lượng điện tử của cá thể gồm: Mã số

- tin tức địa điểm thông thường trú được xác từ thực Trung tâm tài liệu (CSDL) vương quốc về người ở gồm: số căn nhà, lối phố/thôn xóm; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố.

- Chọn loại đối tượng người sử dụng nhập cuộc BHXH tự động nguyện được đất nước tương hỗ nấc đóng: Người nằm trong hộ nghèo nàn, Người nằm trong hộ cận nghèo nàn, Người nằm trong đối tượng người sử dụng không giống (không nằm trong hộ nghèo nàn hoặc cận nghèo).

- Nhập số chi phí đóng góp và lựa lựa chọn công thức đóng:

- Chọn điểm nhận và mẫu mã nhận tờ bìa bong BHXH:

- Chọn đơn vị chức năng, tổ chức triển khai công ty thu BHXH, BHYT chuyển động tư vấn (nếu có):

Bước 5: Chọn “Xác nhận” nhằm xác nhận vấn đề kê khai

Hệ thống tiếp tục đánh giá vấn đề đối tượng người sử dụng nhập cuộc, đo lường và tính toán số chi phí cần đóng góp theo đuổi quy toan và hiển thị screen như sau:

Bước 6: Chọn “Thanh toán” nhằm chính thức triển khai thanh toán

Xem thêm: 2gether

- Lựa lựa chọn ngân hàng thụ tận hưởng của phòng ban BHXH (nơi nhận chi phí thanh toán). Sau cơ lựa chọn "Thanh toán" nhằm nối tiếp. Hệ thống tiếp tục điều phối lịch sự Nền tảng giao dịch (Payment Platform) như hình mặt mày dưới:

- Chọn ngân hàng hoặc trung gian tham giao dịch (nơi người triển khai đóng góp bảo đảm xã hội tự động nguyện có tài năng khoản) nhằm triển khai giao dịch.

Ví dụ: Chọn ngân hàng nhằm giao dịch là Vietcombank. Sau Khi lựa chọn xong xuôi, nhấn "Thanh toán" nhằm nối tiếp.

- Nhập những vấn đề singin (tên singin, password, mã kiểm tra) theo đuổi đòi hỏi của Ngân sản phẩm Vietcombank nhằm singin và nối tiếp giao dịch.

- Thực hiện nay khắc ghi nhập mục: "Tôi tiếp tục gọi, nắm rõ và đồng ý những Quy toan giao dịch năng lượng điện tử của Vietcombank, cụ thể bên trên đây". Sau cơ lựa chọn "Xác nhận" nhằm tiếp tục

- Nhập mã xác thực OTP (Mã đã và đang được ngân hàng tự động hóa gửi cho tới số Smartphone của căn nhà tài khoản). Nhấn "Xác nhận" nhằm triển khai giao dịch.

- Khi triển khai Thanh toán thành công xuất sắc, người nhập cuộc lựa chọn "In biên lai" nhằm coi biên lai giao dịch.

II. THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch Vụ Thương Mại công (DVC) quốc gia

- Truy cập Cổng DVC vương quốc bên trên địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, lựa chọn Đăng nhập:

- Chọn loại thông tin tài khoản (ví dụ: Chọn thông tin tài khoản cung cấp vì chưng Cổng DVC quốc gia), nhập Tên singin, Mật khẩu, Mã xác thực rồi lựa chọn Đăng nhập:

- Nhập mã OTP được gửi vào số Smartphone tiếp tục ĐK, rồi nhấn Xác nhận:

Bước 2: Chọn Dịch vụ công trực tuyến:

- Nhập kể từ khóa mò mẫm tìm kiếm (ví dụ: bảo đảm xã hội tự động nguyện), nhấn Tìm kiếm:

Bước 3. Chọn DVC trực tuyến "Đăng ký, ĐK lại, kiểm soát và điều chỉnh đóng góp bảo đảm xã hội tự động nguyện; cung cấp bong bảo đảm xã hội":

Bước 4. Chọn Danh sách công ty công:

Bước 5. Chọn Nộp trực tuyến bên trên DVC "Đăng ký nhập cuộc đóng góp bảo đảm xã hội tự động nguyện - Dành mang đến cá nhân" nhằm khối hệ thống điều phối lịch sự Cổng DVC BHXH Việt Nam:

Bước 6. Để nối tiếp triển khai ĐK nhập cuộc BHXH tự động nguyện, người nhập cuộc triển khai tiếp kể từ Cách 3, Phần I.

Xem thêm: võ lâm hiệp khí