tỷ lệ 2 trong 1


* Cách hiểu kèo ( tỷ trọng ) đá bóng bên trên mạng internet ( sử dụng khi tiến công bóng bên trên mạng ) : _  0    tương đương tỷ trọng 0 : 0 bên trên báo đá bóng , vì thế bóng ko group này chấp ( sở hữu điểm gọi là tẩu tử ) .

_  

Bạn đang xem: tỷ lệ 2 trong 1

0 - 0.5   tương đương tỷ trọng 1/4 bên trên báo đá bóng , cửa ngõ bên trên chấp đồng banh nhị group hoà cửa ngõ bên trên thua thiệt nửa chi phí .

_   

0.5   tương đương tỷ lệ 1/2 bên trên báo đá bóng cửa ngõ bên trên chấp hoà thua thiệt .

_  

0.5 - 1  tương đương tỷ trọng 3/4 bên trên báo đá bóng cửa ngõ bên trên chấp 1 ăn nửa , thắng 1 trái ăn nửa chi phí . 

_  

1.0   tương đương tỷ trọng 0 : 1 bên trên báo đá bóng cửa ngõ bên trên chấp 1 hoà , cửa ngõ bên trên thắng 1 trái hai đội hoà tiền .

1 - 1.5  tương đương tỷ trọng 1 1/4 trên báo bóng đá , cửa ngõ bên trên chấp 1 thua thiệt nửa , cửa ngõ bên trên thắng 1 ngược thua thiệt nửa tiền .

Xem thêm: kỵ sĩ áo đen

1.5   tương đương tỷ trọng 1 1/2 bên trên báo đá bóng , cửa ngõ bên trên chấp 1 đứt ( chấp 1 thua ) .

1.5 - 2   tương đương tỷ trọng 1 3/4 bên trên báo bóng đá , cửa ngõ bên trên chấp 2 ăn nửa .

2.0   tương đương tỷ trọng 0 : 2 bên trên báo đá bóng , cửa ngõ bên trên chấp 2 hoà  .

2 - 2.5  tương đương tỷ trọng 2 1/4 bên trên báo bóng đá , nhị thua thiệt nửa .

_

Xem thêm: hẹn hò chốn công sở

2.5  tương đương tỷ trọng 2 1/2 bên trên báo bóng đá ca tren chap 2 đứt .