tỷ lệ kèo cá cược

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Vòng loại triệu Euro 2024

BXH 13/09
01:45

Bỉ Estonia

Bạn đang xem: tỷ lệ kèo cá cược

Phong độ

2.5-3

0.96
0.93
 

3.5

0.94
0.94
 

1.08
26.00
11.50

1-1.5

-0.94
0.82
 

1.5

0.96
0.92
 

13/09
01:45

Israel Belarus

Phong độ

1-1.5

-0.96
0.86
 

2.5-3

-0.93
0.81
 

1.43
7.10
4.70

0.5

1.00
0.88
 

1

0.76
-0.89
 

13/09
01:45

Italia Ukraina

Phong độ

1

0.98
0.91
 

2.5

0.99
0.81
 

1.55
6.50
3.95

0-0.5

0.75
-0.88
 

1

0.98
0.90
 

13/09
01:45

Malta North Macedonia

Phong độ

 
0.5-1

0.89
1.00
 

2

0.91
0.97
 

5.10
1.75
3.50

 
0-0.5

0.91
0.97
 

0.5-1

0.86
-0.98
 

13/09
01:45

Na Uy Georgia

Phong độ

1.5-2

-0.96
0.86
 

2.5-3

0.99
0.89
 

1.26
11.50
5.80

0.5-1

-0.97
0.85
 

1-1.5

-0.86
0.72
 

13/09
01:45

Romania Kosovo

Phong độ

0.5

-0.91
0.80
 

2-2.5

0.89
0.91
 

2.11
3.65
3.30

0-0.5

-0.86
0.72
 

1

-0.93
0.73
 

13/09
01:45

T.B.Nha Síp

Phong độ

3.5-4

0.82
1.00
 

4-4.5

0.88
0.92
 

1.01
31.00
17.50

1.5-2

-0.99
0.81
 

1.5-2

0.78
-0.98
 

13/09
01:45

Thụy Sỹ Andorra

Phong độ

3-3.5

0.88
0.94
 

3.5-4

0.95
0.85
 

1.02
31.00
15.00

1.5

-0.98
0.80
 

1.5

0.81
0.99
 

13/09
01:45

Thụy Điển Áo

Phong độ

0.87
-0.97
 

2-2.5

0.87
-0.99
 

2.56
2.82
3.25

0.87
-0.99
 

1

-0.93
0.80
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Giao Hữu ĐTQG

BXH 12/09
18:00

Philippines Afghanistan

Phong độ

0.5

0.86
0.96
 

2-2.5

0.94
0.86
 

1.86
3.70
3.20

0-0.5

-0.97
0.79
 

0.5-1

0.70
-0.91
 

12/09
18:30

Singapore Đài Loan

Phong độ

0-0.5

0.87
0.95
 

2-2.5

0.81
0.99
 

2.09
3.00
3.20

0-0.5

-0.85
0.65
 

1

-0.97
0.77
 

12/09
18:35

Trung Quốc Syria

Phong độ

0.5-1

0.90
0.92
 

2.5

0.95
0.85
 

1.69
4.15
3.50

0-0.5

0.80
-0.98
 

1

0.91
0.89
 

12/09
19:20

Nhật Bản T.N.Kỳ

Phong độ

0.5

0.99
0.83
 

2.5

0.92
0.96
 

2.04
3.45
3.75

0-0.5

-0.91
0.72
 

1

0.88
1.00
 

12/09
20:00

Kenya South Sudan

Phong độ

1

0.96
0.86
 

2

0.78
-0.98
 

1.53
5.50
3.50

0-0.5

0.73
-0.92
 

0.5-1

0.76
-0.96
 

12/09
22:00

Bahrain Turkmenistan

Phong độ

1

0.86
0.96
 

2.5-3

1.00
0.80
 

1.47
5.20
4.05

0.5

-0.93
0.75
 

1

0.75
-0.95
 

12/09
22:00

Nam Phi CHDC Congo

Phong độ

0-0.5

0.83
0.99
 

2

0.79
-0.99
 

2.09
3.20
3.05

0-0.5

-0.85
0.64
 

0.5-1

0.76
-0.96
 

12/09
22:15

Qatar Nga

Phong độ

 
0-0.5

-0.91
0.80
 

2-2.5

0.95
0.93
 

3.70
2.09
3.35

 
0-0.5

0.69
-0.84
 

1

-0.88
0.74
 

12/09
22:30

Iran Angola

Phong độ

1

0.95
0.87
 

2-2.5

0.85
0.95
 

1.53
5.20
3.60

0-0.5

0.72
-0.91
 

1

0.98
0.82
 

12/09
22:59

Azerbaijan Jordan

Phong độ

0-0.5

0.91
0.91
 

2-2.5

0.91
0.89
 

2.16
2.93
3.15

0.66
-0.86
 

1

-0.93
0.72
 

12/09
22:59

Costa Rica UAE

Phong độ

0.5

0.91
0.91
 

2-2.5

0.98
0.82
 

1.91
3.60
3.15

0-0.5

-0.94
0.76
 

0.5-1

0.68
-0.89
 

12/09
22:59

Ghana Liberia

Phong độ

1.5

-0.97
0.79
 

2.5

0.83
0.97
 

1.29
8.10
4.50

0.5

0.90
0.92
 

1

0.82
0.98
 

12/09
23:30

Hàn Quốc Arập Xêut

Phong độ

0.5

0.90
0.99
 

2

0.92
0.96
 

1.90
4.45
3.35

0-0.5

-0.94
0.82
 

0.5-1

0.80
-0.93
 

13/09
01:30

Ma Rốc Burkina Faso

Phong độ

1

0.94
0.88
 

2-2.5

0.87
0.93
 

1.53
5.30
3.60

0-0.5

0.73
-0.92
 

1

-0.95
0.75
 

13/09
01:45

Scotland Anh

Phong độ

 
0.5-1

0.88
-0.98
 

2-2.5

-0.97
0.85
 

5.30
1.75
3.40

 
0-0.5

0.92
0.96
 

0.5-1

0.73
-0.87
 

13/09
02:00

Senegal Algeria

Phong độ

0.5

0.94
0.88
 

2

0.91
0.89
 

1.94
3.65
3.00

0-0.5

-0.89
0.70
 

0.5-1

0.83
0.97
 

13/09
02:00

B.B.Ngà Mali

Phong độ

0-0.5

0.92
0.90
 

2

0.97
0.83
 

2.19
3.10
2.95

0.64
-0.85
 

0.5-1

0.87
0.93
 

13/09
02:00

Đức Pháp

Phong độ

 
0-0.5

0.87
-0.97
 

2.5-3

0.83
-0.95
 

2.93
2.28
3.65

-0.88
0.75
 

1-1.5

-0.93
0.80
 

13/09
06:30

Mexico Uzbekistan

Phong độ

1-1.5

0.89
0.93
 

2.5

0.85
0.95
 

1.36
6.60
4.35

0.5

0.91
0.91
 

1

0.75
-0.95
 

13/09
07:30

Mỹ Oman

Phong độ

1.5-2

0.99
0.83
 

2.5-3

1.00
0.80
 

1.21
10.00
5.20

0.5-1

0.99
0.83
 

1-1.5

-0.91
0.70
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Vòng loại U23 Châu Á

BXH 12/09
14:00

Kyrgyzstan U23 Qatar U23

Phong độ

 
2

0.88
0.88
 

3-3.5

0.90
0.86
 

11.00
1.14
6.40

 
1

0.83
0.93
 

1.5

0.98
0.78
 

12/09
15:30

UAE U23 Ấn Độ U23

Phong độ

1.5-2

0.77
0.99
 

2.5-3

0.83
0.93
 

1.18
11.00
5.50

0.5-1

0.72
-0.96
 

1

0.65
-0.90
 

12/09
16:00

Yemen U23 Đảo Guam U23

Phong độ

4

0.93
0.83
 

4.5-5

0.96
0.80
 

1.01
18.00
12.50

1.5-2

0.80
0.96
 

2

0.75
-0.99
 

12/09
16:30

Bangladesh U23 Philippines U23

Phong độ

0.91
0.85
 

2-2.5

0.99
0.77
 

2.35
2.63
3.15

0.83
0.93
 

1

-0.93
0.69
 

12/09
18:00

Hàn Quốc U23 Myanmar U23

Phong độ

4

0.77
0.99
 

4.5-5

0.82
0.94
 

1.01
17.50
13.00

1.5-2

0.82
0.94
 

2

0.70
-0.94
 

12/09
19:00

Việt Nam U23 Singapore U23

Phong độ

2-2.5

0.87
0.89
 

3-3.5

0.91
0.85
 

1.10
14.00
7.30

1

0.72
-0.96
 

1-1.5

0.67
-0.92
 

12/09
19:00

Turkmenistan U23 Indonesia U23

Phong độ

 
1

0.76
1.00
 

2.5

0.80
0.96
 

5.80
1.35
3.50

 
0-0.5

-0.96
0.72
 

1

0.70
-0.94
 

12/09
19:00

Hồng Kông U23 Afghanistan U23

Phong độ

0.84
0.92
 

2.5

0.93
0.83
 

2.40
2.48
3.35

0.83
0.93
 

1

0.89
0.87
 

12/09
20:00

Lebanon U23 Mông Cổ U23

Phong độ

1.5

0.92
0.84
 

2.5-3

0.79
0.97
 

1.29
7.30
4.80

0.5

0.78
0.98
 

1-1.5

0.96
0.80
 

12/09
20:30

Thái Lan U23 Malaysia U23

Phong độ

0.5

0.98
0.78
 

2-2.5

1.00
0.76
 

1.98
3.55
2.76

0-0.5

-0.90
0.65
 

0.5-1

0.75
-0.99
 

12/09
21:00

Uzbekistan U23 Iran U23

Phong độ

0-0.5

-0.94
0.70
 

1.5-2

0.96
0.80
 

2.29
3.15
2.17

0.69
-0.93
 

0.5

0.78
0.98
 

12/09
22:00

Đông Timo U23 Ma Cao U23

Phong độ

1.5-2

0.80
0.96
 

3-3.5

0.94
0.82
 

1.19
9.10
5.70

0.5-1

0.83
0.93
 

1-1.5

0.78
0.98
 

12/09
22:30

Nhật Bản U23 Bahrain U23

Phong độ

2-2.5

0.98
0.78
 

3-3.5

0.98
0.78
 

1.12
13.00
6.80

1

-0.98
0.74
 

1-1.5

0.77
0.99
 

12/09
22:30

Australia U23 Tajikistan U23

Phong độ

2.5

0.87
0.89
 

3-3.5

0.79
0.97
 

1.06
17.00
8.50

1

0.75
-0.99
 

1.5

0.97
0.79
 

12/09
22:59

Arập Xêut U23 Campuchia U23

Phong độ

2.5-3

0.72
-0.96
 

3.5

0.65
-0.90
 

1.03
19.00
10.00

1-1.5

0.93
0.83
 

1.5

0.83
0.93
 

13/09
00:00

Iraq U23 Kuwait U23

Phong độ

0.5-1

0.88
0.88
 

2.5-3

0.93
0.83
 

1.67
3.95
3.35

0-0.5

0.85
0.91
 

1

Xem thêm: su tra thu cua nguoi thu 3

0.72
-0.96
 

13/09
01:00

Jordan U23 Syria U23

Phong độ

0.5

0.79
0.97
 

2-2.5

1.00
0.76
 

1.79
3.95
3.25

0-0.5

0.97
0.79
 

0.5-1

0.71
-0.95
 

13/09
01:30

Palestine U23 Pakistan U23

Phong độ

2.5-3

0.97
0.79
 

3-3.5

0.93
0.83
 

1.04
20.00
9.40

1-1.5

-0.95
0.71
 

1.5

-0.98
0.74
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Costa Rica

BXH 13/09
07:00

Santos Guapiles Sporting (CRC)

Phong độ

0-0.5

0.72
-0.91
 

2.5

-0.99
0.79
 

1.97
3.25
3.25

0-0.5

-0.90
0.71
 

1

0.97
0.83
 

13/09
09:00

Perez Zeledon Dep. Saprissa

Phong độ

 
0.5-1

0.79
-0.97
 

2.5-3

1.00
0.80
 

4.05
1.68
3.60

 
0-0.5

0.89
0.93
 

1

0.77
-0.97
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VLWC KV Nam Mỹ

BXH 13/09
03:00

Bolivia Argentina

Phong độ

 
1

-0.98
0.88
 

2.5

0.94
0.94
 

6.20
1.52
4.30

 
0.5

0.80
-0.93
 

1

0.86
-0.98
 

13/09
04:00

Ecuador Uruguay

Phong độ

0.5

0.96
0.93
 

2

0.86
-0.98
 

1.96
4.35
3.25

0-0.5

-0.91
0.78
 

0.5-1

0.74
-0.88
 

13/09
05:00

Venezuela Paraguay

Phong độ

0.89
-0.99
 

2

0.98
0.90
 

2.74
2.92
2.92

0.90
0.98
 

0.5-1

0.86
-0.98
 

13/09
07:30

Chile Colombia

Phong độ

 
0-0.5

0.86
-0.96
 

2

0.82
-0.94
 

3.30
2.38
3.10

-0.85
0.71
 

0.5-1

0.82
-0.94
 

13/09
09:00

Peru Brazil

Phong độ

 
1-1.5

-0.97
0.87
 

2.5

0.84
-0.96
 

8.50
1.35
5.10

 
0.5

0.92
0.96
 

1

0.83
-0.95
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá CONCACAF Nations League

BXH 13/09
02:30

French Guiana Belize

Phong độ

1.5

0.81
-0.99
 

2.5-3

0.94
0.86
 

1.23
9.10
5.10

0.5-1

-0.99
0.81
 

1-1.5

-0.94
0.74
 

13/09
02:30

St.Vincent Bermuda

Phong độ

 
0-0.5

0.87
0.89
 

2.5

0.97
0.79
 

3.05
2.09
3.20

13/09
03:00

Turks & Caicos Dominica

Phong độ

 
1

-0.80
0.54
 

2.5

0.81
0.93
 

13/09
03:00

Cuba Suriname

Phong độ

 
0-0.5

0.85
0.97
 

2

0.76
-0.96
 

2.90
2.23
3.05

-0.88
0.69
 

0.5-1

0.69
-0.99
 

13/09
05:00

Guyana Bahamas

Phong độ

3.5

0.90
0.92
 

4-4.5

0.91
0.89
 

1.01
19.00
12.00

1.5

0.90
0.92
 

1.5-2

0.79
-0.99
 

13/09
06:06

Puerto Rico Antigua & Bar

Phong độ

1

0.98
0.78
 

2.5

0.86
0.90
 

13/09
07:06

Jamaica Haiti

Phong độ

0.5-1

0.92
0.90
 

2-2.5

0.92
0.88
 

1.69
4.35
3.35

0-0.5

0.89
0.93
 

1

-0.92
0.71
 

13/09
09:10

Honduras Grenada

Phong độ

2

0.98
0.84
 

2.5-3

0.81
0.99
 

1.14
12.00
6.10

0.5-1

0.80
-0.98
 

1-1.5

0.98
0.82
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Vòng loại African Cup 2023

BXH 13/09
02:00

Cameroon Burundi

Phong độ

1.5

0.95
0.93
 

2.5

0.95
0.91
 

1.26
9.40
4.90

0.5

0.85
-0.97
 

1

0.87
0.99
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Cúp Đan Mạch

BXH 12/09
23:30

Young Boys FD Silkeborg IF

Phong độ

 
2

0.93
0.83
 

3.5-4

0.94
0.82
 

9.30
1.17
6.40

 
0.5-1

-0.95
0.71
 

1.5

0.87
0.89
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Football League Trophy

BXH 13/09
01:00

Peterborough Utd Cambridge Utd

Phong độ

0.5

0.86
0.96
 

2.5-3

0.96
0.84
 

1.86
3.50
3.65

0-0.5

1.00
0.82
 

1

0.73
-0.93
 

13/09
01:45

Notts County Wolves U21

Phong độ

1-1.5

-0.97
0.79
 

3

0.85
0.95
 

1.45
5.40
4.40

0.5

1.00
0.82
 

1-1.5

0.92
0.88
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Vòng loại U21 Châu Âu

BXH 12/09
20:00

Belarus U21 B.D.Nha U21

Phong độ

 
2.5

0.80
-0.98
 

3.5

0.99
0.81
 

18.50
1.10
8.70

 
1

0.96
0.86
 

1.5

0.98
0.82
 

12/09
20:30

North Macedonia U21 Hà Lan U21

Phong độ

 
1.5-2

0.83
0.99
 

3

0.93
0.87
 

9.40
1.26
5.60

 
0.5-1

0.86
0.96
 

1-1.5

0.90
0.90
 

12/09
22:00

Lithuania U21 Wales U21

Phong độ

 
1

0.80
-0.98
 

2.5-3

0.95
0.85
 

4.90
1.58
4.05

 
0-0.5

-0.95
0.77
 

1

0.72
-0.93
 

12/09
22:00

Armenia U21 Montenegro U21

Phong độ

 
0-0.5

-0.99
0.81
 

2.5

0.83
0.97
 

3.15
2.05
3.60

 
0-0.5

0.69
-0.88
 

1

0.80
1.00
 

12/09
22:00

Phần Lan U21 Thụy Sỹ U21

Phong độ

 
0.5

0.96
0.86
 

2.5-3

0.92
0.88
 

3.60
1.86
3.80

 
0-0.5

0.82
1.00
 

1

0.70
-0.91
 

12/09
22:45

Malta U21 Hungary U21

Phong độ

 
1.5

0.87
0.95
 

2.5-3

0.83
0.97
 

8.00
1.32
5.00

 
0.5

0.99
0.83
 

1-1.5

-0.94
0.74
 

12/09
22:59

Estonia U21 Ba Lan U21

Phong độ

 
2.5-3

0.82
1.00
 

3.5

0.84
0.96
 

20.00
1.08
9.80

 
1-1.5

0.75
-0.93
 

1.5

0.87
0.93
 

12/09
22:59

Na Uy U21 Latvia U21

Phong độ

2.5

0.94
0.88
 

3-3.5

0.87
0.93
 

1.09
20.00
9.10

1

0.81
-0.99
 

1.5

-0.97
0.77
 

12/09
22:59

Áo U21 Bosnia & Herz U21

Phong độ

1.5

0.99
0.83
 

3

0.95
0.85
 

1.34
7.30
5.00

0.5

0.83
0.99
 

1-1.5

0.94
0.86
 

12/09
22:59

Bulgaria U21 Israel U21

Phong độ

 
0-0.5

0.99
0.83
 

2-2.5

0.81
0.99
 

3.30
2.08
3.40

 
0-0.5

0.65
-0.85
 

1

-0.99
0.79
 

12/09
22:59

Moldova U21 Georgia U21

Phong độ

 
0.5

0.93
0.89
 

2.5

0.90
0.90
 

3.65
1.89
3.60

 
0-0.5

0.79
-0.97
 

1

0.87
0.93
 

12/09
23:30

Iceland U21 Séc U21

Phong độ

 
0-0.5

0.89
0.93
 

2.5

0.90
0.90
 

2.97
2.18
3.55

-0.88
0.69
 

1

0.88
0.92
 

12/09
23:30

Albania U21 Romania U21

Phong độ

 
0-0.5

0.90
0.92
 

2.5-3

0.99
0.81
 

2.97
2.16
3.60

-0.89
0.70
 

1

0.75
-0.95
 

12/09
23:30

Ukraina U21 Bắc Ireland U21

Phong độ

1

0.84
0.98
 

2.5-3

0.91
0.89
 

1.49
5.50
4.35

0.5

-0.94
0.76
 

1

0.70
-0.91
 

12/09
23:30

T.N.Kỳ U21 Italia U21

Phong độ

 
0.5

0.85
0.97
 

2.5

0.84
0.96
 

3.40
1.98
3.55

 
0-0.5

0.77
-0.95
 

1

0.81
0.99
 

13/09
00:00

Kosovo U21 Đức U21

Phong độ

 
1.5-2

0.83
0.99
 

3

0.87
0.93
 

9.10
1.26
5.60

 
0.5-1

0.82
1.00
 

1-1.5

0.89
0.91
 

13/09
00:00

Đảo Faroe U21 Croatia U21

Phong độ

 
1.5-2

0.92
0.90
 

3

0.87
0.93
 

10.00
1.23
5.90

 
0.5-1

0.89
0.93
 

1-1.5

0.92
0.88
 

13/09
00:00

Andorra U21 Hy Lạp U21

Phong độ

 
2

0.95
0.87
 

3-3.5

0.92
0.88
 

12.50
1.17
6.80

 
0.5-1

-0.93
0.75
 

1.5

-0.95
0.75
 

13/09
01:00

Serbia U21 Azerbaijan U21

Phong độ

1.5

0.92
0.90
 

3

0.90
0.90
 

1.33
7.50
5.10

0.5

0.79
-0.97
 

1-1.5

0.91
0.89
 

13/09
01:30

Ireland U21 San Marino U21

Phong độ

4.5

0.90
0.92
 

5

0.95
0.85
 

1.01
16.50
13.50

2

0.94
0.88
 

2-2.5

0.98
0.82
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Giao Hữu U19

BXH 12/09
16:00

Thụy Sỹ U19 Đức U19

Phong độ

 
1

0.97
0.91
 

3-3.5

0.97
0.89
 

4.65
1.52
4.40

 
0.5

0.79
-0.92
 

1-1.5

0.86
1.00
 

12/09
16:00

Slovenia U19 Iceland U19

Phong độ

0-0.5

-0.97
0.85
 

2.5-3

0.87
0.99
 

2.21
2.69
3.65

0.78
-0.91
 

1-1.5

-0.95
0.75
 

12/09
20:00

Montenegro U19 Hungary U19

Phong độ

 
0-0.5

0.91
0.91
 

2.5

0.95
0.85
 

2.86
2.14
3.30

-0.88
0.68
 

1

0.91
0.89
 

12/09
22:00

Serbia U19 Pháp U19

Phong độ

 
0.5

0.88
0.94
 

3

0.91
0.89
 

3.05
1.94
3.65

 
0-0.5

0.78
-0.96
 

1-1.5

0.97
0.83
 

Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá U21 Thụy Điển

BXH 12/09
19:00

Varbergs BoIS U21 Landskrona U21

Phong độ

0-0.5

-0.98
0.68
 

3-3.5

0.80
1.00
 

2.21
2.32
3.75

0.81
0.89
 

1-1.5

0.74
-0.94
 

Xem thêm: motphim tv