vtv16

35mm (1-3/8") Impact Drill VTV-16

Impact Drill VTV-16

Bạn đang xem: vtv16

Xem thêm: Thay bóng đèn nhà mới, chàng shipper sốc nặng khi thấy kho báu hơn 200 tỷ đồng

Features

  • Power input 800W
  • Chuck capacity: 16mm(5/8")
  • Variable speed

Specifications

Drill Chuck 3.2 - 16mm (1/8 - 5/8")
Capacity: Concrete Hi: 16mm (5/8") Lo: 35mm (1-3/8")
Capacity: Steel Hi: 10mm (3/8") Lo: 16mm (5/8")
Power Input 800W
No Load Speed Hi: 0 - 1,400/min.
Lo: 0 - 700/min.
Full Load Impact Rate Hi: đôi mươi,000/min.
Lo: 11,200/min.
Overall Length 443mm (17-7/16")
Weight 3.8kg (8.4 lbs.)
Standard Accessories Chuck Wrench, Side Handle,Depth Stopper

Note: Manufacturer reserves the right to tát change specifications of parts and accessories without notice. Specifications and standard
accessories may vary from country to tát country.