vượt ngục phần 3

Chức năng tương hỗ học tập giờ Anh

Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu

Bạn đang xem: vượt ngục phần 3

Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ

Copy Sub Anh Lưu phụ đề giờ Anh về máy

Copy Sub Việt Lưu phụ đề giờ Việt về máy


Play từng câu Click và play từng câu


Tự động trả tập Tự trả tập luyện Khi hết video

Play lặp lại Play tái diễn từ trên đầu Khi hết video

Xem thêm: Bệnh viện kín giường vì sốt xuất huyết


Tăng độ cao thấp Sub Tăng cỡ chữ phụ đề vô video

Cỡ Sub khoác định Cỡ chữ phụ đề khoác định

Giảm độ cao thấp Sub Giảm cỡ chữ phụ đề vô video

Phụ đề Tuỳ lựa chọn phụ đề trong video

Tắt (phím tắt số 3/~)

Xem thêm: boy love thái

Tiếng Anh (phím tắt số 1)

Tiếng Việt (phím tắt số 2)

Song ngữ (phím tắt số 3)