xóa trang thừa trong word

Để xóa một trang đem chứa chấp văn bạn dạng, hình họa hoặc đoạn văn rỗng, hãy lựa chọn nội dung nhằm xóa, rồi nhấn Delete. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể tiến hành điều này:

Bạn đang xem: xóa trang thừa trong word

  1. Bấm hoặc nhấn nhập địa điểm ngẫu nhiên nhập trang mình thích xóa, nhấn Ctrl+G.

  2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter bên trên keyboard của công ty, rồi lựa chọn Đóng.

  4. Xác minh tiếp tục lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

  1. Bấm hoặc nhấn nhập địa điểm ngẫu nhiên nhập trang mình thích xóa, nhấn Option+⌘+G.

    Xem thêm: vubgj trộm không thể giấu

  2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter bên trên keyboard của công ty, rồi lựa chọn Đóng.

  4. Xác minh tiếp tục lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

Để vô hiệu trang rỗng ở thân thiết hoặc cuối tư liệu, hãy coi Xóa trang rỗng.

Xem thêm: weak hero class 1