ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ là

Câu chất vấn liên quan

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Bạn đang xem: ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ là

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, rung rinh tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN giai đoạn 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ gia dụng thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • So với đòi hỏi cải cách và phát triển của tổ quốc nhập quy trình hiện

  So với đòi hỏi cải cách và phát triển của tổ quốc nhập quy trình lúc bấy giờ, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính của VN thao diễn ra

 • Đâu là sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- thiết kế đem xu hướng

  Trong điểm tài chính công nghiệp- thiết kế đem xu hướng

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( bám theo nghĩa hẹp)

  Xem thêm: tình yêu anh dành cho em tập 10

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( bám theo nghĩa hẹp) của VN, ngành rung rinh tỉ trọng tối đa là :

 • Ý này ko chính về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở n

  Ý này ko chính về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở VN tiếp tục hình thành:

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân bám theo bộ phận tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận toan chính nhất là :

 • Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

  Xem thêm: xem phim joker