yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong ngành may mặc

Câu hỏi:

27/07/2019 76,967

Bạn đang xem: yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong ngành may mặc

A. Máy may.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

Lời giải: Máy may là tư liệu làm việc vô ngành may đem.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và ý thức của thế giới được áp dụng vô quy trình phát triển là

A. làm việc.

B. người làm việc.

C. mức độ làm việc.

D. thao tác làm việc.

Câu 2:

Trong những nhân tố cấu trở nên tư liệu làm việc, nhân tố này bên dưới đó là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của phát triển.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của phát triển.

D. Cửa hàng vật hóa học.

Câu 3:

Hệ thống những vật thực hiện trách nhiệm truyền dẫn sự tác dụng của thế giới lên đối tượng người dùng làm việc là

A. người làm việc.

B. tư liệu làm việc.

C. tư liệu phát triển.

D. nguyên vật liệu.

Câu 4:

Yếu tố này tiếp sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và ra quyết định nhất vô quy trình sản xuất?

Xem thêm: my name

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc tiến bộ.

Câu 5:

Quá trình phát triển bao gồm những nhân tố này bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người dùng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người dùng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người dùng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 6:

Một trong mỗi tầm quan trọng của phát triển của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. dẫn đến những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức.

C. canh ty con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển tài chính.

Câu 7:

Yếu tố này bên dưới đó là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm mạng vải vóc.

C. Máy cày.

D. Vật liệu thiết kế.

Xem thêm: one piece 1073

TÀI LIỆU VIP VIETJACK